ÇOCUKLARDA SAPTANAN HER VARİKOSEL AMELİYAT EDİLMEZ

Varikosel adolesan döneminde yaklaşık % 15 oranında saptanır ve bundan önce görülme olasılığı azdır. İleri yaşlarda %15-25’inde fertilite etkilenirken, %75-85’inde etkilenmez. Adolesan dönemde cerrahinin amacı erişkin dönemde fertilite sorunu yaşama ihtimali olan  hastalara yönelik olmalıdır. Ancak günümüzde adolesan dönemde başvuran varikoselli hastalardan semen analizi yapılamadığı için hangilerine cerrahi uygulanması gerektiği oldukça tartışılmaktadır. Bu hastalarda fertilitenin…