fbpx
İçeriğe geç

Blog

Anne Karnında Bebeklerde Böbrek Büyümesi

Anne Karnında Bebeklerde Böbrek Büyümesi

Anne Karnında Bebeklerde Böbrek Büyümesi

hamilelik döneminde yapılan ultrasonlarda en sık saptanılan problemdir ve tüm gebeliklerde %1-5 oranında görülür.

Ultrasonla saptanan bebeklerde böbrek büyümesi anomalileri sonraki dönemde bazı durumların erken teşhisi için bizlere bazı ipuçları sağlamaktadır. Üriner enfeksiyon ve buna bağlı sepsisin önlenmesi, bunun yanın da böbrek hasarı olmaması için önlem alınmasına bu bulguların yakın takibi sayesinde sağlarız.

Ultrason ile anne karnında böbrekler 12-13 haftada,  mesane 10-14 haftada görülür ve 15. haftadan sonra mesanenin dolup boşalması saptanabilir.

Ultrasonlarda 33. hafta öncesi > 4mm ve sonrası > 7 mm eşik değer alındığında % 100 Duyarlılık ve % 30-80 Yalnış Pozitiflik oranları ile tanı koyulabilirken, 24. hafta öncesi > 4mm ve sonrası > 10 mm eşik değer alındığında % 80 Duyarlılık ve % 15 Yalnış Pozitiflik oranı ile tanı konula bilmektedir.

Annenenin hidrasyon derecesi ve bebeğin mesanesinin doluluğu ultrason sonucu için önemlidir.

Şu an kullanılan eşik değerler aşağıdaki gibidir. 3. Trimaster de saptanan değerler bize daha anlamlı bilgiler vermektedir.

2. TRİMASTER (14-26 hf)

3. TRİMASTER (27-41 hf)

HAFİF

4-7 mm

7-9 mm

ORTA

7-9 mm

10-15 mm

CİDDİ

> 10

> 15 mm

Yukarıdaki değerler göz önüne alındığında ciddi genişleme değeri olanlarda önemli patoloji saptanma oranları % 88’i bulmakta iken, orta derecede genişle olanlarda bu % 45, hafif genişlemelerde ise % 11,9 oranınadadır.

Böbrek genişlemesi saptanan bebeklerde en sık karşılaşılan durum % 48 kendiliğinden geçen hidronefroz, % 15 obstrüksüyonsuz pelvis, % 11 Üretero Pelvik Bileşke Darlığı ve % 11 VUR dur.

Diğer Patolojiler Mega üreter, Kistik böbrek hastalıkları, Üreterosel, PUV ve diğerleridir.

Bu olgulardan anne karnındaki böbrek pelvis genişliği 15 mm den büyük olanların yaklaşık % 60′ ı cerrahiye gider.

Anne karnında yapılan ultrasonda, genişleme dışında oligohidromnioz ve böbreğin görünümüde önemlidir.

Bunların içinde anne karnında müdehale gerektiren veya erken doğum önerilen olgular oldukça kısıtlıdır.

Prognozu kötü PUV hastalarında anne karnında girişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar içinde de geç ortaya çıkan oligohidromnioz hastaları tedaviye daha iyi cevap vermektedir.

Doğan bebek nasıl takip edilir.

İlk Ultrason en erken doğumdan sonraki 48. saatte yapılmalıdır. Fizyolojik dehidratasyon ve düşük glomerüler filtrasyon daha erken yapılan ultrasonlarada yanlış yorumlamaya sebep olabilir. Ölçüm yapılırken böbrek transverse kesitte iken ön arka pelvis çapı ölçülür, Böbreğin konfigürasyonu, üreter ve mesane incelenir. Doğum sonrası ilk yapılan ultrasonda Anne karnında saptanan hidronefrozlarda yaklaşık % 58 oranında azalma veya kaybolma görülebilir.

1-2 ay sonra yapılan USG de  genişleme düzelmiş ise ileri tetkike gerek yoktur. Genişleme aynı veya artmış ise ileri tetkik gerekir.

Her hidronefroz saptanan çocuğa antibiyotik profilaksisi başlamak gerekmez. Sadece Orta ve İleri hidronefroz, üreter ve mesane patolojileri olanlarda verilir.

Her hastada sistogram çekelim mi?

Bilateral Hidronefroz, Duplike sistem, Üreterosel, Kalın mesane duvarı, Üreter dilatasyonu, Anormal renal parenkim olanalarda çekilmesi gerekir.

Her dilatasyon bir obstrüksiyon değildir. Obstrüksiyon tedavi edilmez ise böbreğe hasar veren darlıktır. Bunun tanımak için Diüretikli renogram çekilir ve bu bebek 4-6 haftalık iken çekilir.

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir