fbpx
İçeriğe geç

Blog

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları: Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Vezikoüreteral Reflü tedavisi için öncelikle bir çocukta bu reflünün ne kadar önemli olup olmadığının saptanması birinci önceliğimiz olmalıdır. Her reflü cerrahi gerektirir diye bir şey yoktur. Çocuk ürolojisi alanında avrupa kılavuzlarına göre önemli olan reflü semptomatik idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran çocuklarda saptanan, işeme eğitimini tamamlamasına rağmen reflüsü devam eden, beraberinde alt üriner sistem semptomları olan, doğuştan ya da kazanılmış böbreğinde skarları(reflü nefropatis) olan çocuklar yüksek riskli gruba girmektedir. Ve bu çocuklarda birinci öncelik her zaman cerrahi olmalıdır. Devamlı antibiyotik tedavisi alan ve bu şekilde reflünün kendinden geçmesi beklenen çocuklarda da antibiyotik baskısı altında geçirmiş idrar yolu enfeksiyonu varsa, çocukta büyüme gelişme geriliği varsa, süreç içerisinde böbrekte bir skarlaşma (reflü nefropatisi) oluyorsa ve aile devamlı antibiyotik tedavisi için uygun aday değilse bu hastalarda cerrahiden fayda görecek hastalardır.

Vezikoüreteral Reflü’nün Cerrahi Tedavisi

Cerrahi tedavi iki çeşittir; birincisi endoskopik tedavi, günübirlik bir tedavidir. İdrar yolundan girilerek herhangi bir kesi yapılmadan, reflünün olduğu orifisin altına sıkılan bir maddenin yardımıyla uygulanmaktadır. Fakat en iyi ellerde başarısı yüzde 70 oranındadır. Ve 5 yıl içerisinde yüzde 20 oranında hastalık yeniden tekrar edebilir. Alternatifi ise açık cerrahidir. Başarısı yaklaşık yüzde 100 e yakındır. Komplikasyon oranları düşüktür. Bu hastalar yaklaşık 2-3 gün hastanede yatmaktadırlar. Ve bu süreç içerisinde bir sondaları olmaktadır. Bu süreç biraz zor geçmektedir. Fakat uygun hastalarda başarı oranının yüksekliği de düşünüldüğünde birinci seçilmesi gereken tedavi yöntemi olarak önerilmektedir.

VUR Tedavisi hakkında bilgi ve randevu için Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız: İşeme Bozuklukları

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir