Blog

Vezikoüreteral Reflü Nedir ve Belirtileri

Vezikoüreteral Reflü Nedir ve Belirtileri

Çocuk ürolojisi hastalıjlarından birisi olan Vezikoüreteral reflü (VUR) veya idrarın mesanedeki üreterdeki geriye doğru akışı hem akut enfeksiyon hem de reflü nefropatisinin önemli derecede morbiditeye neden olabilen anatomik ve fonksiyonel bir bozukluğudur ve vezikoüreteral reflü belirtileri arasında; idrar yaparken yanma hissi, altına kaçırma rahatsızlığı, sık sık ama az miktarda idrar yapma isteği, kanlı veya kokulu idrar, yüksek ateş ve belde ağrı sayılabilir.

VUR’lu çocukların çoğu iki ayrı grupta bulunur: hidronefrozlu olanlar ve klinik idrar yolu enfeksiyonu olan (İYE) olanlar. Hidronefroz sıklıkla prenatal olarak ultrasonografiyle tanımlanır. Bu çocuklar tipik olarak klinik hastalık yokluğunda değerlendirme ve tedavi yoluyla ilerlemektedir. Çocuklar genellikle nonspesifik bulgular ve semptomlar gösterir; Bebeklerdeki enfeksiyon, ateşli veya ateşsiz gelişme niteliğinde ortaya çıkabilir; Diğer özellikler arasında kusma, ishal, anoreksiya ve letarji bulunur

Çocuklar işeme belirtileri veya karın ağrısı bildirebilir

Küçük çocuklarda piyelonefritin, yetişkinlerde gözlenen klasik yan ağrısı ve hassasiyete kıyasla, belirsiz karın rahatsızlığı olarak ortaya çıkma ihtimali daha fazladır.
Ateşin varlığı, piyelonefriti düşündürürken, tanıya götürecek kadar güvenilir değildir
Çocuklar bazen ilerlememiş reflü nefropatisi ile tedavi edilmemiş hipertansiyonda baş ağrısı veya konjestif kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği ürik semptomları ile başvururlar.
İYE bulgusu olmayan küçük bir grup çocuk, işeme öncesi veya sırasında göğüs ağrısı veya karın ağrısı gibi steril reflü semptomlarının yanı sıra idrarın üst bölgelerden drene edilmesinin gecikmiş drenajından kaynaklanan eksik boşalma veya eksik boşaltımı da beraberinde getirir. İYE tanısı doğru idrar kültürü bulgularının elde edilmesine bağlıdır. Tanıda yardımcı olmak için beyaz kan hücresi sayısı, C-reaktif proteinin serum seviyeleri (CRP) ve diğer kan testleri sıklıkla kullanılsa da, laboratuvar testleri sistiti pyelonefritten güvenilir bir şekilde ayırabilir.

 

Ayrıca bakınız: Çocuk Ürolojisi ve Bilimsel Araştırmalar

 

İnmemiş Testis (Testislerin Torbada Olmaması)

İnmemiş testis, çocuk ürolojisi alanında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Açıklamak gerekirse anne karnında doğmadan önce testisler bebeğin karın boşluğundadır. Sonra da doğuma doğru testisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir