Endoskopik mesane taşı girişimlerinin komplikasyonları var mıdır?

Bu işlemde mesane içindeki taş, dışa açılan idrar yolundan (üretradan) bir sistoskop girilerek pnömotik litotriptör veya laser gibi bir güç kaynağı kullanılarak kırılır ve küçük taş parçaları dışarı alınır. Komplikasyonlar aşağıdaki gibidir; 1-Üretrada hasar oluşabilir ve idrar mesane dışına drene olabilir. Üretrada yalancı yol gelişerek uzun dönemde darlık gelişimine yol açabilir. (%1) 2-İşlem sırasında mesanede…