fbpx
İçeriğe geç

Blog

Varikosel Nedir?

Varikosel Nedir?

Varikosel testisteki pampiniform venöz yapıların patolojik olarak genişlemesidir. Toplumda erkeklerde % 15 oranında görülür. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu bu hastalıktan etkilenmez iken % 15-20 si testis bölgesinde ağrı – huzursurluk ve infertilite (kısırlık) problemiyle yüzleşirler.
Mikro Cerrahi Varikoselektomi tedavide altın standart tedavidir (Mehta & Goldstein 2013).
Klinik palpe edilebilen varikoseli olan hastalarda ameliyat sonrası normal yolla canlı gebelik % 39,1 olarak saptanmıştır (Ding 2012).

Mikrocerrahi Varikosel ameliyatı aşağıdaki hastalıklarda önerilir. (Golstein 2013)

  • Klinik Palpe edilen Varikosel + sperm testi bozukluğu
  • Klinik Palpe edilen Varikosel + ağrı
  • Klinik Palpe edilen Varikosel+ 1 yıl korunmasız ilişki sonrası sonuç alınamama
  • Grade III varikosel ve aynı taraftaki testiste küçülme
  • Klinik Palpe edilen Varikosel + düşük testosteron seviyesi

Çocuğu olmayan erkeklerin % 35, daha önce çocuğu olan fakat 2. çocuğu deneyip başarılı olamayanların % 75 inde varikosel saptanır.
Mikrocerrahi varikoselektomi sperm parametrelerinde anlamlı değişiklik yapsa dahi % 40 hasta gebelik elde edemeyebilir ve tüp bebek yöntemi denemek zorunda kalabilir.

Yapılan bazı çalışmalar bu hastaların gereksiz yere varikosel ameliyatı olmadıklarını göstermiştir. Bu hastalar önceden mikro cerrahi varikoselektomi yöntemi ile tedavi edildiklerinde tüp bebek yöntemi denemek zorunda kalırsa gebelik oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bortello ve ark 2010. yaptıkları çalışmada klinik varikoseli olan 242 erkeğin tüp bebek yöntemindeki başarısını değerlendirdiklerinde klinik gebelik oranlarında % 60′ a % 45 ve canlı doğumda % 46,2 ye % 31,4 oranında mikrocerrahi varikosel + tüp bebek gurubunda daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Bu konu ile ilgili prospektif randomize çalışma henüz yayınlanmamıştır.

Spermi olmayan (azospermik) hastalarda varikosel var ise bunların ameliyat edilmeleri gerekliliğide artık tartışılmaktadır. Bu hastaların % 4,3-13,3 ünde varikosel saptanmaktadır.

En son yayınlanan bir metaanalizde azospermik olan hastalarda klinik palpe edilebilir varikosel var ise ameliyat olmalarının bu cerrahi işlemden fayda gördüklerini göstermektedir (Esteves&Agarval 2016). Bu çalışmada TESE de sperm bulma oranının 2,6 kat daha fazla olduğu ve hatta % 44 hastada Tüp Bebek için spermiyogramda yeterli hareketli sperm bulunduğu için TESE (Testisten Sperm Aranması) işlemine gerek olmadığı saptanmıştır. Burada azospermiye neden olan testisteki patolojenin çeşidine göre başarı farklı olmaktadır. “Sertoli Cell Only” hastalarının % 9,6 , Maturasyonda duruklama olanların % 35,3 ve Hipospermatogenez olanların % 56,2 sinde yeterli motil sperm bulunmuştur. Sonuç olarak Mikrocerrahi Varikoselektomi ve Tüp bebek yönteminin uygun hastalarda başarı açısından sinerji gösterdiği saptanmıştır. Bu gurupta varikosel operasyonu sonrası önceden testis histolojisin bilinmesi önemlidir.

Ameliyat Tekniğide önemlidir: Yapılan çalışmalarda inguinal ve subinguinal yaklaşımlar karşılaştırıldığında mikro cerrahi subinguinal varikoselektominin başarı açısından daha iyi olduğu, ameliyat sonrası ağrı ve ameliyat süresi açısından inguinal yaklaşımın daha iyi olduğu gösterilmiştir (Shiraishi 2012). Ağrı nedeniyle yapılan cerrahi işlemlerde mikro cerrahi subinguinal yaklaşım tercih edilmelidir (Han ve ark 2016).
Sol tarafta klinik palpe edilebilir ve sağ tarafta sadece Doppler USG ile varikosel saptanan (Subklinik Varikosel) olgularda da her iki tarafın düzeltilmesini sağlayan çift taraflı operasyon (Zini 2009) sperm parametrelerini artırmada daha başarılıdır. Çift taraflı bu operasyonun mikrocerrahi ile yapılması (Elbadry 2009) sperm parametrelerindeki düzelmeyi daha da artırmaktadır.

Varikoselin operasyon sonrası tekrar olasılığı % 0-31 gibi geniş bir aralıkta verilmiştir. Tekrar eden Varikosellerde mikrocerrahi ile yapılan ameliyat sonrasında % 91 sperm parametrelerinde düzelme saptanır (Goldstein 2004).

Varikosel ve Cinsel İşlev Bozukluğu:

Varikosel testislerdeki Leydig hücrelerini etkileyerek Testosteronda düşüklüğüne neden olur. Yapılan cerrahi Testosteronda yükselmeye sebep olur (Veerachari 2011). Hatta Lotti 2009 bu olgularda erken boşalma sorunununda daha fazla olduğunu % 29,2-%24,9 olduğunu göstermiştir. Önceden Varikoseli olanların Odds oranı 3,09 olacak şekilde daha fazla sertleşme sorunu yaşandığıda gösterilmiştir (Lin 2012).
Sonuçta Varikosel Erkek Sağlığı için göz ardı edilmemesi gereken bir hastalıktır.

Ayrıca bakınız: Hidrosel Nedir

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir