çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Bir çocukta vezikoüreteral reflü var ise bu reflünün ne kadar önemli olup olmadığının saptanması birinci önceliğimiz olmalıdır. Her reflü cerrahi gerektirir diye bir şey yoktur. Çocuk ürolojisi alanında avrupa kılavuzlarına göre önemli olan reflü semptomatik idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran çocuklarda saptanan, işeme eğitimini tamamlamasına rağmen reflüsü devam eden, beraberinde alt üriner sistem semptomları olan,…