fbpx
İçeriğe geç

Blog

Çocuklarda İdrar Kaçırma ve İlaçsız Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda İdrar Kaçırma ve İlaçsız Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda idrar kaçırma 7 yaş civarında %4,5 oranında görülür ve kız çocuklarında daha sıktır. Bu çocukların bir kısmında mesane boşalmak için kasılırken ekternal sfinkter (idrar tutmamızı sağlayan yapı) çocuk tarafından istemli olarak kasılır. Bu mesanenin idrarı atmak için zorlanması ve sonrasında dinamiğinin bozulmasına ve görevini iyi yapamamasına sebep olur. Bu şekilde yanlış idrar yapan çocuklar bize aşağıdaki şikâyetler ile gelebilir.

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar kaçırma

İşeme sonrası içeride kalan idrar miktarında artma

İşeme hızında azalma

Bu şikayetlerle gelen çocuklarda mesanenin fonksiyonunu değerlendirmek amacı ile normal tuvalet benzeri bir cihaza işemek yoluyla yapılan üroflovmetri denilen işlemin (Uroflowmetri) yapılması gerekmektedir.

Çocuklarda Üroflovmetri Değerlendirmesi

İdrar kaçıran çocuklarda alt üriner sistemin değerlendirmesinde invaziv olmayan ve değerli bilgiler veren Üroflovmetri-EMG nin erişkin hastalara göre değerlendirilmesi farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda Üroflovmetri iyi bir sonuç almak için çocuğun Üroflov cihazına YaşX5+50 kadar idrar yapması gerekir. Yani 5 yaşında bir çocuk için bu 5X5+50=75 ml dir.
Üroflovmetri sonrası ilk yapılan işeme sonrası mesane içinde ne kadar idrar kaldığının (PMR) ölçülmesidir.
Anlamlı değer: 4-6 yaş PMR (Post Miksiyonel Rezidü)> 30 ml veya EBC (Tahmini mesane Kapasitesi‘nin (Yaş+2X30) > % 21, 7-12 yaş PMR > 20 ml veya EBC’nin > % 10.
Daha sonra Üroflovmetri Eğrisi İncelenir

 5 çeşit eğri vardır.


A: NORMAL EĞRİ,
B:URGE EĞRİSİ,
C.STAKATO EĞRİ,
D:İNTERMİTANT EĞRİ,
E:OBSTRÜKTİFEĞRİ

 

 

Fizik muayene, Üroflov eğrisi ve EMG aktivitesi incelenir, çocuğun şikayetleriyle beraber yapılan son değerlendirmede aşağıdaki hastalıklardan hangisi olduğuna karar verilir ve ona göre tedavi planlanır.

Başlıca hastalıklar şunlardır:

Mesane barsak işlev bozukluğu, Aşırı aktif mesane, Detrusor sfinkter uyumsuzluğu, Etkinliği azalmış detrusor, İşemenin ertelenmesi, Vajinal işeme, Kıkırdama idrar kaçırması, Normal olmayan sıklıkla işeme, Mesane boynu işlev bozukluğu, Mesane çıkım tıkanıklığı.

En sık uygulanan ve ilaçsız tedavi olarakta bilinen tedavi yöntemi biofeedback ve üroterapi yöntemleridir. Biofeedback, kontrolümüzde olan bazı fizyolojik fonksiyonların anlık veriler ve buna karşılık yapılan davranışlar eşliğinde yeniden düzenlenmesidir. Çocuk ürolojisinde 1990 yılından sonra alt üriner sistem hastalıklarının düzeltilmesinde kullanılmıştır. Bu sayede invaziv metotlar kullanılmadan uygun hastalarda kabul edilebilir sonuçlar elde edilebilmiştir. Biofeedback pelvik taban kaslarının daha doğru bir şekilde kontrolü için yapılan çalışmadır. Yani amaç çocuğa idrar kesesinin doğru olarak nasıl çalışması gerektiğini öğretmektir. Pelvik taban kaslarını nasıl serbest bırakabileceği konusunda eğitim vermektir. Bu tedavi haftada bir 6-10 seans konusunda uzman bir kişi tarafından çocuğa uygulanır. Çocuğun canını yakmayan, onun anlayacağı düzeyde basit ve eğlenceli bir bilgisayar oyunu ile yapılır. Tedavi sonrasında 6 aylık aralıklarla 18 ay buyunca takip yapılır. Bu takipler sırasında idrar yolu enfeksiyonu geçirme sıklığında ve işeme sonrası idrar kesesinde kalan idrar miktarında azalma görülmesi beklenir. Bu sayede çocuklarda idrar kaçırma ve kabızlığın düzelmesi amaçlanır.

Biofeedback‘te yıllar boyunca iki temel basit konsept değişmemiştir. Eş zamanlı Üroflovmetri ve vücudun uygun yerlerine yapıştırılan yüzey elektrotları sayesinde pelvik taban kas aktivitelerinin bilgisayar ekranında gösterilmesi amaçlanır. Sonuçta çocuk çan eğrisi şeklinde işerken herhangi bir pelvik kas kasılma aktivitesi göstermemelidir. Bu işlem sırasında çocuk belli bir zaman dilimi içinde pelvik taban kaslarını uygun zamanlarda kasıp gevşetmesini öğrenir. Daha sonra evde de benzer çalışmaların idrar ve gaita yaparken aile gözetiminde yapılması ve haftalık raporlamalarla başarı artırılır.

McKenna ve ark. ilk bilgisayar yardımlı çizgi film karakterleri şeklinde düzenlenmiş yöntemi tanımladıktan sonra yapılan bir çok çalışma yaklaşık 6 seans 30-45 dakikalık çalışmalar sonrası % 90 bir başarı raporlamıştır.

BIOFEEDBACK BİLGİSAYAR ANİMASYONLARINA ÖRNEKLER

“Biofeedback” sonrası 4 önemli kazanım olmaktadır:

1. Pelvik kaslarının uygun çalıştırılması
2.Detrüsor kaslarının koordineli bir biçimde aktivasyonu
3. Tutma refleksinin (Mesane kasıldığında pelvik tabanın kasılması) öğrenilmesi
4. Bu şekilde merkezi sinir sistemi ve kontrollü kaslar arasında uyum sağlanması

“Biofeedback” tedavisine alternatif olarak gösterilen alfa bloker tedavisi sadece %7-10’luk bir gruba uygulanmaktadır. Bu hastalar düşük akım ve düşük EMG aktiviteli idrar yapan çocuklardır. Oysaki Biofeedback EMG aktivitesi yüksek olduğu için kesik kesik idrar yapan, hastalarda başarılı bir yöntemdir.

Disfonksiyonel İşeme, Veziko Üreteral Reflü ve İdrar yolu enfeksiyonu birlikteliği bilinen bir durumdur. Bu hastalar böbreğin etkilenmesi açısından en riskli hastalardır. Bu üç durumun birlikteliğinde ilk tedavi edilmesi gereken disfonksiyonel işemedir. Buda Biofeedback sayesinde yapılabilmektedir. Aynı anda kabızlık sorunu da bu tedavi sayesinde çözülebilmektedir.

Biofeedback hangi hastalarda başarısız olur:

Mesane kapasitesinin beklenilenden % 70 in altında olması
Düşük akım ve düşük EMG aktivitesi ile kendini gösteren primer mesane boynu disfonksiyonu.
Bunlardan ilk tedavi olarak ilki için anti kolinerjik tedavi ikincisi için alfa blokerler uygulanmaktadır.

Ayrıca Bakınız: Peyronie Hastalığı

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir