Blog

Çocuklarda Perkütan Taş Cerrahisi (PNL)

Çocuklarda Perkütan Taş Cerrahisi (PNL)

Çocuklarda Perkütan Taş sorunu tüm taş hastaları içindeki % 2-4.3 lük grubu oluşturmaktadır. Böbrek taşı ağrısı veya komplikasyonu nedeniyle acile yapılan başvurular artmaktadır. 

perkütan taş

Böbrek taşı altta yatan metabolik problem nedeniyle tekrar etmeye meyilli bir hastalıktır. Bu nedenle ameliyat sonrası taşsızlık erişkin hastalardan çok daha önemlidir. Bu nedenle yakın takip edilmelidir. Konjenital üriner sistem problemi olanlarda üriner sistem taş hastalığı daha fazla görülmektedir.

 

Bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

Görüntüleme olarak öncelikle ultrason ve direkt üriner sistem grafisi, şikayeti devam eden ve taş saptanamayanlarda spiral kontrassız bilgisayarlı tomografi çekilmelidir.

Taşın yeri ve büyüklüğüne göre aşağıdaki cerrahi tedaviler uygulanır.

  • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESL)
  • Üreterorenoskopi
  • Fleksible Üreterorenoskopik Girişim
  • Perkütan Taş Cerrahisi
  • Açık veya Laparoskopik Taş cerrahisi
  • Perkütan Taş Cerrahisi
  • Açık veya Laparoskopik Taş cerrahisi
perkutan

Taş tedavisi gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır ve günümüzde yapılan işlemler aşağıdaki grafik eşliğinde şekillenmektedir.

Amaç en az işlemle maksimum taşsızlık sağlamaktır.

Perkütan Taş Cerrahisi

Türkiyede yapılan bir çalışmada (Bilen ve ark): Perkütan taş cerrahisinde akses genişiliği ve taşsızlık oranları karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

Buna göre kullanılan enstrümanlar büyüdükçe komplikasyon oranı artmaktadır.  Taş hastalığında deneyimli merkezlerin alet parklarında her boyutta alet olmalı ve  hastaya uygun olarak kullanılan aletler sayesinde daha az komplikasyon ve maksimum taşsızlık oranı yakalanılmaya çalışılmalıdır.

Ayrıca bakınız: Hipospadias Nedir

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş testis, çocuk ürolojisi alanında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Açıklamak gerekirse anne karnında doğmadan önce testisler bebeğin karın boşluğundadır. Sonra da doğuma doğru testisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir