varikosel

Ergenlikte Varikosel

Çocukluk çağında görülen varikosel ergenliğin başlaması ile ortaya çıkar ve 9-10 yaş öncesi nadir görülür. % 15 oranında saptanır ve erişkinliği geçene kadarda bu oranda devam eder. Böbrek-Testis arasında venöz reflü nedeni ile ortaya çıkar. Adrenal ve renal metabolitler ve anatomik bozukluktan dolayı testiste hipoksi ve ısı artışı sonucunda testisteki hücrelerde yetersizlik ortaya çıkar. Klinik…

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Hakkında Bilgilendirme

Çocukların hayatında en önemli dönemeçlerden biri tuvalet eğitimi. Uzmanlar 5 yaşından sonra devam eden alt ıslatmalarda sorunun nedenini anlamak için mutlaka doktora gidilmesini öneriyor. En çok anne baba 5 yaşına gelmiş çocuğunun geceleri altını ıslatmasından endişe duyuyor. Kimileri çocuğunu cezalandırma yoluna giderken, uzmanlar bunun son derece zararlı olduğunu vurguluyor. Peki gündüz tuvalet alışkanlığı kazanmış çocuklar,…

çocuk ürolojisi

Vezikoüreteral Reflü (VUR) ve İşeme Bozuklukları arasında bir ilişki var mıdır?  VUR ile birlikte olan işeme bozuklukları cerrahi başarıyı etkiler mi?

1990 yılı sonrasında çocuk ürolojisi hastalıklarından biri olan Veziko Üreteral Reflü (VUR) hastalığının normal üreter-trigon (Böbrekten idrarı taşıyan borunun mesaneye giriş yeri) anatomisi olan çocuklarda da görüldüğü saptandı. Mesane basıncının çok yüksek olmasının gerek mesanenin yapısını bozarak gerek direkt basınç etkisi ile VUR a neden olduğunu gösterildi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle araştırılan çocuklarda da…

çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Dosyası: VUR Teşhis ve Tedavisi

Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yaklaşık yüzde 30 ila 50 sinde, anne karnında böbrek genişlemesi saptanan çocukların yüzde 15’inde, normal çocuklarında yüzde 1’inde vezikoüreteral reflü saptanabilir. Vezikoüreteral reflüyü saptamak için az invaziv olan tetkiklerden daha kompleks tetkiklere doğru gitmekte fayda vardır. Çocuk ürolojisi alanında en sık kullanılan tetkikler; üriner sistem ultrasonu, böbrek parankimini gösteren…

cocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Hipospadias Nedir?

Hipospadias Nedir? Çocuk ürolojisi hastalıklarından birisi olan Hipospadias genelde tek başına görülen bir doğumsal anomalidir, %10-15 oranında ek bir doğumsal patolojiye eşlik edebilir. Aile öyküsü pozitifliği vardır yani genetik geçiş gösterebilir. Yaklaşık 1/300 de bir gözükür. Nedeni tam olarak bulunmasa da androjen üretimi ve düzenlenmesinde problem yanında çevresel faktörler sorumlu tutulmuştur. Bu hastalıkta penisin alt…

çocuk ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Bir çocukta vezikoüreteral reflü var ise bu reflünün ne kadar önemli olup olmadığının saptanması birinci önceliğimiz olmalıdır. Her reflü cerrahi gerektirir diye bir şey yoktur. Çocuk ürolojisi alanında avrupa kılavuzlarına göre önemli olan reflü semptomatik idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran çocuklarda saptanan, işeme eğitimini tamamlamasına rağmen reflüsü devam eden, beraberinde alt üriner sistem semptomları olan,…

hidrosel

Hidrosel Nedir? – Çocuk Ürolojisi

Hidrosel skrotumda (testislerin içinde bulunduğu torba) ağrısız sıvı toplanmasıdır. Kominikan (Karın içi boşluğu ile bağlantılı ve buradan skrotuma sıvı akışının olduğu) ve Non-Kominikan (Karın içi boşluğu ile bağlantısız ve genellikle erişkinlerde olan) diye ikiye ayrılır. Testisler anne karnındayken fetusun karnı içindedir ve doğuma yakın skrotuma inişini tamamlar, karın içi boşluğu ile olan bağlantısı kapanır. Hidroselde…

böbrek taşı

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası verilen ilaç tedavileri ve hayat tarzı değişikliğine yönelik öneriler. Böbrek Taşının Temizlenmesi: Gelişen teknoloji sayesinde açık taş ameliyatlarının uygulanması sadece belli bir hasta gurubunda gerekmektedir. Bunun dışında çocukluk dönemi böbrek…