fbpx
İçeriğe geç

Blog

Urakal Anomaliler – Çocuk Ürolojisi

Urakal Anomaliler – Çocuk Ürolojisi

Urakal Anomaliler çocuk ürolojisinde çok sık karşılaşılan problemlerden değildir. Urakus piramid şeklindedir ve 2 adet kapanmış Umblikal arter ve Mesane kubbesi ile yakın komşudur. Yapılan çalışmalarda 1/761-1/5000 oranında Urakal Kist bulunduğu rapor edilmiştir.

Urakal anomaliler 4 ana başlıkta toplanır.
Patent Urakus (% 50)
Urakal Kist (% 30)
Umblikal-Urakal Sinüs (% 15)
Vesiko Urakal Divertikül (% 5)

PATENT URAKUS:

Yeni doğan bebeğin göbeğinden gelen sıvı akıntı ile kendine gösterir. Bunu dışında ödemlenip şişmiş göbek deliği veya geç iyileşen göbek bağıda patent urakusun bir belirtisi olabilir.
Tanısı örnek alınan sıvıda BUN ve Kretinin bakıp serum mu idrar mı olduğuna bakmak, mesane içine verilen boyanın göbekten gelip gelmediğini kontrol etmek ve İşeme sistografisi ve Üriner Ultrason ile konur.
Mesane çıkım darlığı olmayan yenidoğanlar konservatif izlenebilir. Eğer abse ve akıntı varsa antibiyotik tedavisi ve drenaj uygulanması ve sonrasında cerrahi eksizyon gerekir.
Cerrahi açık veya laparoskopi eşliğinde gerçekleştirilir.

URAKAL KİST:

Genellikle göbek deliği ve mesane arasında mesaneye yakın 1/3 lük kısımda görülür. Muayene sırasında ele gelen kitle veya yapılan ultrasonlarda şans eseri bulunur. Bazı zamanlarda mesane veya göbeğe açılabilir ve enfekte olabilir. Enfeksiyon durumunda drene edilir veya tamamen çıkarılması gerekir.
URAKAL SİNÜS:
Urakus mesane tarafında kapanmış fakat göbek tarafında açık kalmıştır. Çocukta aralıklı karın ağrısı ve beraberinde göbekten akıntı saptanır. Fistülogram veya Ultrason ile teşhis edilir. Enfekte olanlarda tedavi cerrahidir.

VESİKO URAKAL DİVERTİKÜL:

Urakus mesane tarafında kapanırken bir divertikül oluşturur. Genelde radyolojik incelemelerde şans eseri saptanır. Bazen içinde taşlar oluşur ve cerrahi gerektirir. Genelde semptom vermez.

Sonuç olarak semptomatik olmayan ve küçük olanlar takip edilirken, enfeksiyon ağrı ve akıntıya sebep olanalar cerrahi işlem gerektirir.

Ayrıca bakınız: Wilms Tümörü

Kaynak:
 ESPU WEB BOOK
 V Naidu ve ark. Urachal remnant carcinoma - a rare entity. SA Journal of Radiology Vol 17, No 2 (2013)
Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir