Blog

Dünyada Çocuk Ürolojisi Araştırmaları

Dünyada Çocuk Ürolojisi Araştırmaları

Çocuk ürolojisi araştırmaları geniş bir spektrumda tüm dünyada yapılmaktadır. Bunlara bir kaç örnek vermek gerekirse:

Çocuklarda idrar kaçırma prevelansı kapsamlı bir şekilde araştırılmış ancak sağlıklı bir çocuk popülasyonunda diğer mesane belirtileri hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. 7 yaşındaki 3556 öğrencinin işeme alışkanlıkları, telefon görüşmeleri ile desteklenen bir anket ile araştırıldı. Mesane rahatsızlığının rahatsız edici bir semptomunun% 26’sında bir veya daha fazla belirtisi bildirildi, ancak bunların çoğunda eksik gönüllü mesane kontrolü belirtisi olarak ılımlı aciliyet vardı.

çocuk ürolojisiİzole yatak ıslatmaları, kızların% 2.8’inde ve erkeklerin% 7.0’sinde gerçekleşirken, gece gündüz inkontinansı ile birlikte gündüz ıslaklığı da, her iki cinste de eşit olarak% 2.3 ve% 2.0 olarak görülmüştür. Gün içinde inkontinans, kızların% 6.0’sında ve erkeklerin% 3.8’inde bildirildi ve genellikle diğer semptomlarla kombine edildi. Mesane rahatsızlığı belirtisi olmayan ve önceki idrar yolu enfeksiyonu bulunmayan çocuklarda mikstraksiyon sıklığı günde 3-7 kez olmuştur.

Çocuk Ürolojisi Araştırmaları Ve Başka Örnekler

Nöropatik olmayan mesane / sfinkter fonksiyon bozukluğu prevalansı, Uluslararası Reflü Çocuk Çalışması Avrupa şubesine kayıtlı 386 çocuğun 310’unda bir anket ile değerlendirilmiştir. (nöropatik mesane, vesikoüreteral reflü ve açık disfonksiyonel işeme ya da inkontinans dışındaki anatomik malformasyonlar) rağmen, mesane / sfinkter fonksiyon bozukluğu prevalansı% 18 gibi yüksektir. Dört işlev bozukluğu şekli ortaya çıktı: Dürtü sendromu, stakato işeme, fraksiyonlu ve eksik işeme ve işeme erteleme. Anket, düşük profil durumdaki mesane / sfinkter disfonksiyonlarının saptanmasında ve ayrıca ürodinamik çalışmalara olan ihtiyacı göstermede yararlı olduğunu kanıtladı. Üriner sistem enfeksiyonlarının tekrarlamaları ile birlikte vezikoüreteral reflünün kaybolması (negatif korelasyon) ve nonnöropatik mesane / sfinkter disfonksiyonu arasında güçlü bir korelasyon tespit edildi. Bu bulgu, tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonu ve vesikoüreteral reflü kompleksi olan her çocukta, mesane / sfinkter işlev bozukluğunun saptanması ve tedavisinin gerekli olduğunu ima etmektedir.

Ayrıca Bakınız: Çocuklarda Penis Küçüklüğü

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.