fbpx
İçeriğe geç

Blog

Bebeklerde Böbrek Genişlemesi ve Nedenleri

Bebeklerde Böbrek Genişlemesi ve Nedenleri

Böbrek genişlemesi en sık görülen ürolojik hastalıklarından biridir. Bebeklerde görülen böbrek genişlemesinin nedenleri ş-şöyle sıralanabilir:

I. Tıkanmaya Bağlı Böbrek Genişlemesi

 • ÜreteroPelvik Bileşke Darlığı
 • Üreterovezikal Bileşke Darlığı
 • Ektopik Üreter
 • Üreterosel
 • Posterior Üretral Valv
 • Üretral Atrezi
 • Anterior Üretral Valv
 • Konjenital Üretral Sitriktür

II. Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Nedenler

 • Vezikoüreteral Reflü
 • Primer Non-Obstrüktif Megaüreter
 • Megakalikosiz
 • Nörojenik Mesane
 • Bazı Sendromlar

III. Böbrek genişlemesini taklit eden durumlar

 • Ekstra Renal Pelvis
 • Multi Kistik Displastik Böbrek
 • Peripelvik Kist

Ultrasonun doğum öncesi ve sonrası sık kullanımı tanı konulan hasta sayısını artırmıştır. Hangi hastanın cerrahiden fayda göreceği hangi hastanın güvenli biçimde izleneceğine karar vermek önemlidir.

İzlemde en önemli konulardan bir tanesi yapılan tetkiklerde mümkün olduğunca az radyasyon kullanılan ve çocuk için en az canını yakacak girişim gerektiren tetkikleri kullanmaktır.

Böbrek genişlemesinin çocuğun büyümesiyle nasıl devam edeceği tamamen alta yatan hastalıkla ilgilidir.

Takipte en sık kullanılan Ultrason radyasyonsuz, çocuğun canını yakmayan bir tetkiktir. Deneyimli bir radyolog tarafından yapıldığında çok değerli bilgiler vermektedir. Ultrason sadece böbrek genişlemesi ve bunun böbreğe görsel olarak verdiği hasar hakkında bilgi verirken, böbrek fonksiyonu ve zarar veren bir tıkanıklık olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Diğer tetkiklerin istenmesindeki sebep ultrasonun bu konulardaki yetersizliği nedeniyledir (İşeme Sistografisi, Diüretikli Böbrek Sintigrafisi v.b.)

İngiltere de yapılan bir çalışmada Anne karnında veya doğum sonrası herhangi bir zaman diliminde yapılan ultrasonlarda Ön-Arka Pelvis Çapı < 15 mm ise cerrahi gereklilik % 2 iken, 15-20 mm de % 7, 20-30 mm de % 29, 30-40 mm de % 61, 40-50 mm de % 67 ve >50 mm de % 100 olarak bulunmuştur.

Böbrek genişlemesi mesaneyi besleyen sinirlerin iyi çalışmaması veya mesane çıkışında darlık nedeniyle mesane dinamiğinde bozulma olması sonucunda da olabilir. Bu hastalarda mesanenin değerlendirilmesi için invaziv ve invaziv olmayan tetkikler (Üroflovmetri-EMG, Rezidü İdrar Ölçümü, Ürodinami, Videoürodinami, Sistoskopi gibi) ile değerlendirme gerekebilir.

Ayrıca bakınız: Konjenital Adrenal Hiperplazi

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir