Üriner Sistemde Genişlemeye Yol Açan Darlıklar Nelerdir?

ÜRETERO-PELVİK BİLEŞKE DARLIKLARI: Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı) doğumsal veya sonradan kazanılan hastalıklar sonucu böbrek çıkımındaki pelvis diye adlandırdığımız bölgeden idrarın üretere yetersiz akımıdır. Bu bölgedeki tıkanıklık böbrekte genişlemeyle kendini gösterir. Olguların çoğu doğumsal nedenlere bağlı gelişirken, bu bölgeye damar basıları, üreterde büklüntü oluşturan fibrotik yapılar, taş hastalığı, ameliyat sonrası veya inflamatuvar patolojiler, üretelyal kanserler…