Pelvik Taban Sağlığı ve Rehebilitasyonu

PELVİK TABAN SAĞLIĞI VE REHABİLİTASYONU

İdrar torbamızın bir çalışma düzeni vardır. İdrar torbamız hem dolum aşamasında hem boşaltım aşamasında belli bir düzen içinde çalışmalı, belli basınç aralığında görevini gerçekleştirmelidir. Bu sağlanmadığı zaman idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, kaka kaçırma, mesane duvar kalınlığında artış, böbreklerde genişleme gibi durumlar ortaya çıkabilir.

İyi çalışmayan bir pelvik taban aynı zamanda rektum bölgesini de içine aldığından büyük tuvaletle ilgili  sorunlarında ortaya çıkmasına sebep olur. 

Pelvik tabanın düzgün kullanılmaması bazı şikayetlerin olmasına sebep olur. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

 • Sık idrara gitme
 • Az idrara gitme

Sık tuvalete gitme >7 kere tuvalete gitme az tuvalete gitme ise <3 kere olarak tanımlanır.

 • Gündüz idrar kaçırma
 • Giggle (Kıkırdama) tipi idrar kaçırma
 • Kabızlık
 • Kaka kaçırma
 • Sık tekrarlı idrar yolu enfeksiyonları
 • Kronik pelvik ağrı

Pelvik taban rehabilitasyonu ve üroterapi uygulamaları ameliyatsız ve ilaçsız tedavi yöntemi olarak günümüzde sık kullanılmakla beraber seçilmiş hastalarda uygun indikasyonlarda uygulanırsa başarılı olur. Çocuk üroloğu takibinde deneyimli bir pelvik taban fizyoterapisti ile beraber uygulanan bu tedavi yöntemi uygun hastalarda çok önemli iyileştirme oranlarına sahiptir.

Nasıl Başlıyoruz?

Öncelikle size ve çocuğunuza üriner sistemin nasıl çalışması gerektiği anlatılır.

Hangi muayene ve teşhis araçlarını kullanıyoruz?

Öncelikle ayrıntılı bir hikâye alıyoruz ve bunu yaparken tarafımdan validasyonu yapılmış dünyada ve ülkemizde birçok klinik tarafından kullanılan “İşeme Bozuklukları Semptom Skoru” nu kullanıyoruz.

İki günlük işeme günlüğü ile çocuğun sıvı alımı ve tuvalete gitme alışkanlıklarını değerlendiriyoruz.

Randevuya gelmeden önce bu formları bizden talep eder ve doldurursanız zaman kazanmış oluruz.

Sonrasında yaklaşık 1 saat süren bir muayene ve teşhis süreci başlıyor.

Fizik muayene ve takiben, Üroflovmetri-EMG, Mesane artık idrar ölçümü, idrar analizi ve gerekli olgularda üriner sistem ultrasonu ile ilk değerlendirmemizi yapıyoruz.

Çocuğun bacağına ve anüs bölgesine yapıştırılan ve canı yakmayan elektrodlar ve televizyondaki animasyonlar yardımı ile çocuğun pelvik taban kaslarını nasıl kullandığını anlamaya çalışıyoruz.

Hangi Hastalarda Kullanılır?

 • Sık idrara giden hastalar.
 • Aşırı aktif mesane hastaları.
 • Az aktif mesane hastaları.
 • Gündüz idrar kaçıran hastalar.
 • Gece idrar kaçıran (Enürezis- Yatak ıslatma) hastalar.
 • Giggle (Kıkırdama) tipi idrar kaçıran hastalar.
 • Kapalı spina bifida ya bağlı seçilmiş nörojenik mesaneli hastalar.
 • Kabızlık çeken hastalar.
 • Kaka kaçıran hastalar.
 • Mesane disfonksiyonunun eşlik ettiği Vezikoüreteral reflüsü olan hastalar.
 • Mesane disfonksiyonunun neden olduğu sık tekrarlı idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalar.
 • Kronik pelvik ağrısı olan hastalar.