çocuk ürolojisi

Vezikoüreteral Reflü (VUR) ve İşeme Bozuklukları arasında bir ilişki var mıdır?  VUR ile birlikte olan işeme bozuklukları cerrahi başarıyı etkiler mi?

1990 yılı sonrasında çocuk ürolojisi hastalıklarından biri olan Veziko Üreteral Reflü (VUR) hastalığının normal üreter-trigon (Böbrekten idrarı taşıyan borunun mesaneye giriş yeri) anatomisi olan çocuklarda da görüldüğü saptandı. Mesane basıncının çok yüksek olmasının gerek mesanenin yapısını bozarak gerek direkt basınç etkisi ile VUR a neden olduğunu gösterildi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle araştırılan çocuklarda da…