Anne- Baba: Doktor bey 28 haftalık gebeyim. Bir erkek çocuğumuz olacak. Yapılan ultrasonda çocuğumuzda Posterior Uretral Valv (PUV) olabileceği söylendi. Bizi bu hastalık hakkında bilgilendirir misiniz?

soru: Erkek çocuklarda en sık görülen mesane çıkım obstrüksüyonu nedenidir. 1/8000-25000 arasında saptanır. Size yapılan USG yi incelediğimizde üreterlerde çift taraflı genişleme olması, mesane duvarının çok kalın olması ve posterior üretranın dilate olması nedeniyle PUV ile ilgili doğru yorum yapıldığı kanısındayım. Amniyotik sıvının yeterli olması iyi bir haber.

 

Anne- Baba: Bizim de araştırdığımız kadarıyla anne karnında yapılan müdahaleler pek iyi sonuç vermiyor. Ben oğlumun doğumunu gerçekleştirdikten sonra ne gibi tanı ve tedavi yöntemleriyle yüzleşeceğimizi anlatabilir misiniz?

 

soru: Doğumdan hemen sonra oğlunuzu bir çeşit sonda ile idrar deliğinden kateter takacağız ve İşeme sistografisi (VCUG) dediğimiz bir film çekip tanıyı kesinleştireceğiz. Yaklaşık 1 hafta kateterli kaldıktan sonra stabil ise ve üretrası müdahale etmeye izin verecek genişlikte ise oradan kameralı bir aletle girip görerek VALV denilen yaprakları keseceğiz veya yakacağız. Eğer üretrası yeterli genişlikte değil ise mesanesini karın ön duvarına açacağız (Vezikostomi).

 

Anne- Baba: Doğduğunda bu işlemleri yaptıktan sonra uzun vadede durumun iyiye gideceğini gösteren bazı belirteçler var mı?

soru: Evet var aslında. Kreatinin değerinin 1 ay sonunda 0.8 in altında olması, çift taraf yerine tek taraflı reflü olması bunlar iyi işaretler.

 

Anne- Baba: Çocuğumuzun böbreği ve mesanesi ne durumda peki.

 

soru: Bu çocuklarda iki önemli hadise var: tıkanıklık ve anne karnında etkilenmiş yetersiz rezervi olan böbrek/böbrekler. Böbreğinin durumunu sonra yapacağımız USG ve sintigrafiler sonrasında öğreneceğiz.

Mesane durumu ise daha kritik. Bu çocukların mesanesi Valv Mesanesi diye adlandırılır ve obstrüksüyon geçse bile mesanenin adele hücrelerinin yapısal bozukluğu devam eder. Bu hücrelerde fonksiyonu negatif etkileyen büyüme, çoğalma ve farklılaşma saptanır. Bu çocukların mesanesini içeride idrar kalmadan boşaltması ve dolum sırasında yüksek basınçlara kalmaması amaçlanmalıdır.

İyi çalışan böbrek fazla mesai yapacağından onunda zaman içinde kötüye gideceğini gösteren hayvan çalışmaları mevcuttur.

 

Anne- Baba: Eğer söylediğiniz böbreğe kaçak varsa (VUR) bunun için ne yapmamız gerekecek?

soru: Başlangıçta % 50-70 VUR saptanır. Bunların yarısı çift taraflıdır. Doğum sonrası valv rezeksiyonunun ardından reflülerin % 30 u kaybolur. Kaybolmayanlar süreç içinde düzelmez ise ve tekrarlayan İYE sebep olursa düzeltilmesi gerekir.

 

Anne- Baba:  Çocuğumuz büyüdükçe bizi ne gibi sorunalar bekliyor ?

soru: Bunu 3 başlık altında değerlendirmek isterim

Böbrek: Bu çocukların en baştaki böbrek rezervleri temel belirleyici olmakla beraber % 30 a yakını kronik böbrek yetmezliğine gidebilir. Reflü ve Hidronefrozun devamlılığı da bunda belirleyicidir.

Mesane: İdrar torbasında % 75 yetersiz fonksiyon vardır. idrar torbasında 3 patoloji saptanır. Mesane aşırı aktivitesi, Yetersiz komplians ve Mesanenin idrarı atmak için kasılma gücü yetersizliği. Ergenlik sonrası ilk ikisi ilaçlarında etkisiyle kontrol altına alınabilirken, 3. sü büyüyen prostatla beraber kötüleşebilir. Bu çocuklar idrar kaçırabilirler.

Böbrek çok fazla dilüe idrar çıkarırsa çocuk uyurken kateterli kalması mesanenin yükünü uzun vadede azaltabilir.

Cinsellik ve Fertilite:  Eğer kronik böbrek hastası olurlarsa cinsel isteksizlik ve fertilitede azalma olabilir.  Posterior Üretra çok geniş olduğu için retrograd ejakülasyon olabilir. Valv hastalarının % 12 sinde inmemiş testis olduğundan bu da fertilitede önemli bir problemdir ve tedavisi gerekir.

 

Anne- Baba:  Mesane çok hasar görmüş ve hem idrar kaçırıyor hem de böbreklerde zarara sebep oluyorsa ne yapılabilir?

soru: Mesane büyütme ameliyatları bir alternatif olabilir. Burada fonksiyone olmayan üreter ve böbrek pelvisi kullanılabilir. Bu olmaz ise ince bağırsak kullanılabilir.