HABER: SPİNA BİFİDA HASTALARINDA BÖBREK FONKSİYON KAYIPLARI VE İDRAR KAÇIRMA ÖNLENEBİLİYOR

BÖBREK FONKSİYON KAYIPLARI VE İDRAR KAÇIRMA ÖNLENEBİLİYOR Spina bifida ile doğan çocukların karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri, idrar kaçırmak. Öyle ki bu bebeklerin yüzde 90’ının üriner sistemle ilgili yakınmaları oluyor. Mesaneyi uyararak idrar yapmamızı sağlayan sinirler beyin ve omurilikten geçerek mesaneye ulaşıyorlar. Bu noktalardan birinde hasar oluşması idrar kaçırma problemlerine neden olabiliyor. Üstelik mesane içinde…

Vezikoüreteral Reflü Nedir?

Çocuk ürolojisi hastalıjlarından birisi olan Vezikoüreteral reflü (VUR) veya idrarın mesanedeki üreterdeki geriye doğru akışı hem akut enfeksiyon hem de reflü nefropatisinin önemli derecede morbiditeye neden olabilen anatomik ve fonksiyonel bir bozukluğudur. VUR’lu çocukların çoğu iki ayrı grupta bulunur: hidronefrozlu olanlar ve klinik idrar yolu enfeksiyonu olan (İYE) olanlar. Hidronefroz sıklıkla prenatal olarak ultrasonografiyle tanımlanır.…

Çocuk Ürolojisi Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalar Çocuk ürolojisi Son dönem böbrek Yetmezliği (ESRF) olan genç yetişkinlerde primer böbrek hastalığında (PRD) spesifik veriler yayınlanmamıştır. Çocuklar için böbrek yetmezliğinin ve diğer konjenital ve ailevi hastalığın% 50’sinde böbrek ve idrar yollarının (CAKUT) doğumsal anormallikleri% 20’dir. Çocuk kayıtlarında bulunan ergenlik çağındaki çocuklar için de geçerlidir. Yöntemler. Genç erişkinlerde ESRF’nin nedenlerini araştırmak için, 2000-2006…

Çocuk Ürolojisinde Renal Füzyon Anomalileri Nelerdir?

Renal Füzyon Anomalisi nedir? Çocuk ürolojisi uzmanlık alanlarından birisi de renal füzyon anomalileridir. Bu, iki böbreğin birleşik olduğu durumları tanımlar. Renal Füzyon anomalileri içerisinde en fazla görüneni at nalı olarak tabir edilen böbrektir. Genellikle orta hatta birleşen, özellikle erkeklerde daha fazla görünen bir anomalidir. Doğuştan Böbrek Malformasyonlarının Fetal Ultrasonografik İnceleme ile Prenatal Tespiti: 12 Avrupa…

çocuk ürolojisi

Dünyada çocuk ürolojisi: Araştırmalar

Çocuk ürolojisi Çocuklarda idrar kaçırma prevelansı kapsamlı bir şekilde araştırılmış ancak sağlıklı bir çocuk popülasyonunda diğer mesane belirtileri hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. 7 yaşındaki 3556 öğrencinin işeme alışkanlıkları, telefon görüşmeleri ile desteklenen bir anket ile araştırıldı. Mesane rahatsızlığının rahatsız edici bir semptomunun% 26’sında bir veya daha fazla belirtisi bildirildi, ancak bunların çoğunda eksik gönüllü mesane…

Fimozis Nedir? – Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi: Fimozis ne demektir? Çocuk ürolojisi, sünnet derisinde bulunan glanuler sulkusun arka tarafına çekilmesidir. Sünnet derisinin uç kısmında meydana gelen bu daralmaya Fimozis denilmektedir. Erkek çocuklarının ortalama yüzde ellisinde mümkün olmakla beraber, oran üç yaşını geçtikten sonra yaklaşık olarak % 89’a kadar çıkmaktadır. fimozis insidansı da 6-7 yaş ortalamasında erkek çocuklara %8, ergenlik çağında…

Çocuk Ürolojisi – İnmemiş Testis Hastalığı

Çocuk ürolojisi alanında karşılaşılan sorunlardan biri de İnmemiş testis hastalığıdır. inmemiş testislerin yaklaşık yüzde 20 si farkedilmediği için hiç bir şekilde muayene sırasında ele gelmez. Bu testisler için olabilecek olasılık 3 tanedir: ya bunlar doğuştan hiç yoktur, ya doğuştan vardır fakat olması gerektiğinden küçüktür ya da testisler oluşumundan çocuk doğana kadar böbreklerin olduğu yerden  dolayı…

Çocuk Ürolojisinde Mesane Çıkım Darlıkları

Çocuk Ürolojiside erkek çocuklarda gözüken Mesane çıkım darlıkları (Posterior Uretral Valv) nasıl anlaşılır? Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, PUV hakkında daha bilgilendiriyor. Mesane çıkım darlıkları en sık sebebi postüretral valv’dir. Bunlar erkek çocuklarda gözüken hastalıklardır. Yaklaşık sekiz bin ila yirmibeş bin doğumda bir olarak saptanır. Günümüzde daha çok hamilelik sırasında yapılan ultrasonda teşhisi…

Çocuk Ürolojisinde Karşılaşılan Hastalıklar Nelerdir?

Çocuklarda işeme bozuklukları, vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavisi, genital anormallikler, hipospadias ve cinsel gelişim bozuklukları dahil idrar yollarının (böbrekler, üreterler ve mesane) cerrahi olarak yeniden yapılandırılması çocuk ürolojisi alanında karşılaşılan hastalıklar olarak yer almaktadır. Pediatrik ürologlar çocukların idrar ve cinsel sorunlarını teşhis ve tedavi edebilen cerrahlardır. Pediatrik üroloji alanında aşağıdaki alanlara…

Çocuklarda penis küçüklüğü

Çocuklarda penis küçüklüğü Çocuk ürolojisi polikliniğine bir sürü anne ve baba yanlış değerlendirme sonucunda çocuklarını penisi küçükl diye getirmektedir. Oysa ki bu çocukların yüzde 90’nının penisleri normal şekildedir. Karşılaştırma yapılmaması gerekmektedir. Penis küçüklüğünün tanısı penisin çekilerek ölçüldükten sonra nomogramlarda 2-2.5 standart sapmadan fazla olması durumunda konulan bir tanıdır. Eğer çekilmiş penis uzunluğu normal penis uzunluğuna göre…