Blog

Çocuklarda Üroflovmetri Değerlendirmesi

Çocuklarda Üroflovmetri Değerlendirmesi

İdrar kaçıran çocuklarda alt üriner sistemin değerlendirmesinde invaziv olmayan ve değerli bilgiler veren Üroflovmetri-EMG nin erişkin hastalara göre değerlendirilmesi farklılıklar göstermektedir.

Çocuklarda Üroflovmetri iyi bir sonuç almak için çocuğun Üroflov cihazına YaşX5+50 kadar idrar yapması gerekir. Yani 5 yaşında bir çocuk için bu 5X5+50=75 ml dir.
Üroflovmetri sonrası ilk yapılan işeme sonrası mesane içinde ne kadar idrar kaldığının (PMR) ölçülmesidir.
Anlamlı değer: 4-6 yaş PMR (Post Miksiyonel Rezidü) > 30 ml veya EBC (Tahmini mesane Kapasitesi‘nin (Yaş+2X30) > % 21
7-12 yaş PMR > 20 ml veya EBC’nin > % 10
Daha sonra Üroflovmetri Eğrisi İncelenir
5. eğri vardır

çocuk ürolojisi üroflow

A: NORMAL EĞRİ
B:URGE EĞRİSİ
C.STAKATO EĞRİ
D:İNTERMİTANT EĞRİ
E:OBSTRÜKTİF EĞRİ
Fizik muayene, Üroflov eğrisi ve EMG aktivitesi incelenir, çocuğun şikayetleri ile beraber yapılan son değerlendirmede aşağıdaki hastalıklardan hangisi olduğuna karar verilir ve ona göre tedavi planlanır.

Mesane barsak işlev bozukluğu
Aşırı aktif mesane
Detrusor sfinkter uyumsuzluğu
Etkinliği azalmış detrusor
İşemenin ertelenmesi
Vajinal işeme
Kıkırdama idrar kaçırması
Normal olmayan sıklıkla işeme
Mesane boynu işlev bozukluğu
Mesane çıkım tıkanıklığı

 

Ayrıca bakınız: Üriner Sistemde Genişleme

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.