Blog

Anne Karnındaki Bebekte Mesane Büyümesi (Fetal Megasistis)

Anne Karnındaki Bebekte Mesane Büyümesi (Fetal Megasistis)

Anne Karnındaki Bebekte Mesane Büyümesi (Fetal Megasistis)

Anne karnındaki bebekte mesane büyümesi gebeliğin ilk trimesterinde 1:330-1:1670 aralığında görülür.

Erkek/Kız oranı 8:1 dir. Mesane çapının 7 mm’den fazla olması olarak tanımlanır. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bu ölçüm 12 mm eşik değer olarak alınmaktadır.

Megasistis ve mesane duvar kalınlaşması beraber gözükebilir ve %50 olguda oligohidramnios saptanır.

Anne karnında yapılan USG de iki farklı durumla karşılaşılır.

OBSTRUKTİF (Tıkanıklık Var)

 • Dilate mesane
 • Anahtar deliği
 • Kalın mesane duvarı> 3 mm
 • Oligohidramniyos
 • Hidronefroz


NONOBSTRUKTİF
(Tıkanıklık Yok)

 • Normal mesane duvarı
 • Oligohidramniyos yok
 • Anahtar deliği genellikle yok


Megasistis görülen gebelerin bebeklerinde en sık karşılaşılan patolojiler şunlardır.

 • Posterior üretral valv (%57),
 • Üretral atrazi/stenoz (%7),
 • Prune Belly Sendromu (%4) dur.
 • Megasistis-mikrokolon-intestinal-hipoperistalsis sendromu %1
 • Kloakal anaomali %0,7

Bu olgularda %15 e varan karyotip anomalisi en sık olarak Trisomy 18, 13 ve 21 görülür.

Hastalığın gidişatını ön görmede belirleyici faktörler:

Oligohidramniyos, tanı haftası, mesane boyutları, böbrek ekojenitesi, Karyotip sonucu ve etyoloji önemlidir.

Yapılan çalışmalarda 10-14. Haftalarda mesane boyutu 8-12 mm arasında ise kendiliğinden düzeldiği,> 17 mm ise kötü prognozlu olduğu gösterilmiştir.

(Kaynak: Journal of Pediatric Urology/February 2017)

Ayrıca Bakınız: Anne Karnında Ürolojik Bozukluklar

 

 

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Nörojenik Mesane

Nörojenik Mesane Nedir?

Nörojenik Mesane Nedir? Beyin, Beyin sapı ve/veya Omurilikteki hasar sonrası sinir iletimi ve reflekslerde gelişen düzgün çalışamama sonucu ortaya çıkan bozulmuş mesane dinamiğine nörojenik mesane

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir