fbpx
İçeriğe geç

Blog

Çocuk Ürolojisinde Renal Füzyon Anomalileri Nelerdir?

Çocuk Ürolojisinde Renal Füzyon Anomalileri Nelerdir?

böbrek genişlemesi çocuk ürolojisiRenal Füzyon Anomalisi Nedir?

Çocuk ürolojisi uzmanlık alanlarından birisi de renal füzyon anomalileridir. Bu, iki böbreğin birleşik olduğu durumları tanımlar. Renal Füzyon anomalileri içerisinde en fazla görüneni at nalı olarak tabir edilen böbrektir. Genellikle orta hatta birleşen, özellikle erkeklerde daha fazla görünen bir anomalidir.

Doğuştan Böbrek Malformasyonlarının Fetal Ultrasonografik İnceleme ile Prenatal Tespiti: 12 Avrupa Ülkesinde 709.030 Doğum Araştırması konulu araştırmaya göre;

Çocuk ürolojisi çalışma, 12 Avrupa ülkesindeki 20 kayıt listesindeki prenatal ultrasonografi bulgularının renal anomaliler açısından prevalansını değerlendirmek ve farklı doğum öncesi tarama politikalarını karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Standardize edilmiş veriler 709.030 canlı doğumdan, ölü doğumdan ve 2.5 yıllık çalışma döneminde elde edilerek merkezi analiz için gönderilmiştir. 1130 bebek ve fetusta en az bir renal malformasyon tespit edildi. Tüm olguların% 81.8’inde doğum öncesi tanı (PD),% 29 En yüksek tespit oranı, tek taraflı multikistik displastik böbreklerde% 97 (102/105) ile bildirildi. Mesanenin ekstrofisi için ortalama gebelik haftası 18.5 hafta olan erken teşhis belgelenmiştir. Üst idrar yollarının dilatasyonları geç gebelikte 28.3 haftada görüldü. Gebelik sonlandırmaları (TOP) tespit edilen bilateral renal agenez / disgenezisin% 67’sinde (58/86), ancak tek taraflı multikistik displastik renal malformasyonların sadece% 4’ünde (4/102) gerçekleştirildi. Olguların yaklaşık 1 / 3’ünde böbrek malformasyonları, birden çok sendroma bağlı malformasyon, kromozomal sapma ve kromozomal olmayan sendromları içeren ilişkili malformasyonlar kategorisinde yer almaktadır. Böbrek malformasyonları, ilk doğum öncesi ultrason taraması ile ilişkili kategorinin 2 / 3’ünde tespit edildi. Rutin ultrasonografisi bulunmayan ülkeler algılamada ve gebeliğin sonlandırılmasında en düşük oranları göstermektedir. Prenatal olarak tespit edilen böbrek malformasyonları, başka anomaliler için dikkatli bir muayene ile sonuçlanmalıdır. Prenatal ultrasonografi, muayene taramalarının gereksinimlerini karşılar ve ölümcül ve ciddi renal malformasyonları saptamada iyi bir araçtır.

Ayrıca bakınız: Peyronie hastalığı

 

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir