Blog

Fimozis Nedir? – Çocuk Ürolojisi

Fimozis Nedir? – Çocuk Ürolojisi

Fimozis Nedir?

Fimozis sünnet derisinin uç kısmında meydana gelen daralma ve sünnet derisinin geri çekilememesi durumudur. Normalde sünnet derisi erkek çocuklarının ortalama %50 sinde 1 yaş civarında geri çekilebilirken bu oran üç yaşını geçtikten sonra yaklaşık olarak %89’a kadar çıkmaktadır. 6-7 yaş ortalamasında erkek çocuklara %8, ergenlik çağında %1 dir. Büyük kısmı fizyolojik yani bir müdahale gerektirmezken az bir kısmı da müdahale gerektirir. Penis dış görünüşü itibariyle normaldir. Sünnet derisi geriye çekilmeye çalışıldığında başarılı olunamaz veya açan gonca gül görüntüsü oluşur. Sünnet derisi altında beyaz lor peyniri benzeri birikintiler olabilir bunlar sünnet derisinin salgılaması sonrası olur ve illa temizlenmesi gerekmemektedir. Aile bundan endişelendiği için genelde çocuğunu bize getirir.


Fizyolojik (Normal) Fimozis

Gerçek Fimozis

Fimozis tanısını koyarken prepisyumun geri çekilememesi yeterli değildir. Sünnet derisindeki açıklık çapının 0.5 cm’den dar olması ve işeme sırasında sünnet derisinin balonlaşması tipiktir. Çocuk idrarını genellikle damla damla yapar.

Nasıl Tedavi Edilir?
Fimozisin tedavisi çocuğun iki yaşını tamamlamasından sonra, anne ve babanın da tercihi ile sünnet olabilir. Diğer yöntem düşük doz steroidli kremler kullanılmasıdır. 1-2 ay günde 2 kere sürülür ve başarısı % 90 lar civarında olmakla beraber % 17 tekrar etme şansı vardır. Yan etkisi çok yoktur.

Ayrıca Bakınız: Çocuklarda Sünnet

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.