çocuk ürolojisi

Disfonksiyonel işeme nedir? Nasıl Tedavi edilir?

Disfonksiyonel işeme nedir? İşeme bozuklukları arasında tanımlanan ve çocuk ürolojisi polikliniğine başvuru sıralamasında önde gelen bu hastalıkta çocuklar edindikleri yanlış alışkanlık nedeniyle sfinkter ve/veya pelvik taban kaslarını işeme sırasında kasmaktadır. Bu hastalıkta altta yatan bir nörolojik problem yoktur. Her ne kadar mesanenin boşaltım safhasının hastalığı gibi gözükse de sık idrara gitme, aniden tuvalete gitme isteği…

çocuk ürolojisi

Çocuk Hastada Üroflovmetri Değerlendirmesi

İdrar kaçıran çocuklarda alt üriner sistemin değerlendirmesinde invaziv olmayan ve değerli bilgiler veren Üroflovmetri-EMG nin erişkin hastalara göre değerlendirilmesi farklılıklar göstermektedir. İyi bir Üroflovmetri için çocuğun Üroflov cihazına YaşX5+50 kadar idrar yapması gerekir. Yani 5 yaşında bir çocuk için bu 5X5+50=75 ml dir. Üroflovmetri sonrası ilk yapılan işeme sonrası mesane içinde ne kadar idrar kaldığının…

böbrek taşı

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası verilen ilaç tedavileri ve hayat tarzı değişikliğine yönelik öneriler. Böbrek Taşının Temizlenmesi: Gelişen teknoloji sayesinde açık taş ameliyatlarının uygulanması sadece belli bir hasta gurubunda gerekmektedir. Bunun dışında çocukluk dönemi böbrek…

inmemiş testis nedir

İnmemiş Testis Nedir? Neden oluşur?

Testislerin görevlerini düzgün yapabilmesi için vücut sıcaklığından daha düşük değerlerde olabildiği bir yerde olması gerekir.  Bu nedenle normal erkek bebek doğduğunda her iki testisin de skrotuma yerleşmiş olması gerekmektedir. Bir yaşında normal zamanında doğmuş erkek çocukların % 1 inde testislerden biri skrotuma yerleşmemiştir. İnmemiş testisin nedenleri içinde çevresel kimyasallar, testis ile skrotum arasında gubernekulum denen…

Çocuğum Spina Bifida ile doğdu

Çocuğum Spina Bifida ile doğdu. Ürolojik problemleri ile nasıl baş edeceğim? Mesane’nin iki tane önemli görevi vardır, depolama ve boşaltma. “Miyelodysplasia” hastalarında (Miyelomeningosel, Açık Spina Bifida olarakta bilinir) bu iki fonksiyonda etkilenmektedir. Bu iki fonksiyonunda bozulması ileriki dönemlerde böbrekleri etkilemektedir. Temiz aralıklı kateterizasyon mesanenin boşalmasını sağlarken anti-muskarinik ilaçlar dolum fazındaki problemleri azaltmakta ve bu ikisinin…