Endoüroloji ve Laparoskopi

Endoüroloji Ve Laparoskopi​

•Çocuk Üreterorenoskopi (Üreter taşı)
•Çocuk Perkütan Taş Cerrahisi (Böbrek taşı)
•Çocuk Laparoskopik Testis Ameliyatları
•Çocuk Laparoskopik Böbrek ameliyatları
•Çocuk Laparoskopik Böbrek çıkışı darlığı (UP Plasti) ameliyatları
•Çocuk Vezikoüreteral Reflü (Enjeksiyon Tedavisi) ameliyatları