Blog

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları

 

çocuk ürolojisi“Çocuk Ürolojisi Nedir” sorusuna kısaca şöyle cevap verilebilir: Anne karnında başlayıp, bebeklik ve adelösan çağı süresince ortaya çıkabilecek konjenital olabilen ya da sonrasında ortaya çıkan üriner ve genital sistem ile ilgili hastalıkları ve bu hastalıkların tanı ve tedavisini kapsar. En sık karşılaşılan doğumsal hastalıkların takip ve tedavisini de çocuk ürolojisi kapsamaktadır.

Çocuk Ürolojisi Hangi hastalıkları kapsar?

Doğuştan idrar deliğinin aşağıda olması, hipospadias, anne karnında mesane çıkım darlıkları, böbrek büyümesi, işeme bozuklukları, gece alt ıslatma, üriner sistem taş hastalıkları, vezikoüreteral reflü, üriner enfeksiyonlar gibi bir çok uzmanlık alanı gerektiren kısımları inceler.

Çocuk Ürolojisinde Cerrahi

Çocuk ürolojisinde, kız ve erkek genital hastalıklar, peygamber sünneti olarak adlandırılan Hiposoadias, sünnet gerektiren sünnet derisinin iç kısmında daralma, (fimozis), mesanenin çıkışındaki idrar kanalında oluşan perde, epispadias, hidrosel, varikosel başlıca cerrahi müdehalelerin gerektiği konulardandır. Çocuk ürolojisinde cerrahi girişimler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

 

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş testis, çocuk ürolojisi alanında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Açıklamak gerekirse anne karnında doğmadan önce testisler bebeğin karın boşluğundadır. Sonra da doğuma doğru testisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir