Blog

Çocuklarda Perkütan Taş Cerrahisi (PNL)

Çocuklarda Perkütan Taş Cerrahisi (PNL)

Çocuklarda Perkütan Taş Sorunu

Tüm taş hastaları içindeki % 2-4.3 lük grubu oluşturmaktadır. Böbrek taşı ağrısı veya komplikasyonu nedeniyle acile yapılan başvurular artmaktadır. 

perkütan taş

Böbrek taşı altta yatan metabolik problem nedeniyle tekrar etmeye meyilli bir hastalıktır. Bu nedenle ameliyat sonrası taşsızlık erişkin hastalardan çok daha önemlidir. Bu nedenle yakın takip edilmelidir. Konjenital üriner sistem problemi olanlarda üriner sistem taş hastalığı daha fazla görülmektedir.

 

Bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

Görüntüleme olarak öncelikle ultrason ve direkt üriner sistem grafisi, şikayeti devam eden ve taş saptanamayanlarda spiral kontrassız bilgisayarlı tomografi çekilmelidir.

Taşın yeri ve büyüklüğüne göre aşağıdaki cerrahi tedaviler uygulanır.

  • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESL)
  • Üreterorenoskopi
  • Fleksible Üreterorenoskopik Girişim
  • Perkütan Taş Cerrahisi
  • Açık veya Laparoskopik Taş cerrahisi
  • Perkütan Taş Cerrahisi
  • Açık veya Laparoskopik Taş cerrahisi

perkutan

Taş tedavisi gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır ve günümüzde yapılan işlemler aşağıdaki grafik eşliğinde şekillenmektedir.

Amaç en az işlemle maksimum taşsızlık sağlamaktır.

Perkütan Taş Cerrahisi

Türkiyede yapılan bir çalışmada (Bilen ve ark): Perkütan taş cerrahisinde akses genişiliği ve taşsızlık oranları karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

Buna göre kullanılan enstrümanlar büyüdükçe komplikasyon oranı artmaktadır.  Taş hastalığında deneyimli merkezlerin alet parklarında her boyutta alet olmalı ve  hastaya uygun olarak kullanılan aletler sayesinde daha az komplikasyon ve maksimum taşsızlık oranı yakalanılmaya çalışılmalıdır.

Ayrıca bakınız: Hipospadias Nedir

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.