SPİNA BİFİDANIN UZUN DÖNEM TAKİBİ ÖNEMLİDİR

Imamura ve arkadaşlarının yaptığı çalışma önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ülkemizde çocukluk döneminden erişkin döneme geçerken yolunu kaybeden hastalarımız var. Erişkin dönemdeki Spina Bifida hastalarının nefrolojik takipleri önemlidir. DMSA sintigrafisinde skar varlığı yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma açısından belirleyicidir. Ortalama yaşı 19 olan 87 hastanın takibinde; DMSA SKAR(+) DMSA SKAR (-) YÜKSEK TANSİYON VAR…