fbpx
İçeriğe geç

Blog

Çocuk Ürolojisinde Mesane Çıkım Darlıkları

Çocuk Ürolojisinde Mesane Çıkım Darlıkları

Mesane çıkım darlıkları en sık sebebi postüretral valv’dir. Bunlar erkek çocuklarda gözüken hastalıklardır. Yaklaşık sekiz bin ila yirmibeş bin doğumda bir olarak saptanır. Günümüzde daha çok hamilelik sırasında yapılan ultrasonda teşhisi koyulmaktadır. Gene işeme eğitimi almış çocuklarda idrar kaçırma ile başvuran çocukların bir kısmında da saptanabilmektedir. Anne karnında Posterior Uretral Valv tanısı şüphesi olan çocuklar doğduktan kısa bir sonra yapılan ultrason ile aynı şüpheyi taşıyorlarsa işeme histografisi ile Posterior Uretral Valv olup olmadıkları değerlendirilir.

 

Mesane Çıkım Darlıkları ve Tıbbi Müdahale

çocuk ürolojisiEğer Posterior Uretral Valv vari ise kısa dönemde bunlara hemen müdahale etmek gerekmektedir. İlk müdahale eğer çocuğun üretrası gerekli yeterli genişlikteyse endeoskopik tedavi ile bu valvin çıkarılması, yakılması veya kesilme şeklinde olur. Eğer üretraları yeterli genişlikte değilse mesaneleri karın ön duvarına açılır ve buna vesikostomi denir. Bu işlem yapıldıktan bir ay sonraki dönemde eğer böbrek fonksiyonları gösteren kreatinin değeri yeterli bir düşüş gösteriyorsa bu çocuklar uzun dönemde böbreklerini koruyabilirler.

Literatür çalışmalarında bu çocukların yaklaşık yüzde otuzunun transplant adayı olduklarını gösterilmiştir. Bir diğer önemli bir durum bu çocukları ne kadar iyi olurlarsa olsun mesaneleri etkilendikten dolayı valv mesanesi dediğimiz bir durumla karşılaştığı ve mesane dinamiklerinin bozuk olduğundan dolayı yeterli miktarda idrarı depolayamadıkları gösterilmiştir. Üçüncü bir sorunları ise çocukların cinsellik ve fertilite ile alakalı sorunlarıdır. Eğer kronik böbrek yetmezliği sürecine girerlerse cinsel isteksizlikten dolayı cinsel problemler yaşayabilirler ve Posterior Uretraları çok geniş olduğundan dolayı da sperm geriye kaçacağından dolayı ileride çocuk sahibi olmakta zorlanabilirler.

Ayrıca bakınız: Disfonksiyonel işeme

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir