fbpx
İçeriğe geç

Blog

Üriner Sistemde Genişleme ve Buna Yol Açan Darlıklar

Üriner Sistemde Genişleme ve Buna Yol Açan Darlıklar

Üriner Sistemde Genişleme ve Buna Yol Açan Darlıklar


Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı) doğumsal veya sonradan kazanılan hastalıklar sonucu böbrek çıkımındaki pelvis diye adlandırdığımız bölgeden idrarın üretere yetersiz akımıdır. Bu bölgedeki tıkanıklık üriner sistemde genişleme kendini gösterir. Olguların çoğu doğumsal nedenlere bağlı gelişirken, bu bölgeye damar basıları, üreterde büklüntü oluşturan fibrotik yapılar, taş hastalığı, ameliyat sonrası veya inflamatuvar patolojiler, üretelyal kanserler sonradan gelişen darlıklara neden olabilir.

Üriner Sistemde Genişleme Ve Üreter Darlıkları

Böbrek ile mesane arasında peristaltik hareketlerle idrar transportunu sağlayan bu organda darlıklar üreter taşları, inflamasyonlar, üreterde görülebilen doğumsal kapakçıklar, dışarıdan bası yapan benin veya malin nedenler, geçirilen endoskopik ameliyatlar nedeniyle olmaktadır.

Üreterovesikal Bileşke Darlıkları

Bu bölgedeki darlıklar daha çok doğumsal olarak bu üreter kısmının kas tabakasının normal şekilde oluşmaması, böbrek taşlarının üreterovezikal bileşkeye ilerleyerek tıkaması, bu bölgedeki kapakcık veya dışarıdan bası yapan normal dışı dokuların ekstradan gelişmesi ile oluşur.

Mesane Çıkım Darlıkları

Mesane çıkışındaki darlıklar daha çok erkeklerde Posterior Uretral Valve (PUV) nedeniyle olur. Bazı çocuklarda disfonksiyonel işemeye bağlı Detrusor Sfinkter Dissinerjisi obstrüktif semptomlar yaratabilir. Mesane içi patolojiler (taş, kitle), girişimlere bağlı üretra darlıkları, üretrada Syringosel vb. darlıkların başlıca sebeplerindendir.

Amaç bu darlıkların en az invaziv yöntemler ile hedef organları ne derece etkilediğini saptamak ve indikasyonu olanları cerrahi olarak düzeltmek olmalıdır.

Ayrıca bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir