inmemiş testis nedir

İnmemiş Testis Nedir? Neden oluşur?

Testislerin görevlerini düzgün yapabilmesi için vücut sıcaklığından daha düşük değerlerde olabildiği bir yerde olması gerekir.  Bu nedenle normal erkek bebek doğduğunda her iki testisin de skrotuma yerleşmiş olması gerekmektedir. Bir yaşında normal zamanında doğmuş erkek çocukların % 1 inde testislerden biri skrotuma yerleşmemiştir. İnmemiş testisin nedenleri içinde çevresel kimyasallar, testis ile skrotum arasında gubernekulum denen…