fbpx
İçeriğe geç

Blog

Disfonksiyonel İşeme Nedir? Nasıl Tedavi edilir?

İşeme bozuklukları arasında tanımlanan  ve çocuk ürolojisi polikliniğine başvuru sıralamasında önde gelen disfonksiyonel işeme hastalığında çocuklar edindikleri yanlış alışkanlık nedeniyle sfinkter ve/veya pelvik taban kaslarını işeme sırasında kasmaktadır. Bu hastalıkta altta yatan bir nörolojik problem yoktur. Yani bu mesanenin boşaltım safhasının hastalığı gibi gözükebilir. Ancak sık idrara gitme, aniden tuvalete gitme isteği ve yetişemeyip idrar kaçırma şikayetleri yanında, sfinkterin işeme sırasında kasılması nedeni ile ıkınarak idrar yapma, idrar yapmak için çok bekleme, idrar akış hızında azalma gibi semptomlarda saptanır.

Üroflov –EMG çalışmaları sırasında EMG aktivitesin de artış ve bunun işeme eğrisine etkisi gözükür.

işeme sorunu

Şekil-1

Bu hastalarda işeme sonrası içeride kalan idrar miktarı da ölçülmelidir. Mesanenin yeterince boşaltılamaması idrar yolu enfeksiyonu ve idrar kaçırmaya neden olur. Bu olgularda pelvik taban kaslarının aşırı kasılması nedeni ile fonksiyonel konstipasyon da (kabızlık) saptanır.

Disfonksiyonel İşeme Nasıl Tedavi edilir?

Tedavi 2 şekilde yapılır. 1. İlk önce Üroterapi dediğimiz konservatif tedavi yaklaşımı uygulanır. Sonra burada çocuğa ve aileye idrar yolları ve idrar boşaltılması ile ilgili bilgi verilir. Normal yapılması gerekenler anlatılır. Tuvalette oturma pozisyonu, hijyen, zamanlı işeme, kabızlık tedavisi için yeterli sıvı ve lifli yiyeceklerin alınması, mesane günlüğü tutulması önerilir. 2. Standart Üroterapiye cevap vermeyen çocuklarda bilgisayar destekli “Biofeedback” uygulamaları ile pelvik taban kasları ve eksternal sfinkterlerini gevşetmeleri öğretilir. Yaklaşık 6-10 seans arasında uygulanır.

Ayrıca bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir