İDRAR KAÇIRAN ÇOCUKLARDA “BIOFEEDBACK-PELVİK TABAN KONTROL ÇALIŞMALARI”

İdrar kaçırma çocuklarda 7 yaş civarında % 4,5 oranında görülür. Kızlarda daha çoktur (7 yaş 1,5 kat, 16 yaşında 5-10 kat daha fazla). Bu çocukların bir kısmında mesane boşalmak için kasılırken ekternal sfinkter (idrar tutmamızı sağlayan yapı) çocuk tarafından istemli olarak kasılır. Bu mesanenin görevini iyi yapamamasına sebep olur ve çocuklarda aşağıdaki şikayetlerin oluşmasına zemin…

Konjenital Adrenal Hiperplazi

Konjenital Adrenal Hiperplazi – KAH Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Kromozom, gonadlar ve cinsiyeti belirleyen dış görünüş öğelerinden birisi ile diğerleri arasında alakasız eksik bir gelişim sürecine girilirse cinsel farklılaşma bozuklukları ortaya çıkar. Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) cinsel farklılaşma bozuklukları içinde en sık karşılaşılan patolojidir. Bir erkek dış genital görünümüne sahip bebek hipospadias ve tek veya çift taraflı inmemiş testis ile doğarsa cinsel farklılaşma bozukluğu…

böbrek genişlemesi çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi – Bebeklerde Böbrek Genişlemesinin Nedenleri

Çocuk ürolojisi Bebeklerde böbrek genişlemesi üç tip nedenden olur. I. Tıkanmaya Bağlı Böbrek Genişlemesi ÜreteroPelvik Bileşke Darlığı Üreterovezikal Bileşke Darlığı Ektopik Üreter Üreterosel Posterior Üretral Valv Üretral Atrezi Anterior Üretral Valv Konjenital Üretral Sitriktür II. Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Nedenler Vezikoüreteral Reflü Primer Non-Obstrüktif Megaüreter Megakalikosiz Nörojenik Mesane Bazı Sendromlar III. Böbrek genişlemesini taklit eden durumlar…

çocuk ürolojisi

Bebeklerde Böbrek Genişlemesi – Prenatal Hidronefroz

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, günümüzde hamilelik sırasında annelere yapılan ultrasonlar sayesinde bebeklerdeki böbrek genişlemelerinin büyük çoğunluğu doğum öncesi saptanabildiğini belirtti. Böbrek genişlemesi tespit edilen bebeklerde doğunca çocuk ürolojisi takibine girmektedir. Anne karnında böbreğin bütün yapılarının yorumlanması 20. haftadan sonra yapılabilir. İlk idrar 5-8. haftada oluşmaya başlar. Bu idrar ilk başta idrar kıvamında…

çocuk ürolojisi

Okullar açıldı.. Küçük idrar kaçırma kazalarında hemen paniklemeyelim

Okulların açılması özellikle birinci sınıfa başlayan çocuklarımızın normal hayatlarından farklı bir dünyaya yolculuğu demek. Yeni sorumluluklar, korkular ve adaptasyon eksikliğinin yarattığı sorunlar. Çocukların ve ailelerin okul döneminde en çok korktuğu konulardan bir tanesi çocuğun okul-teneffüs zamanlamasını iyi koordine edemediği için ortaya çıkan küçük idrar kaçırma kazaları ile yüzleşmeleridir. Normalde çocuk ürolojisi polikliniğine gelen hastaların %40’…

varikosel

Ergenlikte Varikosel

Çocukluk çağında görülen varikosel ergenliğin başlaması ile ortaya çıkar ve 9-10 yaş öncesi nadir görülür. % 15 oranında saptanır ve erişkinliği geçene kadarda bu oranda devam eder. Böbrek-Testis arasında venöz reflü nedeni ile ortaya çıkar. Adrenal ve renal metabolitler ve anatomik bozukluktan dolayı testiste hipoksi ve ısı artışı sonucunda testisteki hücrelerde yetersizlik ortaya çıkar. Klinik…

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Hakkında Bilgilendirme

Çocukların hayatında en önemli dönemeçlerden biri tuvalet eğitimi. Uzmanlar 5 yaşından sonra devam eden alt ıslatmalarda sorunun nedenini anlamak için mutlaka doktora gidilmesini öneriyor. En çok anne baba 5 yaşına gelmiş çocuğunun geceleri altını ıslatmasından endişe duyuyor. Kimileri çocuğunu cezalandırma yoluna giderken, uzmanlar bunun son derece zararlı olduğunu vurguluyor. Peki gündüz tuvalet alışkanlığı kazanmış çocuklar,…

çocuk ürolojisi

Vezikoüreteral Reflü (VUR) ve İşeme Bozuklukları arasında bir ilişki var mıdır?  VUR ile birlikte olan işeme bozuklukları cerrahi başarıyı etkiler mi?

1990 yılı sonrasında çocuk ürolojisi hastalıklarından biri olan Veziko Üreteral Reflü (VUR) hastalığının normal üreter-trigon (Böbrekten idrarı taşıyan borunun mesaneye giriş yeri) anatomisi olan çocuklarda da görüldüğü saptandı. Mesane basıncının çok yüksek olmasının gerek mesanenin yapısını bozarak gerek direkt basınç etkisi ile VUR a neden olduğunu gösterildi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle araştırılan çocuklarda da…

çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Dosyası: VUR Teşhis ve Tedavisi

Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yaklaşık yüzde 30 ila 50 sinde, anne karnında böbrek genişlemesi saptanan çocukların yüzde 15’inde, normal çocuklarında yüzde 1’inde vezikoüreteral reflü saptanabilir. Vezikoüreteral reflüyü saptamak için az invaziv olan tetkiklerden daha kompleks tetkiklere doğru gitmekte fayda vardır. Çocuk ürolojisi alanında en sık kullanılan tetkikler; üriner sistem ultrasonu, böbrek parankimini gösteren…

cocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Hipospadias Nedir?

Hipospadias Nedir? Çocuk ürolojisi hastalıklarından birisi olan Hipospadias genelde tek başına görülen bir doğumsal anomalidir, %10-15 oranında ek bir doğumsal patolojiye eşlik edebilir. Aile öyküsü pozitifliği vardır yani genetik geçiş gösterebilir. Yaklaşık 1/300 de bir gözükür. Nedeni tam olarak bulunmasa da androjen üretimi ve düzenlenmesinde problem yanında çevresel faktörler sorumlu tutulmuştur. Bu hastalıkta penisin alt…