fbpx
İçeriğe geç

Blog

İşeme Bozuklukları ve Vezikoüreteral Reflü (VUR) Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

İşeme Bozuklukları ve Vezikoüreteral Reflü (VUR) Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Çocuklarda İşeme bozuklukları rölatif olarak sıkça görülen bir hastalıktır. 1990 yılı sonrasında çocuk ürolojisi hastalıklarından biri olan Veziko Üreteral Reflü (VUR) hastalığının normal üreter-trigon  (Böbrekten idrarı taşıyan borunun mesaneye giriş yeri) anatomisi olan çocuklarda da görüldüğü saptandı. Mesane basıncının çok yüksek olmasının gerek mesanenin yapısını bozarak gerek direkt basınç etkisi ile VUR a neden olduğunu gösterildi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle araştırılan çocuklarda da alt üriner sistem disfonksiyonu semptomlarının görülmesi bu ilişkiyi daha da güçlendirdi.

İki çeşit mesane fonksiyon bozukluğu vardır.

1. Mesane dolum aşamasındaki Aşırı Aktif Mesane (Mesane dolarken kasılmalar gösterir ve basınç artışları görülür)
2. Mesane boşaltım aşamasında istemli olarak Eksternal sfinkterin (İdrar tutmamızı sağlayan kaslar) aşırı kasılmasıdır. Ayrıca mesanenin yeterli boşalamamasıdır. Çocukların dolum sırasında mesane kasılmasına refleks olarak veya boşaltma sırasında gevşetmesi gereken sfinkterlerini kasması özellikle işeme sırasında artan basınç ve sınırda anatomik yeterlilik nedeniyle VUR a neden olmaktadır.

Bu çocuklar daha çok gündüz idrar kaçırma, aniden idrar gelme hissi ile tuvalete koşma, sık tuvalete gitme ihtiyacı, daha ilerlemiş hallerde idrar kalibrasyonunda azalma ve içerde kalan fazla idrar nedeniyle sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü ve  kabızlık ile kendini göstermektedir.
Bu gibi durumlarda VUR tedavisinden önce alta yatan alt üriner sistem problemini çözmek, VUR un geçmesini veya derecesinin düşmesini sağlamaktadır.

Uluslararası Reflü Çalışması VUR-alt üriner sistem bozukluğu birlikteliği için % 18 gibi bir oran öngörmektedir.
İsveç Reflü Çalışması da % 34  gibi bir oran öngörürken bunun büyük çoğunluğunun sfinkter probleminden olduğunu söylemektedir. Bu çocuklarda daha fazla ateşli İYE görülmektedir.

Ayrıca VUR ve işeme bozuklukları birlikteliğinde böbreklerde hasar gelişme olasılığı (Skar oluşumu) daha fazla olmaktadır.
Mesane fonksiyon bozuklukları düzeltilmeden yapılan cerrahi tedavilerde başarı oranı düşmektedir. VUR kaybolsa bile ileride yeniden ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca bakınız: Vezikoüreteral reflü

Kontinans ve Inkontinans

Kontinans ve İnkontinans Nedir?

Kontinans ve İnkontinans Nedir?   Kontinans sosyal kurallar çerçevesinde uygun yer ve zaman oluştuğunda istemli olarak idrar yapabilme yeteneğini ifade eder. İnkontinans ise bu istemli idrar yapma

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna Gece yatak ıslatmaya Enürezis Nokturna denir.  Çok sık karşılaşılan bir hastalıktır 7 yaşındaki çocukların % 5-10’ unda görülür. Ergenlikte % 3 ve ileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir