SPİNA BİFİDANIN UZUN DÖNEM TAKİBİ ÖNEMLİDİR

Imamura ve arkadaşlarının yaptığı çalışma önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ülkemizde çocukluk döneminden erişkin döneme geçerken yolunu kaybeden hastalarımız var. Erişkin dönemdeki Spina Bifida hastalarının nefrolojik takipleri önemlidir. DMSA sintigrafisinde skar varlığı yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma açısından belirleyicidir. Ortalama yaşı 19 olan 87 hastanın takibinde; DMSA SKAR(+) DMSA SKAR (-) YÜKSEK TANSİYON VAR…

Çocuğum Spina Bifida ile doğdu

Çocuğum Spina Bifida ile doğdu. Ürolojik problemleri ile nasıl baş edeceğim? Mesane’nin iki tane önemli görevi vardır, depolama ve boşaltma. “Miyelodysplasia” hastalarında (Miyelomeningosel, Açık Spina Bifida olarakta bilinir) bu iki fonksiyonda etkilenmektedir. Bu iki fonksiyonunda bozulması ileriki dönemlerde böbrekleri etkilemektedir. Temiz aralıklı kateterizasyon mesanenin boşalmasını sağlarken anti-muskarinik ilaçlar dolum fazındaki problemleri azaltmakta ve bu ikisinin…