HAVUZ MEVSİMİ AÇILDI, TATİLİNİZİN TADININ KAÇMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HAVUZ MEVSİMİ AÇILDI, TATİLİNİZİN TADININ KAÇMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yazın havuz tatilin kaçınılmaz bir parçası, hem çocuklar hem aileler için eğlence ve serinleme kaynağı. Bunun yanında bazı durumlara dikkat edilmez ise tatilin tadının kaçmasına sebep olabilir. Havuzların temizliği yeterince iyi değilse çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına, ıslak mayolarla uzun süre maruz kalınması da mantar…

HABER: SPİNA BİFİDA HASTALARINDA BÖBREK FONKSİYON KAYIPLARI VE İDRAR KAÇIRMA ÖNLENEBİLİYOR

BÖBREK FONKSİYON KAYIPLARI VE İDRAR KAÇIRMA ÖNLENEBİLİYOR Spina bifida ile doğan çocukların karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri, idrar kaçırmak. Öyle ki bu bebeklerin yüzde 90’ının üriner sistemle ilgili yakınmaları oluyor. Mesaneyi uyararak idrar yapmamızı sağlayan sinirler beyin ve omurilikten geçerek mesaneye ulaşıyorlar. Bu noktalardan birinde hasar oluşması idrar kaçırma problemlerine neden olabiliyor. Üstelik mesane içinde…

GECE İDRAR KAÇIRAN ÇOCUKLARDAN HANGİLERİ DESMOPRESSIN DEN DAHA FAYDA GÖRÜR

Son yapılan çalışmalara göre 5 gecenin üçünde tahmini mesane kapasitesinin %130’undan fazlası veya 5 gecenin 5’inde 20x(Yaş+9)mL’den daha fazla miktarda idrar kaçıranlar Desmopressin Tedavisine daha iyi cevap vermektedir. Örnek: 6 Yaşında çocuğunuz var Tahmini mesane kapasitesi: (Yaş+2)x30 yani 240 mL 5 Gecenin üçünde > 312 mL kaçırıyorsa 5 Gecenin beşinde > 300 mL kaçırıyorsa Desmopressin’den…

SPİNA BİFİDANIN UZUN DÖNEM TAKİBİ ÖNEMLİDİR

Imamura ve arkadaşlarının yaptığı çalışma önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ülkemizde çocukluk döneminden erişkin döneme geçerken yolunu kaybeden hastalarımız var. Erişkin dönemdeki Spina Bifida hastalarının nefrolojik takipleri önemlidir. DMSA sintigrafisinde skar varlığı yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma açısından belirleyicidir. Ortalama yaşı 19 olan 87 hastanın takibinde; DMSA SKAR(+) DMSA SKAR (-) YÜKSEK TANSİYON VAR…

ÇOCUKLARDA SAPTANAN HER VARİKOSEL AMELİYAT EDİLMEZ

Varikosel adolesan döneminde yaklaşık % 15 oranında saptanır ve bundan önce görülme olasılığı azdır. İleri yaşlarda %15-25’inde fertilite etkilenirken, %75-85’inde etkilenmez. Adolesan dönemde cerrahinin amacı erişkin dönemde fertilite sorunu yaşama ihtimali olan  hastalara yönelik olmalıdır. Ancak günümüzde adolesan dönemde başvuran varikoselli hastalardan semen analizi yapılamadığı için hangilerine cerrahi uygulanması gerektiği oldukça tartışılmaktadır. Bu hastalarda fertilitenin…

İDRAR KAÇIRAN ÇOCUKLARDA “BIOFEEDBACK-PELVİK TABAN KONTROL ÇALIŞMALARI”

İdrar kaçırma çocuklarda 7 yaş civarında % 4,5 oranında görülür. Kızlarda daha çoktur (7 yaş 1,5 kat, 16 yaşında 5-10 kat daha fazla). Bu çocukların bir kısmında mesane boşalmak için kasılırken ekternal sfinkter (idrar tutmamızı sağlayan yapı) çocuk tarafından istemli olarak kasılır. Bu mesanenin görevini iyi yapamamasına sebep olur ve çocuklarda aşağıdaki şikayetlerin oluşmasına zemin…

Konjenital Adrenal Hiperplazi

Konjenital Adrenal Hiperplazi – KAH Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Kromozom, gonadlar ve cinsiyeti belirleyen dış görünüş öğelerinden birisi ile diğerleri arasında alakasız eksik bir gelişim sürecine girilirse cinsel farklılaşma bozuklukları ortaya çıkar. Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) cinsel farklılaşma bozuklukları içinde en sık karşılaşılan patolojidir. Bir erkek dış genital görünümüne sahip bebek hipospadias ve tek veya çift taraflı inmemiş testis ile doğarsa cinsel farklılaşma bozukluğu…

böbrek genişlemesi çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi – Bebeklerde Böbrek Genişlemesinin Nedenleri

Çocuk ürolojisi Bebeklerde böbrek genişlemesi üç tip nedenden olur. I. Tıkanmaya Bağlı Böbrek Genişlemesi ÜreteroPelvik Bileşke Darlığı Üreterovezikal Bileşke Darlığı Ektopik Üreter Üreterosel Posterior Üretral Valv Üretral Atrezi Anterior Üretral Valv Konjenital Üretral Sitriktür II. Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Nedenler Vezikoüreteral Reflü Primer Non-Obstrüktif Megaüreter Megakalikosiz Nörojenik Mesane Bazı Sendromlar III. Böbrek genişlemesini taklit eden durumlar…

çocuk ürolojisi

Bebeklerde Böbrek Genişlemesi – Prenatal Hidronefroz

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, günümüzde hamilelik sırasında annelere yapılan ultrasonlar sayesinde bebeklerdeki böbrek genişlemelerinin büyük çoğunluğu doğum öncesi saptanabildiğini belirtti. Böbrek genişlemesi tespit edilen bebeklerde doğunca çocuk ürolojisi takibine girmektedir. Anne karnında böbreğin bütün yapılarının yorumlanması 20. haftadan sonra yapılabilir. İlk idrar 5-8. haftada oluşmaya başlar. Bu idrar ilk başta idrar kıvamında…

çocuk ürolojisi

Okullar açıldı.. Küçük idrar kaçırma kazalarında hemen paniklemeyelim

Okulların açılması özellikle birinci sınıfa başlayan çocuklarımızın normal hayatlarından farklı bir dünyaya yolculuğu demek. Yeni sorumluluklar, korkular ve adaptasyon eksikliğinin yarattığı sorunlar. Çocukların ve ailelerin okul döneminde en çok korktuğu konulardan bir tanesi çocuğun okul-teneffüs zamanlamasını iyi koordine edemediği için ortaya çıkan küçük idrar kaçırma kazaları ile yüzleşmeleridir. Normalde çocuk ürolojisi polikliniğine gelen hastaların %40’…