fbpx
İçeriğe geç

Çocuklarda Varikosel

SORU – CEVAP

Anne- Baba:  13 yaşındaki oğlumuzda varikosel saptandı. Çocuklarda varikosel ile ilgili bizi bilgilendirir misiniz?

Varikosel spermatik kord taki pampiniform pleksustaki venlerin ve testiküler venlerin genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Adolasan erkeklerin yaklaşık % 15 i bu hastalıkla karşılaşır. Tedavi edilmediği taktirde testiste ilerleyici hasara neden olabilir. Varikosel erkek infertilitesi nedenleri içinde cerrahi ile düzeltilebilen nedenlerin başında gelmektedir.

Sperm testinde bozukluk olan erkeklerin % 25 inde varikosel saptanırken normal sperm testi olanların sadece % 12 sinde olur.

Kabaca infertilite nedeniyle başvuran erkeklerin % 40 ında varikosel vardır ve ameliyat sonrası bunların yaklaşık yarısında sperm parametrelerinde düzelme saptanır.

Bütün bu oranlar bu hastalığın tedavisinde farklı görüşlere sebep olabilmektedir. Bir kısım cerrah izleme taraftarı iken diğerleri ameliyat taraftarıdır.

Özetlemek gerekirse varikosel testiste küçülme ve infertileye sebep olabilir.

Anne- Baba:  Sadece bir damar genişlemesi nasıl testiste böyle bir hastalığa sebep olabilir?

Varikoselin testiste yaptığı değişiklikler bazı mekanizmalarla açıklanmaya çalışmıştır. Bunların başlıkları aşağıdaki gibidir.

Testiste sıcaklık artışı.
Testiste yeterli oksijen olmaması.
Böbrek ve Adrenal bezdeki zararlı metabolitlerin testise reflüsü.
ROS ve Oksidatif Stres.

Anne- Baba: Varikoselin tanısı nasıl konulur?.

Çocuklarda varikosel tanısı fizik muayene ile konulur.

3 derecede değerlendirilir.

1.Derece: Sadece ıkınma sonrası ele gelen
2.Derece: Ayakta ıkınmadan ele gelen ama dışarıdan fark edilmeyen.
3.Derece: Dışarıdan belli olan


Bazı zamanlarda skrotal Doppler USG ile varikosel tanısı kanıtlanabilir ve aynı zamanda testis boyutları ölçülerek her iki testisteki farka göre risk faktörü tanımlanabilir.

Hastanın varikoseli olan tarafla diğer taraftaki testisi arasındaki boyut ve kıvam farkı önemlidir. Fizik muayenede 2 testis arasında kıvam farkı ve USG ile ölçümlerde iki testis arasında boyut farkı varsa hastanın infertilite açısından risk altında olduğunu gösterir.

Anne- Baba: Tedavisi nasıldır?

Biz kliniğimizde mikroskobik varikoselektomi (Mikro Cerrahi) ameliyatı yapıyoruz. Başarı yüksek ve komplikasyonları az bir cerrahi işlemdir.

Ayrıca Bakınız; Hipospadias

Çocuklarda Varikosel yaklaşık % 15 oranında saptanır ve bundan önce görülme olasılığı azdır. İleri yaşlarda %15-25’inde fertilite etkilenirken, %75-85’inde etkilenmez. Adolesan dönemde cerrahinin amacı erişkin dönemde fertilite sorunu yaşama ihtimali olan  hastalara yönelik olmalıdır.

Ancak günümüzde adolesan dönemde başvuran varikoselli hastalardan semen analizi yapılamadığı için hangilerine cerrahi uygulanması gerektiği oldukça tartışılmaktadır. Bu hastalarda fertilitenin değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntem testis volümlerine dayalı bir asimetri varlığıdır. Genellikle sağ testis volümünden sol testis volümünün çıkartılır. Sonra sağ testis volümüne bölünerek hesaplanır. “Testiküler atrofi indeksi (TAI)” veya sağ testis volümünden sol testis volümünün çıkartılıp total testis volümüne bölünerek hesaplanan “Testiküler volüm farklılığı (TVD)” kullanılır. TAI’nin %20 üzerinde veya 2 ml üzerinde asimetri cerrahi tedavi endikasyonu olarak kabul edilmektedir. Varikoseli olmayan adolesanların %26’sında %20 üzerinde asimetri saptanması, normal popülasyonda da organ asimetrisi olabileceğini ortaya koymuş buda hangi hastanın ameliyat olması gerektiği hangisinde gerekmediği konusunda kafaları karıştırmıştır. 

Adolesan dönem varikosel parametreleri ile postadolesan dönem spermiogramı karşılaştırılan hastalarla ilgili birkaç  çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda adolesan dönemde yapılan bazı varikosel parametreleri ile gelecekteki semen parametreleri arasında ilişki bulunmuştur. Total testis volümü ve 18 yaşında yapılan total motil sperm sayısı arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 

Çocuklarda Varikosel

Son yıllarda adolesan varikoselin  hemodinamik değerlendirmesi önem  kazanmakta ve üzerinde en çok çalışma yapılan parametre varikoz vene olan reflü akımdır. Reflü akım 2 şekilde değerlendirilir. Kalitatif olarak reflü derecelendirmesi (grade) ve kantitatif olarak da pik reflü akım hızı (PRF). Spontan veya Valsalva ile devamlı/intermittan reflü sorgulanmaktadır.  Adolesan varikoselde PRF ile yapılan çalışmalarda; testiküler asimetri olup PRF 38 cm/sn üzerinde olan hastaların %95’inin kötüleştiği ve cerrahi gerektirdiği, bunun tersine testiküler asimetrisi olmayan (%20 altında olan) hastalardanise PRF 30 cm/sn üzerinde olanların erken dönemde asimetri riski altında olduğunu ortaya koymuştur. Postadolesan varikoselli ve 63 ay takip süresi olan bir çalışmada; PRF’si yüksek olan hastaların semen kalitesinin progresif bozulma riski olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak, infertilite ile başvuran ve varikoseli olan 45 hastalık bir çalışmada; PRF 40 cm/sn üzerinde olan olguların anormal sperm parametreleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç olarak adolesan dönemde asimetri parametreleri (TAI ve TVD) tek ölçümle değerlendirilmemelidir. En az 1 yıllık izlem ile progrese olan veya düzelmeyenlere cerrahi düşünülmelidir. Gerekli olgularda Doppler ultrason değerleride göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca bakınız: Spina Bifida tedavisi