İDRAR KAÇIRAN ÇOCUKLARDA “BIOFEEDBACK-PELVİK TABAN KONTROL ÇALIŞMALARI”

İdrar kaçırma çocuklarda 7 yaş civarında % 4,5 oranında görülür. Kızlarda daha çoktur (7 yaş 1,5 kat, 16 yaşında 5-10 kat daha fazla). Bu çocukların bir kısmında mesane boşalmak için kasılırken ekternal sfinkter (idrar tutmamızı sağlayan yapı) çocuk tarafından istemli olarak kasılır. Bu mesanenin görevini iyi yapamamasına sebep olur ve çocuklarda aşağıdaki şikayetlerin oluşmasına zemin…