Blog

Disfonksiyonel işeme nedir? Nasıl Tedavi edilir?

Disfonksiyonel işeme nedir? Nasıl Tedavi edilir?

İşeme bozuklukları arasında tanımlanan  ve çocuk ürolojisi polikliniğine başvuru sıralamasında önde gelen disfonksiyonel işeme hastalığında çocuklar edindikleri yanlış alışkanlık nedeniyle sfinkter ve/veya pelvik taban kaslarını işeme sırasında kasmaktadır. Bu hastalıkta altta yatan bir nörolojik problem yoktur. Her ne kadar mesanenin boşaltım safhasının hastalığı gibi gözükse de sık idrara gitme, aniden tuvalete gitme isteği ve yetişemeyip idrar kaçırma şikayetleri yanında, sfinkterin işeme sırasında kasılması nedeni ile ıkınarak idrar yapma, idrar yapmak için çok bekleme, idrar akış hızında azalma gibi semptomlarda saptanır.

Üroflov –EMG çalışmaları sırasında EMG aktivitesin de artış ve bunun işeme eğrisine etkisi gözükür (Şekil 1).işeme sorunu

Şekil-1

Bu hastalarda işeme sonrası içeride kalan idrar miktarı da ölçülmelidir. Mesanenin yeterince boşaltılamaması idrar yolu enfeksiyonu ve idrar kaçırmaya neden olur. Bu olgularda pelvik taban kaslarının aşırı kasılması nedeni ile fonksiyonel konstipasyon da (kabızlık) saptanır.

Disfonksiyonel İşeme Nasıl Tedavi edilir?

Tedavi 2 şekilde yapılır. 1. İlk önce Üroterapi dediğimiz konservatif tedavi yaklaşımı uygulanır: Burada çocuğa ve aileye idrar yolları ve idrar boşaltılması ile ilgili bilgi verilip normal yapılması gerekenler anlatılır. Tuvalette oturma pozisyonu, hijyen, zamanlı işeme, kabızlık tedavisi için yeterli sıvı ve lifli yiyeceklerin alınması, mesane günlüğü tutulması önerilir. 2. Standart Üroterapiye cevap vermeyen çocuklarda bilgisayar destekli “Biofeedback” uygulamaları ile pelvik taban kasları ve eksternal sfinkterlerini gevşetmeleri öğretilir. Yaklaşık 6-10 seans arasında uygulanır.

Ayrıca bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş testis, çocuk ürolojisi alanında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Açıklamak gerekirse anne karnında doğmadan önce testisler bebeğin karın boşluğundadır. Sonra da doğuma doğru testisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir