fbpx
İçeriğe geç

Hipospadias (İdrar Deliğinin Yerinde Olmaması)

Anne- Baba: 6 aylık oğlumuzun idrar deliği sizin de gördüğünüz gibi yerinde değil. Şimdi ne yapmamız gerekiyor. Ne sıklıkla bu hastalık çocukların başına geliyor? Başka daha önemli bir hastalığın belirtisi olabilir mi?

Hipospadias (idrar deliğinin yerinde olmaması) denilen bu durum üretranın (idrar kanalı) penis ön yüzünde kapanmasını tamamlayamaması, sünnet derisinin ön yüzde tam oluşmaması ve bazı olgularda peniste kordi denilen eğrilikle kendini gösterir. Bu saydığımız durumlar tek başına veya hep birlikte olabilir. Bunun dışında hipospadias bir spektrumdur. Normale çok yakın olabildiği gibi cinsel farklılaşma bozukluklarının bir göstergesi de olabilir. Son yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 3-5 /1000 doğumda görülmektedir.% 25 hastada pozitif aile hikayesi vardır.

Önemli bir hastalık olarak dillendirmek için, Hipospadias ile beraber tek veya çift taraflı inmemiş testis, mikro penis, skrotal anomalilerin beraber olması gerekir. Bu olgular cinsel farklılaşma bozukluğu açısından değerlendirilmelidir.

Anne- Baba:  Bizim çocuğumuzda ne çeşit bir hipospadias mevcut ?

Sizin çocuğunuzda Proksimal tip bir hipospadias görülmekte. Bunun dışında normal yerine yakınsa distal olarak adlandırıyoruz. Testisleri yerinde olduğu için cinsel farklılaşma bozukluğu düşünmüyoruz.

Anne- Baba:  Bunun tedavisi nedir ? Tedavinin temel prensipleri nelerdir?

Tedavi cerrahidir. Şimdiye kadar çok sayıda tanımlanan teknik vardır. Cerrahi Zamanı: Bir çok çocuk üroloğu için bu zaman 1 yıl öncesi veya civarıdır. Zamanlama açısından bir diğer önemli olan penisin büyüklüğüdür. Penisi çok küçük olan olgularda cerrahi teknik olarak zor ve komplikasyon oranı yüksek olduğundan testosteron replasmanı çeşitli yöntemlerle yapılabilir.

En sık saptanan ek anomali inmemiş testistir ve % 10 oranında görülmektedir. İleri derecede hipospadias ve testislerden 1 vaya ikisinin olmadığı olgularda cinsel farklılaşma bozukluğu olasılığı % 30 dur.

Anne- Baba:  Cerrahi sonrası neler yapılacağını açar mısınız?

Ameliyat genel anestezi ile yapılır. Çocuk bir sonda ile ameliyattan çıkacak ve bu sonda 1 hafta kalacaktır. Bunun ilk günü hastanede sonrası evde geçecektir. Size ameliyat sonrası sonda bakımı ayrıntılı ve uygulamalı gösterilecektir.

Anne- Baba: Bu cerrahi bizim çocuğumuza kısa ve uzun vadede ne gibi sıkıntılar  çıkarabilir? Bu sıkıntılar olursa kendiliğinden geçer mi ?

Kısa dönem komplikasyonları yara ile alakalıdır. Uzun dönemde fistül ve idrar kanalı çıkışı darlığı en sık saptanan komplikasyonlardır. Bunlar çoğunlukla ilk 6 ay içinde kendini belli eder ve eğer olursa ek cerrahi girişimler gerekebilir. Son yapılan çalışmalarda bazı hastalarda uzun dönemde idrar yapma sıkıntıları baş gösterebileceği söylenmektedir. Tüm komplikasyonlar göz önüne alındığında oran hipospadiasın derecesi de düşünülerek % 10 kadardır.

Anne- Baba: Bu hastalığın cerrahi dışı tedavi alternatifleri nelerdir?

Başka bir tedavisi yoktur. Hipospadias tedavi edilmez ise derecesine göre başta psikolojik sorunlar olmak üzere ileri derecede olanlarda cinsel işlev bozuklukları ve buna bağlı infertiliteye sebep olabilir.

Ayrıca Bakınız; Spina Bifida