hidrosel

Hidrosel Nedir? – Çocuk Ürolojisi

Hidrosel skrotumda (testislerin içinde bulunduğu torba) ağrısız sıvı toplanmasıdır. Kominikan (Karın içi boşluğu ile bağlantılı ve buradan skrotuma sıvı akışının olduğu) ve Non-Kominikan (Karın içi boşluğu ile bağlantısız ve genellikle erişkinlerde olan) diye ikiye ayrılır. Testisler anne karnındayken fetusun karnı içindedir ve doğuma yakın skrotuma inişini tamamlar, karın içi boşluğu ile olan bağlantısı kapanır. Hidroselde…

Çocuk Üriner Sistem Taşları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Üriner sistemde saptanan taşlar her ne kadar erişkin dönem hastalığı olarak bilinse de çocukluk döneminde de sık görülmektedir. Son 10 yılda çocuklarda saptanan taş hastalığı her yıl % 6-10 oranında artmaktadır. Şu anda Amerika da 50/100000 adolesan da üriner sistemde saptanmaktadır. İLK DEFA AĞRI İLE GELEN ÇOCUK İlk defa ağrı veya taş düşündüren semptom ile…

Çocuklarda penis küçüklüğü

Çocuklarda penis küçüklüğü Çocuk ürolojisi polikliniğine bir sürü anne ve baba yanlış değerlendirme sonucunda çocuklarını penisi küçükl diye getirmektedir. Oysa ki bu çocukların yüzde 90’nının penisleri normal şekildedir. Karşılaştırma yapılmaması gerekmektedir. Penis küçüklüğünün tanısı penisin çekilerek ölçüldükten sonra nomogramlarda 2-2.5 standart sapmadan fazla olması durumunda konulan bir tanıdır. Eğer çekilmiş penis uzunluğu normal penis uzunluğuna göre…

Endoskopik mesane taşı girişimlerinin komplikasyonları var mıdır?

Bu işlemde mesane içindeki taş, dışa açılan idrar yolundan (üretradan) bir sistoskop girilerek pnömotik litotriptör veya laser gibi bir güç kaynağı kullanılarak kırılır ve küçük taş parçaları dışarı alınır. Komplikasyonlar aşağıdaki gibidir; 1-Üretrada hasar oluşabilir ve idrar mesane dışına drene olabilir. Üretrada yalancı yol gelişerek uzun dönemde darlık gelişimine yol açabilir. (%1) 2-İşlem sırasında mesanede…

çocuk ürolojisi

Çocuk ürolojisi ameliyatlarında öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Çocuk ürolojisi ameliyatlarının başında genital bölgede yapılan cerrahiler böbrek, mesane ameliyatları gelmektedir. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatlardan öncede ailelerin bilgilendirilmiş onam formlarıyla bilgilendirilmesi çok önemlidir. Ailelere bu onam formları önceden verilmeli aileler bunları iyice okuyup değerlendirmeli ve anlamadıkları soruları ameliyattan önce mutlaka doktorlarına sormalı ve gönül rahatlığı içinde ameliyat kararını vermeleri gerekmektedir. Bu çocuklar…

Çocuk Ürolojisi: Hamilelik sırasında anne karnında saptanan ürolojik bozukluklar

Hamilelik sırasında anne karnında saptanan ürolojik bozukluklar Hamilelik sırasında anne karnında saptanan ürolojik bozukluklar yüzde 1 ila 5 oranında gözükmektedir. Şanslıyız ki bu ürolojik bozuklukların büyük bir çoğunluğu kendiliğinden düzelmektedir. Ve bu düzelme genellikle ilk 18 ay içerisinde gerçekleşmektedir. Gene bir çocuğun ameliyat olup olmaması gerektiği de bu süreç içerisinde belirlenmektedir.   En sık karşılaştığımız…

tuvalet eğitimi

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman verilmektedir? Çocuklarda tuvalet eğitiminin verildiği period 18 ay ila 30 ay arasındaki dönemdir. Bu kadar geniş bir aralığın olmasının sebebi her çocuğun algılamasının farklı olmasından dolayıdır. Bir anne baba çocuğuna tuvalet eğitimi vermeden önce çocuğunun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığının onun bazı hareketlerinden kavraması gerekmektedir. Tuvalet eğitimine hazır olan bir…

çocuk ürolojisi

Disfonksiyonel işeme nedir? Nasıl Tedavi edilir?

Disfonksiyonel işeme nedir? İşeme bozuklukları arasında tanımlanan ve çocuk ürolojisi polikliniğine başvuru sıralamasında önde gelen bu hastalıkta çocuklar edindikleri yanlış alışkanlık nedeniyle sfinkter ve/veya pelvik taban kaslarını işeme sırasında kasmaktadır. Bu hastalıkta altta yatan bir nörolojik problem yoktur. Her ne kadar mesanenin boşaltım safhasının hastalığı gibi gözükse de sık idrara gitme, aniden tuvalete gitme isteği…

çocuk ürolojisi

Çocuk Hastada Üroflovmetri Değerlendirmesi

İdrar kaçıran çocuklarda alt üriner sistemin değerlendirmesinde invaziv olmayan ve değerli bilgiler veren Üroflovmetri-EMG nin erişkin hastalara göre değerlendirilmesi farklılıklar göstermektedir. İyi bir Üroflovmetri için çocuğun Üroflov cihazına YaşX5+50 kadar idrar yapması gerekir. Yani 5 yaşında bir çocuk için bu 5X5+50=75 ml dir. Üroflovmetri sonrası ilk yapılan işeme sonrası mesane içinde ne kadar idrar kaldığının…

böbrek taşı

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası verilen ilaç tedavileri ve hayat tarzı değişikliğine yönelik öneriler. Böbrek Taşının Temizlenmesi: Gelişen teknoloji sayesinde açık taş ameliyatlarının uygulanması sadece belli bir hasta gurubunda gerekmektedir. Bunun dışında çocukluk dönemi böbrek…