çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Dosyası: VUR Teşhis ve Tedavisi

Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yaklaşık yüzde 30 ila 50 sinde, anne karnında böbrek genişlemesi saptanan çocukların yüzde 15’inde, normal çocuklarında yüzde 1’inde vezikoüreteral reflü saptanabilir. Vezikoüreteral reflüyü saptamak için az invaziv olan tetkiklerden daha kompleks tetkiklere doğru gitmekte fayda vardır. Çocuk ürolojisi alanında en sık kullanılan tetkikler; üriner sistem ultrasonu, böbrek parankimini gösteren…