Wilms Tümörü Nedir?

Wilms Tümörü Wilms tümörü (WT) en sık rastlanan çocukluk çağı genito-üriner sistem malin tümörüdür Tablo 1. Çocukluk çağı böbrek tümörleri: Böbrek tümörleri Sıklığı (%) Wilms tümörü %85 Mezoblastik nefroma %5 Şeffaf hücreli sarkom %4 Renal hücreli karsinom %2 Malin Rabdoid tümör %2 Diğer %2 İnsidansı Amerika Birleşik Devletleri’nde milyonda 7’dir. Olgularının %98’i 7 yaş altında…