Blog

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş testis, çocuk ürolojisi alanında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Açıklamak gerekirse anne karnında doğmadan önce testisler bebeğin karın boşluğundadır. Sonra da doğuma doğru testisler karın içinden kasık kanalına oradan da torbalara (skrotum) yerleşirler.

Testin torbaya ulaşamayıp karın içi ile torba arasında herhangi bir yerde kalmasına inmemiş testis denir. Bebeklerin bir kısmında ilk 6 ay içerisinde testesteron hormonu etkisi yaratır. Bu etki ile testislerin torbaya yerleşeceği umulur. 6 aydan fazla beklenmesi yersiz olup uzman kontrolü gerekir aksi taktirde testisler zarar görebilir.

İnmemiş testislerin yaklaşık yüzde yirmisi fark edilmediği için hiçbir şekilde muayene sırasında ele gelmez. Bu testisler için olabilecek olasılık 3 tanedir: ya bunlar doğuştan hiç yoktur ya doğuştan vardır fakat olması gerektiğinden küçüktür ya da testisler oluşumundan çocuk doğana kadar çocuğun karnının içinde kalmış olabilir.

Rektraktil Testis

Retraktil (utangaç) testiste ise testisler zaman zaman torbada zaman zaman kasıkta durur. Testis damarlarını saran kasların aşırı aktifliği buna sebep olur. Testisin hacim kaybı durumuna, torbada geçirdiği süreye göre belirlenir. Genellikle takipte kalmaları önerilir. Nadiren inmemiş testis hali alıp cerrahi girişime ihtiyaç duyarlar.

Tedavi için en uygun zaman 6-12. Aylar arasıdır. Muayenede ele gelen testislerde kesin ve yaygın olan tedavi cerrahidir. Cerrahisindeki prensip testis ortaya çıkarıldıktan sonra birçok inmemiş testis hastasında eşlik eden kasık fıtığının da onarılarak torbasına ulaştırılması ve doğru yerine sabitlenmesidir. Başarı oranı yüksek bir cerrahidir.

İnmemiş Testis Tedavisi

İnmemiş Testis sebebiyle çocuğu ameliyata alıp uyuttuğunuz anda ilk yapılması gereken çocuğun yeniden anestezi altında muayene edilmesi ve testisin ele gelip gelmediğinin değerlendirilmesidir. Eğer testis ele geliyorsa yukarıda bahsettiğim gibi bu bölgeden yapılacak ameliyatla testis indirilmeye çalışılır. Ama testis gene ele gelmiyorsa bu sefer laparoskopi yöntemiyle kamerayla karın içerisine bakılır. Ve bu dediğimiz 3 olasılıktan hangisinin olduğu saptanmaya çalışır. Eğer İnmemiş Testis Hastalığı olan bir çocuğun testisleri karın içerisindeyse bir veya iki basamaklı tedavi ile indirilmeye çalışılır. Eğer akrofikse yani olması gerektiğinden çok küçükse veya sperm taşıyan kanallarda ileri derecede anomali varsa o zaman bunun indirilmeye çalışılması yerine alınması daha doğru olacaktır. Laparoskopi için en uygun yaş 6 aydan sonradır. 10 kiloyu geçmiş çocuklarda laparoskopinin komplikasyon oranları yetişkin çocuklarla aynıdır. İnmemiş testisin cerrahi müdahalesi bu konuda uzman bir çocuk ürolojisi tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Bakınız: Hipospadias

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.