Prof. Dr. Cem AKBAL

FEBU, FEAPU, FECSM
Üroloji Profesörü / Çocuk Ürolojisi Uzmanı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji AD. Öğretim Üyesi

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

ALTUNİZADE HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

 

 

1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl tıp ta uzmanlık sınavında başarılı olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalın da uzmanlık öğrenciliğine hak kazandım. Asistanlığımın 2. yılından itibaren Çocuk ürolojisi ile ilgilenmeye başladım. Asistanlığım sırasında Vanderbilt Üniversitesi (Nashville, Tennessee/USA) 3 hafta, yine aynı dönemde Erasmus Üniversitesi (Rotterdam/Hollanda) da 1 ay çalıştım. Asistanlığımı 2002 yılında tamamladım.

 

Hacettepe Üniversitesi Üroloji AD. Çocuk Ürolojisi bölümünde 2 yıl süre çalışmalarımı sürdürdüm ve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığımı aldım.

Ardından 1 yıl süre ile Indiana Üniversitesi (Indianapolis/USA) Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı “Riley Hospital for Children” da çalıştım. Türkiye ye dönünce GATA Ankara da askerlik görevim sırasında 1 sene süre ile çocuk ürolojisi konusunda çalışmalarıma devam ettim.

 

2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD de Öğretim Üyesi olarak akademik hayatıma başladım. Burada 6 yıl Androloji bilim dalı başkanlığı yaptım. 2008 Aralık ayında Doçent, 2014 yılı Mart ayında Profesör oldum.  Bu süreç içinde FEBU (Fellow of European Board of Urology), FECSM (Fellow of the European Board of Sexual Medicine) ve FEAPU (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology) sınavlarında başarılı olup bu unvanlara sahip oldum. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim dalı başkanlığı ve Çocuk Ürolojisi Yan dal uzmanlığı programı yöneticiliğine getirildim. 1 Mart 2017 itibari ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevimden ayrıldım.

 

Avukat Ayşegül Akbal ile evli ve 1 çocukluyum.

1.      Adı Soyadı: Cem Akbal

2.      Doğum Tarihi: 29.08.1973

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:
4.1.Lisans Öğrenimi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  –  1990-1997

4.2.Tıpta Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  –  1997-2002

4.3.Öğretim Görevlisi:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Çocuk Ürolojisi  –  2002-2004

4.4.Araştırma- Klinik Gözlem: Indiana University School of Medicine, Department of Pediatric Urology. Riley Children Hospital. Indianapolis/Indiana-USA  –  2004-2005

4.5.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı  –  6/2006-8/2007

 

5. Akademik Unvanlar

5.1.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent  –  8/2007- 5/2009

5.2.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Doçent  –  7/2009-3/2014

5.3.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Profesör  –  3/2014 –

 

Uluslararası Sertifikalar:

•FEBU (Fellow of the European Board of Urology) Diploma:3746 (Haziran/2003)

•FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine) (Ocak/2014)

•FEAPU  (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology) (Mayıs 2014)

 

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1Uzmanlık Tezleri

6.1.1.Sıçanlarda çift taraflı kavernozal sinir hasarı öncesi verilen PDE-5 inhibitörlerinin sinir hasarı sonrası oluşan kavernozal düz kas fizyolojisi üzerine koruyucu etkilerinin saptanması.

Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu / İstanbul 2009

 

6.1.2.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalının Erkek İnfertilitesi konusunda son 5 yıldaki deneyimi

Dr. M. Özay Özgür/ İstanbul 2010

 

6.1.3.Sıçan Kavernozal Sinir Hasarı Modelinde Adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin erektil işlevlerin iyileştirilmesinde etkinliği

Dr. Naşide Mangır / İstanbul 2011

 

6.1.4.Mesane Kanseri hastalarında Gas 6 gen ekspresyonu ve tirozin kinaz Axl-Sky resöptörleri: Tanı, Tümör evresi tümör evresi, tümör derecesi ve klinik seyir ile ilişkisi.

Dr. H. Murat Akgül / İstanbul 2013

 

6.1.5.Deneysel Olarak Diyabet Oluşturmuş Sıçanlarda Gelişen Erektil Disfonksiyona Melatonin Tedavisinin Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi

Dr. Ahmet Şahan / İstanbul 2015

 

6.1.6.Deneysel Üriner Sistem Taş Hastalığı Modelinde Melatonin’in Koruyucu Etkileri (

Dr. T. Emre Şener / İstanbul 2016

 

6.2Doktora Tezleri

 

7.Yayınlar

7.1Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1.Özen, H., S. Ekici, M.C. Uygur, C. Akbal ve A. Sahin,  “Repeated transurethral resection and intravesical BCG for extensive superficial bladder tumors,” J Endourol., 15(8), 863-867 (2001)

7.1.2.Sözen, S., C. Akbal, C. Sökmensüer, S. Ekici ve H. Özen, “Microstaging of pT1 transitional cell carcinoma of the bladder. Does it really differentiate two populations with different prognoses? (pT1 subcategory),” Urol. Int., 69(3),200-206 (2002)

7.1.3.Erdem, E., N. Atsu, C. Akbal, C.Y. Bilen, A. Ergen ve H. Özen, “The free-to-total serum prostatic specific antigen ratio as a predictor of the pathological features of prostate cancer,” Int. Urol. Nephrol., 34(4), 519-523 (2002-2003)

7.1.4.Eskicorapcı, S.Y., D.E. Baydar, C. Akbal, M. Sofikerim, M. Günay, S. Ekici ve H. Özen, ”An extended 10-core transrectal ultrasonography guided prostate biopsy protocol improves the detection of prostate cancer,” Eur. Urol., 45(4), 444-448, discussion 448-449 (2004)

7.1.5.Akbal, C.,S. Ekici, İ. Erkan ve S. Tekgül, ”Intermittent oral desmopressin therapy for monosymptomatic primary nocturnal enuresis” J. Urol., 171(6 Pt 2), 2603-2606 (2004)

7.1.6.Akbal, C., S.D. Lee ve M. Kaefer, “Minimally invasive retrograde endourological technique for obstructed ectopic ureter,” J. Urol., 172(4 Pt 1),1445 (2004)

7.1.7.Akbal, C., R. Misseri, R.C. Rink ve M. Kaefer, “Collateral bladder duplication with exstrophy of one moiety in a female infant,” J.Ped. Urology., 1(1), 47-49 (2005)

7.1.8.Lee, S.D., C. Akbal ve M. Kaefer, “Refluxing ureteral reimplant as temporary treatment of obstructive megaureter in neonate and infant,” J. Urol.,  173(4),1357-1360, discussion 1360 (2005)

7.1.9.Akbal, C., Y. Genc., B. Burgu., E. Özden ve S. Tekgül, “Dysfunctional voiding and incontinence scoring system: quantitative evaluation of incontinence symptoms in pediatric population,” J. Urol., 173(3),969-973 (2005)

7.1.10.Brandli, D.W.,  C. Akbal, E. Eugsster, N. Hadad, R.J. Havlik ve M. Kaefer, “Persistent  mullerian duct syndrome with bilateral abdominal testis: surgical approach and  review of the literature,” J.Ped. Urology., 1(6), 423-427 (2005)

7.1.11.Lee,S.D., C. Akbal, R. Miseeri, C.  Jung, R. Rink ve M. Kaefer, “Collagen prolyl 4-hydroxylase is up-regulated in an acute bladder outlet obstruction,” J.Ped. Urology., 2(4), 225-232 (2006)

7.1.12.Lee,S.D., C. Akbal, C. Jung ve M. Kaefer, “Intravesical pressure induces hyperplasia and hypertrophy of human bladder smooth muscle cells mediated by muscarinic receptors,” J.Ped. Urology., 2(4), 271-276 (2006)

7.1.13.Akbal, C.,S.D. Lee, C. Jung, R. Rink ve M. Kaefer, “Upregulation of both PDGF-BB and PDGF-BB receptor in human bladder fibroblasts in response to physiologic hydrostatic pressure,” J.Ped. Urology., 2(5), 402-408 (2006)

7.1.14.Akbal, C.,S.D. Lee, S.C. Packer, M.M. Davis, R.C. Rink ve M. Kaefer, “Bladder augmentation with acellular dermal biomatrix in a diseased animal model,” J. Urol., 176 (4 Pt 2),1706-1711 (2006)

7.1.15.Akbal, C.,P. Türker, H.H. Tavukçu, F. Şimşek ve L. Türkeri, “Erectile function in prostate cancer free patients who underwent prostate saturation biopsy,” Eur. Urol., 53(3), 540-546 (2008)

7.1.16.Akbal, C.,İ. Tinay, F. Şimşek ve L. Türkeri, “Erectile Dysfunction Following Radiotherapy and Brachytherapy for Prostate Cancer: Pathophysiology, Prevention and Treatment,” Int. Urol Nephrol., 40, 355-363 (2008)

7.1.17.Akbal,C.P. Türker, M. Ozyürek, G. Erkanlı, F. Simsek, L. Türkeri. “A New Cause of Male Infertility After Cisplatin Exposure: The Effect of Cisplatin on Y Chromosomes.” Urology. 73(5):1145-9 (2009).

7.1.18.Akbal, C., Y. Tanıdır, M.B. Ozgen, F. Simşek. “Erectile dysfunction and Peyronie’s disease in patient with retroperitoenal fibrosis.” Int Urol Nephrol. 40(4):971-5 (2008).

7.1.19.Lee S,D., R. Misseri R, C. Akbal, C. Jung, RC Rink, M. Kaefer. “Muscarinic receptor expression increases following exposure to intravesical pressures of

 

DOÇENTLİK SONRASI

7.1.20.Tavukçu HH, C.Akbal, Tinay I, Simşek F, Türkeri L. Outcome of preemptivepenile rehabilitation before bilateral cavernosal nerve injury in rats. World J Urol. 2010;28(6):735-40.

7.1.21.Akbal C,Mangır N, Tavukçu HH, Ozgür O, Simsek F. Effect of Testicular Sperm Extraction Outcome on Sexual Function in Patients With Male Factor Infertility.Urology. 2010;75(3):598-601.

7.1.22.Akbal C,Mangır N, Tavukçu HH, Ozgür O, Simsek F. Effect of Testicular Sperm Extraction Outcome on Sexual Function in Patients With Male Factor Infertility. Urology. 2010 ;75(3):601-602. Reply to the editorial comment

7.1.23.Sekerci CA, Işbilen B, Işman F, Akbal C, Simşek F, Tarcan T. Urinary NGF,TGF-β1, Timp-2 and Bladder Wall Thickness Predict Neuro-Urological Findings in Children With Myelodyplasia. J Urol. 2013 Aug 20. doi: S0022-5347(13)05145-8. 10.1016/j.juro.2013.08.025.

7.1.24.Cevik O, Cadırcı S, Sener TE, Tinay I, Akbal C, Tavukçu HH, Cetinel S, KıranD, Sener G. Quercetin treatment against ischemia/reperfusion injury in rat corpus cavernosum tissue: a role on apoptosis and oxidative stress. Free Radic Res. 2013;47(9):683-91. doi: 10.3109/10715762.2013.814912.

7.1.25.Akbal C,Sahan A, Sener TE, Sahin B, Tinay I, Tarcan T, Simşek F. Diagnostic value of the pediatric lower urinary tract symptom score in children with overactive bladder. World J Urol. 2013 Dec 24. DOI 10.1007/s00345-013-1224-y

7.1.26.Tavukçu HH, Sener TE, Tinay I, Akbal C, Erşahin M, Cevik O, Cadırcı S, Reiter RJ, Sener G. Melatonin and tadalafil treatment improves erectile dysfunction after spinal cord injury in rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2014 Feb 19. doi:10.1111/1440-1681.12216.

7.1.27.Tarcan T, Akbal C, Sekerci CA, Top T, Simşek F. Intradetrusor Injections of Onabotulinum Toxin-A in Children With Urinary Incontinence due to Neurogenic Detrusor Overactivity Refractory to Antimuscarinic Treatment. Korean J Urol. 2014;55(4):281-7.

7.1.28.Mangir N, Akbal C, Tarcan T, Simsek F, Turkeri L. Mesenchymal stem cell therapy in treatment of erectile dysfunction: autologous or allogeneic cell sources? Int J Urol. 2014;21(12):1280-5.

7.1.29.Şener TE, Yüksel M, Özyılmaz-Yay N, Ercan F, Akbal C, Şimşek F, Şener G. Apocynin attenuates testicular ischemia-reperfusion injury in rats. J Pediatr Surg. 2015 ;50(8):1382-7.

7.1.30.Resistant pediatric priapism: A real challenge for the urologist. Sekerci CA, Akbal C, Sener TE, Sahan , Sahin B, Baltacioglu F, Simsek F. Can Urol Assoc J 2015;9(7-8):E562-4.

 

7.1.31.Duman DG, Biçakci E, Çelikel ÇA, Akbal C. Nonalcoholic Fatty Liver Disease is Associated with Erectile Dysfunction: A Prospective Pilot Study. J Sex Med. 2016 Mar;13(3):383-8. doi: 10.1016/j.jsxm.2015.12.030. PubMed PMID: 26853046.

7.1.32.Tarcan T, Sekerci CA, Akbal C, Tinay I, Tanidir Y, Sahan A, Sahin B, Top T, Simsek F. Is 40 cm H(2) O detrusor leak point pressure cut-off reliable for upper urinary tract protection in children with myelodysplasia? Neurourol Urodyn. 2016 Apr 15. doi: 10.1002/nau.23017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27080436.

7.1.33.Sener TE, Sener G, Cevik O, Eker P, Cetinel S, Traxer O, Tanidir Y, Akbal C. The Effects of Melatonin on Ethylene Glycol-induced Nephrolithiasis: Role on Osteopontin mRNA Gene Expression. Urology. 2017 Jan;99:287.e9-287.e15. doi:10.1016/j.urology.2016.09.032. PubMed PMID: 27717860.

7.1.34.Top T, Sekerci CA, Isbilen-Basok B, Tanidir Y, Tinay I, Isman FK, Akbal C, Simsek F, Tarcan T. The effect of intradetrusor botulinum neurotoxin type A on urinary NGF, TGF BETA-1, TIMP-2 levels in children with neurogenic detrusor overactivity due to myelodysplasia. Neurourol Urodyn. 2017 Jan 16. doi:10.1002/nau.23207. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28090659.

 

7.1.35.Effects of platelet-rich plasma against experimental ischemia/reperfusion injury in rat testis.  SekerciCA, TanidirY, SenerTE, SenerG, CevikO, YaratA, Alev-TuzunerB, CetinelS,  KervanciogluE, SahanA, Journal of Pediatric Urology DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.12.016

 

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2.1.Tekgül, S., S. Ekici S, C. Akbal, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “Result of anti-reflux surgery in children with voiding dysfunction,” AUA 95 th. Annual meeting. Atlanta, Georgia, USA, April 29- May 2 2000.

7.2.2.Hasçicek, M., D. Aktaş, E. Tunçbilek, S. Öner, C. Akbal, S. Kendi ve H. Özen,

“Cytocrome P450 Glutation S-Transferase M1 Genotypes as risk factors for benign Prostatic hyperplasia and prostate cancer. XVI th. Congress of EAU, Geneva, Switzerland. 7-10 April 2001.

7.2.3.Erdem, E., C. Akbal, N. Atsü, A. Ayhan, M. Özmen, A. Şahin ve H. Özen, “Management of ureteral obstruction secondary to non urologic pelvic malignancies,” XVI th. Congress of EAU, Geneva, Switzerland. 7-10 April 2001.

7.2.4.Tekgül, S., N. Atsü, C. Akbal, S. Eskiçorapçı, S. Ekici, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, ”Results of open and endoscopic anti-reflux surgery in patients with primary vesicoureteral reflux with voiding dysfunction. XVI th. Congress of EAU, Geneva, Switzerland. 7-10 April 2001.

7.2.5.Tekgül, S., N. Atsü, C. Akbal, S. Eskicorapçı, S. Ekici, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “Results of open and endoscopic antireflux surgery in patients with primary vur or reflux with voiding dysfunction,” 12th. ESPU meeting and 3rd ICCS congress, Aarhus Denmark, 26-29 April 2001.

7.2.6.Tekgül, S., S. Öner, A. Oto, C. Akbal, M. Hasçicek, M. Bakkaloğluve S. Kendi, “Spiral CT in pediatric urolitiasis,” 12th. ESPU meeting and 3rd ICCS congress, , Aarhus Denmark, 26-29 April 2001.

7.2.7.Tekgül, S., C. Akbal, S. Öner, N. Atsü, A. Ergen ve  F.Çakmak, “What is the outcome of VUR after augmentation cystoplasty?,” 13 th ESPU. Hungary 11-13 April 2002.

7.2.8.Tekgül, S., C. Akbal, S. Öner, M. Hasçiçek ve A. Ergen, “Fascial Sling Cystouretropexy in children with sphincteric incontinance,” 13 th ESPU. Hungary 11-13 April 2002.

7.2.9.Tekgül, S., C. Akbal, S. Öner, M. Cimbiş ve H. Topaloğlu, “Voiding dysfunction is another component of Duchene muscular dystrophy,” 13 th ESPU. Hungary 11-13 April 2002.

7.2.10.Akbal, C.,S. Tekgül, S. Ekici, A. Ergen, M. Bakkaloğlu ve İ. Erkan, “Intermittent oral desmopressin therapy for mono symptomatic nocturnal enuresis” ICCS & Asia Pasific Association of Pediatric Urologist Joint Meeting. Hong Kong. 10-13   December 2002.

7.2.11.Akbal, C.,S. Keskin, K. Ashour ve S. Tekgül, “Patient selection for autoaugmentation,” EAU XVIII. and ESPU XIV. Madrid-Spain, 12-15 March 2003.

7.2.12.Tekgül, S., C. Akbal ve B. Burgu, “Do we need additional treatment in order to treat the enuresis nocturna symptoms in patient with voiding dysfunction?,”XV. th Annual Meeting of ESPU. Regensburg, Germany 21-24 April 2004.

7.2.13.Akbal, C.,Y. Genç, B. Burgu, S. Keskin, E. Özden ve S. Tekgül. “The Wetting and Functional Voiding Disorder scoring system: Quntitative standardization of Wetting and Functional Voding Disorder symptoms in pediatric population,” AUA 2004 Annual  Meeting, May 8-13 2004.

7.2.14.Lee, S.D,, R. Misseri, C. Akbal, C. Jung, R. Rink ve M. Kaefer, “A novel mechanism for pressure induced cell proliferation in human bladder smooth muscle cells,” XX th Congress of the European Association of Urology. İstanbul. 16-19 March 2005.

7.2.15.Lee, S.D., R. Misseri, C. Akbal, C. Jung ve M. Kaefer, “Collagen prolyl 4-hydroxylase activity is upregulated in bladder outlet obstruction,” XX th Congress of the European Association of Urology. İstanbul. 16-19 March 2005.

7.2.16.Akbal, C.,S.D. Lee, C. Jung, R. Rink ve M. Kaefer, “Upregulation of both PDGF-BB and PDGF-BB receptor in human bladder fibroblasts in response to hydrostatic pressure in the physiologic  range,” XX th Congress of the European Association of Urology. İstanbul. 16-19 March 2005.

7.2.17.Akbal, C.,S.D. Lee, S.C. Packer, M.M. Davis, R. Rink ve M. Kaefer, “Preliminary results of bladder augmentation with acellular dermal biomatrix (ADB) in a diseased animal model,” XX th Congress of the European Association of Urology. İstanbul. 16-19 March 2005.

7.2.18.Lee, S.D., R. Misseri, C. Akbal, C. Jung, M. Shaw, R.C. Rink ve M. Kaefer,  “Muscarinic Receptor  Expresion Increases Following Exposure to Intravesical Presuresof  ≤40 cm-H2O,” 54th Annual Meeting The Society for Pediatric Urology. San Antonio, TEXAS/USA. 21 May 2005.

 

7.2.19.Akbal, C.,S.D. Lee ve M. Kaefer, “Platlet derived growth factor is increased after exposure to elevated hydrostatic pressure,”ESPU-AAP Meeting Upsala/Sweden, 15-18 June 2005.

7.2.20.Lee, S.D., C. Akbal, M. Kaefer, “Collagen Prolyl 4-Hydroxylase Activity is Upregulated in Bladder Outlet Obstruction,” ESPU-AAP Meeting Upsala/Sweden, 15-18 June 2005.

7.2.21.Akbal, C.,S.D. Lee ve M. Kaefer, “Bladder Augmentation with an Acellular Dermal   Biomatrix (ADB) in diseased animal model,” ESPU-AAP Meeting Upsala/Sweden, 15-18 June 2005.

7.2.22.Lee, S.D., C. Akbal, M. Kaefer, “Acetylcholine in the presence of increased hydrostatic pressure is a mitogen for bladder smooth muscle cell,”ESPU-AAP Meeting Upsala/Sweden, 15-18 June 2005.

7.2.23.İlker, Y., İ. Tinay, C. Akbal ve T. Tarcan, “Short term results of a secondary male sling procedure after failed InVance® bone anchored male sling,” 37th Annual Meeting of the International Continance Society. Rotterdam, The Netherlands, 20-24 August 2007.

7.2.24.Tarcan, T., C. Akbal, İ. Tinay, Y. Genç ve Y. İlker, “Is the definition of success with SEAPI-QMM incontinence classification system correct after tension free vaginal sling procedure before validation of score sheet in patient’s own language?,” EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

7.2.25.Akbal, C.,Y. Tanıdır, M.B. Özgen ve F. Şimşek, “Sexual function in patient with  retroperitoenal fibrosis,” EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, Turkey 19-20 October, 2007.

7.2.26.Akbal, C., H.H. Tavukçu, İ. Tinay ve F. Şimşek, “Comparison of sexual desire and IIEF-5 scores of patients,” EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, Turkey 19-20 October, 2007.

7.2.27.Akbal, C.,P. Türker, H.H. Tavukçu, F. Şimşek ve L. Türkeri,  “Erectile function in patients who underwent prostate saturation biopsy: Comparision of prostate cancer patients and normals,” 10th Congress of the European Society for Sexual  Medicine, Lisbon, Portugal, 25 – 28 November 2007.

7.2.28.Akbal, C., H.H. Tavukçu, İ. Tinay, N. Mangır ve F. Şimşek, “The effect of consanguineous marriage on male sexual function,” 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lisbon, Portugal, 25 – 28 November 2007.

7.2.29.Akbal, C.,Y. Tanıdır, M.B. Özgen ve F. Şimşek, “Erectile dysfunction and Peyronie’s disease in patients with retroperitoenal fibrosis,” 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lisbon, Portugal, 25 – 28 November 2007.

7.2.30.Irkılata, H.C., Ö. Örs, Y. Kibar, C. Akbal ve M. Dayanç, “Predictive value of voiding dysfunction symptom score to find the response time to the treatment,” AUA Annual  Meeting, May 17-22 2008.

7.2.31.Akbal, C.,P Türker, M. Özyürek, G. Erkanlı, F. Şimsek ve L. Türkeri, “A New Cause of Male Infertility after Cisplatin Exposure: The Effect of Cisplatin on Y Chromosomes,” AUA Annual  Meeting, May 17-22 2008.

7.2.32.Akbal C.,N Mangır, H Tavukçu, Ö Özgür, F Şimşek. “ Outcome of testicular sperm extraction (TESE) on sexual function in patient with male factor infertility.

ESSM Annual Meeting, December 7-11 2008.

7.2.33.Akbal C., H Tavukçu, Ö Özgür, P Türker, F Şimşek. “The impact of male factor infertility on sexual function.” ESSM Annual Meeting, December 7-11 2008.

7.2.34.Akbal C.,H. Tavukçu, Ç Şekerci, F Şimşek. “The impact of assisted reproductive procedure results on sexual dysfunction due to male factor infertility”. ESSM Annual Meeting, December 7-11 2008.

 

DOÇENTLİK SONRASI

7.2.35.Tavukçu H., C. Akbal, İ Tinay., F Şimşek., L Tükeri.” Preemptive penil rehabilitation with sildenafil before bilateral cavernosal nerve injury in rats: Does it really affect recovery of erectile function?” AUA Annual Meeting April 25-30 2009.

7.2.36.Akbal C.,N Mangır, H Tavukçu, Ö Özgür, F Şimşek. “ Outcome of testicular sperm extraction (TESE) on sexual function in patient with male factor infertility.

AUA Annual Meeting April 25-30 2009

7.2.37.Akbal C, Mangir N, Özgür O, Tinay İ, Şimşek F. Infertile Man With Consanguineous Marriage reported Premature Ejaculation and Erectile Dysfunction More Often Than Normal Couples with Male Factor Infertility. 14. World Meeting of the International Society for Sexual Medicine September 26-30 2010. Seoul-Korea

7.2.38.Can E. Demir O, Gumus B, Değirmenci T, Bölükbaşı A, Başar M, Akbal C, Güner GK, Alicı B, İnci K, Aridoğan A, Erol H, Akdeniz F, Zeren F, Esen AA. The Demography and Partner’s Relationship or Premature Ejaculation in Turkey: Multicenter Study. 14. World Meeting of the International Society for Sexual Medicine September 26-30 2010. Seoul-Korea

7.2.39.Akbal C, Ozgur O, Mangir N, Şekerci C, Şimşek F. Premature Ejaculation in Patients with Male Factor Infertility Does Not Occur More Often in the Normal Population as Erectile Dysfunction Does. 14. World Meeting of the International Society for Sexual Medicine September 26-30 2010. Seoul-Korea

7.2.40.Ozben B, Kefeli U, Cincin A,Baykan O, Ozgur O, Akbal C,Basaran Y,YesildagO. The effect of nebivolol treatment on endothelial and erectile functions in hypertensive men 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT MediterraneanAntalya, Turkey 24–27 March 2011

7.2.41.Tarcan T, Sekerci CA, Işbilen B, İşman F, Akbal C, Şimşek F. The Role of Urine NGF,TGF BETA-1,TIMP-2 and Bladder Wall Thickness to predict upper urinary tract damage and urodynamic findings..23 th Annual Meeting of ESPU. May 9-12 2012 Zurich, Switzerland

7.2.42.Mangır N, Akbal C, Simsek F, Tarcan T, Türkeri L. The Functional Consequences of Allogenecity of Adipose Derived STEM Cells for Intracavernosal Injection after Cavernous Injury in Rats. AUA Annual Meting May 19-23 2012, Atlanta GA, USA.

7.2.43.Tarcan T, Akbal C, Sekerci Ç A, Top T, Alpay H, Tanidir Y, Simsek F.Winnıng The “Trıfecta” In Neurogenic Bladder Due To Myelodysplasia: Upper Urinary Tract, Lower Urınary Tract And Gastrointestinal System. 42 nd Annual Meeting of ICS 15-19 October 2012 Beijing China.

7.2.44.Akbal C, Top T, Sahan A, Sener TE, Akgul M, Tarcan T, Simsek F Voiding Dysfunction Symptom Score Questionare (VDSSQ)’S Role in evaluation and treatment of children with urinary incontinence.. EAU 8th South Eastern European Meeting, 26-27 October 2012, Sofia, Bulgaria

7.2.45.Tarcan T, Akbal C. Top T, Akgül M, Sulukaya M, Simsek F. Botulinium neurotoxin injections may decrease the need for bladder augmentation in children with myelodysplasia. 3 rd Meeting of the EAU Section of Genito Urinary Reconstructive Surgens (ESGURS) 14-15 December 2012 Istanbul TURKEY

7.2.46.Tarcan T, Akbal C, Şekerci CA, Top T, Simsek F. Onabotulinium Toxin-A Intradetrusor injections in children with Neurogenic detrusor overactivity due to myelomeningocele. EAU 8th South Eastern European Meeting, 26-27 October 2012, Sofia, Bulgaria

7.2.47.Akgül M., Garayev A., Akbal C., Alpay H., Şimşek F., Tarcan  Ureteroneocystostomy is still the gold standard treatment of vesicoureteral reflux in the era of subureteric injection: Turkish perspective 3 rd Meeting of the EAU Section of Genito Urinary Reconstructive Surgens (ESGURS) 14-15 December 2012 Istanbul TURKEY

7.2.48.Akbal C, Top T,Talibzade F, Şahin B,Soysal A,Kepenekli E,Şimşek F,Tarcan T CIC-associated asymptomatic bacteriuria in children with myelodysplasia: should ESBL-producing bacteria change our management?.ICS, Barcelona, Spain,26-30 August, 2013.

7.2.49.Akbal C, Top T,Sener E,,Sahan A,,Bayri Y,Tanrıkulu B, Şimşek F, Tarcan T

Intractable voiding dysfunction and high pressure bladder: evaluation of patients with normal and abnormal spinal imaging ICS, Barcelona, Spain,26-30 August, 2013.

 

7.2.50.Akbal C, Tarcan T, Top T, Şahin B, Asutay K, Alpay H, Simsek F

Efficacy of intravesicalonabotulinum toxin-a injection on the treatment of vesicoureteral reflux associated with neurogenic detrusor overactivity in children with myelomeningocele. ICS, Barcelona, Spain, 26-30 August, 2013.

7.2.51.Tavukçu H H, Tanidir Y, Akbal C, Simsek F, Tarcan T. Screening for voiding dysfunction by a validated questionnaire among primary school children in an anatolian city. ICS, Barcelona, Spain,26-30 August, 2013.

7.2.52.Tavukçu HH, Şener TE, Tinay İ, Akbal C, Erşahin M, Çevik Ö, Çadirci S, Reiter RJ, Şener G.Melatonin and Tadalafil Treatment improves Erectile Dusfunction after Spinal Cord Injury in Rats. AUA Annual Meeting May 16-21 2014 Orlando, FL, USA

7.2.53.Akbal C, Şahan A, Şener TE, Şahin B, Tinay İ, Tarcan T, Simsek F. Diagnostic Value of the Pediatric Lower Urinary Tract Symptom Score in Children with Overactive Bladder. The Society for Pediatric Urology. 62th. Annual Meeting. May 16-21 2014 Orlando, FL, USA

7.2.54.Sener TE, Akbal C, Sahan A, Bayri Y, Tanrikulu B, Tinay İ, Tarcan T, Simsek F.Upper Urinary Tract Status in Pediatric Patients with Treatment-Resistant Bladder Sphincter Dysfunction: Does Diagnosis of Tethered Cord Syndrome Help to Preserve the Kidneys? The Society for Pediatric Urology. 62th. Annual Meeting. May 16-21 2014 Orlando, FL, USA

7.2.55.Akbal C, Şahan A, Garayev A, Alpay H, Tarcan T, Şimşek F. Assessment of Differential Renal Function in Children with Hydronephrosis: Comparision of DMSA and MAG-3. 25th. Congress of the ESPU May 7-10 2014 Innsbruck, Austraia

7.2.56.Akbal C, Şener TE, Şahan A, Bayri Y, Tanrıkulu B, Tinay İ, Şimşek F, Tarcan T Upper Urinary Tract Status in Pediatric Patients with Treatment Resistant Bladder Sphincter Dysfunction: Does Diagnosis of Tethered Cord Syndrome Help to Preserve the Kidneys?. 25th. Congress of the ESPU May 7-10 2014 Innsbruck, Austraia

7.2.57.Akbal C, Şahan A, Şener TE, Şahin B, Tinat İ, Tarcan T, Şimşek F. Diagnostic Value of the Pediatric Lower Urinary Tract Symptom Score in Children With Overactive Bladder. 25th. Congress of the ESPU May 7-10 2014 Innsbruck, Austraia

7.2.58.Şener TE, Yakıncı ÖF, Özyılmaz YN, Ercan F, Akbal C, Şimşek F, Şener G. Apocynin Attenuates Testicular Ischemia-Reperfusion Injury in Rats: Morphological and Biochemical Study. 18th International Microscopy Congress. 7-12 September 2014. Praque

7.2.59.Y. Tanidir, A. Garayev, A. Sahan, T.E. Sener, I. Tinay, C.A. Sekerci, C. Akbal, F. Simsek Hounsfield unit has the ability to predict positive stone culture prior to percutaneous nephrolitotomy EAU 2015. 20-24 March 2015. Madrid Spain.

7.2.60.Sekerci CA, Tanıdır Y, Sener TE, Sahan A,Cevik O, Yarat A, Tuzuner BA, Cetinel S,Kervancioglu Demir E, Sener G and Akbal C. Protective Effect of Platelet Rich Plasma On Experimental Ischemia/Reperfusion Injury In Torsion of Rat Testis. 27th ESPU Congress June 22-25th 2016, Harrogate, Yorkshire,UK

7.2.61.Sener TE, Cevik O, Eker P,Cetinel S, Sener G,Traxer O, Tanidir Y and Akbal C. Protective Effects of Melatonin On Urinary System Stone Disease In Rats. 27th ESPU Congress June 22-25th 2016, Harrogate, Yorkshire,UK

7.2.62.Sahan A, Akbal C, Tavukçu HH, Cetinel S, Tanidir Y, Kabasakal L, Cevik O, Sener G, Simsek F. Melatonin Administration Reorganizes Cavernous Tissue, Upregulates SIRT-1 Genes, and Decreases Oxidative Damage in Diabetic Rats. AUA 2016 May 6-10 San Diego, USA

7.2.63.Tanidir Y, Garayev A, Sahan A, Sener TE, Tinay I, Sekerci CA, Akbal C, Simsek F.  Computed Tomography Can Predict Positive Stone Cultures Prior to Percutaneous Nephrolithotomy  AUA 2016 May 6-10 San Diego, USA

 

7.3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1.Akbal, C.,M. Kaefer. “The Ureter”, The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology, ed. Steven G. Docimo, Douglas Canning, Antoine Khoury. 5 th Edition. Page 541- 552. Taylor & Francis Ltd, UK, 2006

 

7.4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Akbal. C., E. Erdem, N. Atsü, M. Fırat, A. Şahin ve H. Özen, “Nefrolitotomi sonrası kanamalarda anjiyografi ve embolizasyon”. Uroloji Bülteni, 11(3), 164-166 (2000)

7.4.2.Akbal, C., S. Sözen, S. Ekici, A. Ergen ve H. Özen, “Sinir koruyucu radikal retropubik prostatektomi:30 olgunun sonuçları,” Uroloji  Bülteni, 11(4), 205-208 (2000)

7.4.3.Erdem, E., C. Akbal, M. Hasçiçek ve H. Özen. “Radikal retropubik prostatektomi sonrası vezikoüreteral anastomoz hattında farklı bir darlık sebebi: Hemoklip,” Uroloji Bülteni, 11(4), 233-235 (2000)

7.4.4.Akbal, C., E. Erdem, H. Hamada, M.C. Uygur ve H. Özen, “Prostatic cancer with metastasis to the testis,”  Turkish Journal of Cancer, 31(1), 35-38 (2001)

7.4.5.Akbal, C., E. Erdem, A. Oto, C. Başaran ve A. Şahin, “Mesanede yabancı cisim: İğ,” Uroloji Bülteni, 12(4), 233-235 (2001)

7.4.6.Tekgül, S., C. Akbal, B. Akdoğan, S. Ekici, S. Özen, R. Topaloğlu, N. Beşbaş, A. Bakkaloğlu, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “Üreterik reimplantasyonda başarı ve morbidite,” Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, 45 (3), 202-205 (2002)

7.4.7.Sofikerim, M., B. Akdoğan, C. Akbal, A.R. Taftachi, F. Guliyev, A. Şahin ve S. Kendi, “60 yaş üzerindeki hastalarda perkütan nefrolitotomi,” Türk Geriatri Dergisi, 6(2), 47-50 (2003)

7.4.8.Akbal, C., S. Tekgül, A. Bakkaloğlu, N. Beşbaş, S. Özen, R. Topalloğlu, İ. Erkan, M. Bakkaloğlu. “Ogmentasyon yapılan mesanelerde transplantasyon deneyimimiz,” Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 12(2), 96-99 (2003)

7.4.9.Akbal, C., S. Ekici ve S. Tekgül. “Yaş, enürezisin şiddeti ve aile öyküsü pozitifliği primer enürezis nokturnanın desmopresin ile tedavisinde başarıyı belirleyen bir faktör olabilir mi?,” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47(1), 17-22 (2004)

 7.4.10.Tekgül, S., C. Akbal, C. Aygün, H.S. Doğan, E. Erdem ve M.Ö. Tan, “Çocuk ürolojisi/tartışmalı olgu,” Türk Üroloji Dergisi, 31(4),524-32 (2005)

 7.4.11.Akbal, C., Y. Kibar, H.C. Irkılata, M. Türegün ve M. Dayanç, “Gömük penisin cerrahi tedavisinde liposakşın ve penis onarımının birlikteliği: üç olgunun sonuçları ve yayınların gözden geçirilmesi” Türk Üroloji Dergisi, 32(2), 275-278 (2006)

7.4.12.Akbal, C., İ. Tinay, L. Türkeri ve F. Şimşek, “Radikal prostatektomi sonrası görülen erektil işlev bozukluğundan korunma yöntemleri ve erken rehabilitasyonunun erektil işlev bozukluğuna etkisi,” Türk Üroloji Dergisi, 32(4), 443-452 (2006)

 7.4.13.Akbal, C., Y. Tanıdır ve L. Türkeri, “Testis Kanseri ve İnfertilite (Derleme)” Üroonkoloji Bülteni, 4, 8-11 (2006)

 7.4.14.Tarcan, T., C. Akbal, H.H. Tavukçu, ve F. Şimşek, “Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Endoskopik Tedavi ve Açık Cerrahinin Başarı-Maliyet Analizi” Türk Üroloji Dergisi, 33(1), 86-91 (2007)

 7.4.15.Akbal, C., İ. Tinay, H.H. Tavukçu, T. Tarcan ve F. Şimşek, “Yardımcı üreme tekniklerine yönelik yeni yönetmelik sonrası değişen üro-androloji hasta profili ve bunun kliniğe yansıması,” Türk Üroloji Dergisi, 33(2), 161-164 (2007)

 7.4.16.Akbal, C., Y.Tanıdır, P. Türker ve Y. İlker, “Tartışmalı olgu: Endoüroloji,” Türk Üroloji Dergisi, 33(2), 202-204 (2007)

 7.4.17.Akbal, C ve F. Şimşek, “Testis ve eklerinin torsiyonu,” Türkiye Klinikleri, Acil Tıp Ürolojik Aciller Özel Sayısı, 3 (20), 62-66 (2007)

 7.4.18.Akbal, Cve F.Şimşek, “Yaşlanma ve ereksiyon işlev bozukluğu” Türkiye Klinikleri. Üroloji. Seksüel Disfonksiyon Özel Sayısı, 38 (3), 9-14 (2007)

 7.4.19.Tarcan T., C. Akbal, İ Tinay, Y. Genç., Y. İlker. “Definition of success with SEAPI-QMM quality of life index after tension free vaginal tape procedure: Does validation of score sheet in patient’s own language effect the outcome.” Türk Üroloji Dergisi, 34(2), 209-214 (2008).

 7.4.20.Tarcan T., C. Akbal. Benin Prostat Hiperplazisi (BPH/ AUSS) medical Tribune Türkiye 2, 11-15, (2008).

 7.4.21.Tanıdır Y, Gümrah A, Akbal C, Tarcan T. Brusellozun İlk Bulgusu Olarak Brusella Epididimo-Orşiti: Bir Olgu Sunumu Ve Literatur Derlemesi. MMJ
21, 056-060 (2008).

 7.4.22.Tavukcu HH, Akbal C, Bozkurt S, Türkeri L. Senkronize Üçlü Genitoüriner Sistem Tümörünün laparoskopik Nefroüreterektomi Ve Standart Radikal Sistoprostatektomi İle Tedavisi. MMJ, 22 :049-051 (2009)

 7.4.23.Can E, Akbal C , Cihan A, Gümüş B, Erol H, Turan T, Bölükbaşı A, Şahin A , Demir Ö, Zeren FM,Pektaş A,,  Bolat D , Özçift B,Esen AA Prematür Ejakülasyon Hasta Profili Formu Türkçe Geçerliliginin Degerlendirilmesi Üroloji Bülteni; 19: 41-46 (2009)

7.4.24.Akbal C., Özgen MB. Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir? Üroonkoloji Bülteni 1, 57-60, Mart (2010)

7.4.25.Akbal C., Şimşek F. Radikal Prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon önlenebilirmi? Cerrahi ve Medikal alternatifler var mı? Üroonkoloji Bülteni, 2, 112-117, Mart (2010)

 7.4.26.Akbal C., Özgür Ö., Mangır N., Şekerci ÇA, Şimşek F.Erkek faktörü infertilite hastalarında prematür ejakülasyon tanısının iki farklı valide edilmiş sorgulama formu ile belirlenmesi. Üroloji Bülteni; 21: 107-112, (2012)

 7.4.27.Akbal C, Şimşek F.Alt Üriner Sistem Semptomları ve Erektil Disfonksiyon. Üroloji Bülteni; 21:5-11 (2012)

7.4.28.Tarcan T, Mangır N, Özay Ö, Akbal C. OAB-V8 Aşırı Aktif Mesane sorgulama formu validasyonçalışması. Üroloji Bülteni;21;113-116 (2012)

7.4.29. Asutay MK, Tinay İ, Akbal C. Testis kanseri hastalarında sperm koruma. Üroonkoloji Bülteni.. 3,169-174, Eylül (2013)

7.4.30.AkbalC,TürkerP, Şekerci ÇA, Özgen MB Özgen, ŞimşekF,  TürkeriL.Anxiety and Depression are Two Important Causes of Erectile Dysfunction after Saturation Biopsy: A Pilot Study. Journal of Urological Surgery ; 1: 14-18 (2014).

7.4.31.TarcanT, MangırN.  ÖzgürMÖ, GümrahA, AkbalC. Constitution and Validation of a New Symptom Assessment Tool for Overactive Bladder: Marmara Overactive Bladder Questionnaire (M-OBQ). Journal of Urological Surgery ; 1: 14-18 (2014).

7.4.32.Şener T, Tınay İ, Akbal C, Erşahin M, Çevik Ö, Çadırcı S, Çilingir Ö, Çetinel Ş, Şener G. Tadalafil attenuates spinal cord injury induced oxidative organ damage in rats. Marmara Pharmaceutical Journal. 18(2),49-55, 2014

7.4.33.Şekerci ÇA, Akbal C. Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Tedavi Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics; 8(2):16-20 (2015).

7.4.34.Şekerci ÇA, Akbal C. Çoçukluk Çağı Böbrek Tümörleri. Kanser Gündemi Volüm 3/2 Haziran (2015).

7.4.35.Akbal C,  ŞahanA,  GarayevA, ŞekerciÇA,  Sulukaya  M,  AlpayH,  TarcanT,  ŞimşekF. Assessment of Differential Renal Function in Children with Hydronephrosis: Comparison of DMSA and MAG-3. Journal of Urological Surgery ; 2: 129-134 (2015).

7.4.36.ŞahanA, AkbalC,  GarayevA,  Şekerci  ÇA SulukayaM,  Tanıdır,  Tinayİ, TarcanT,  ŞimşekF.  Can Surgical Technique Affect the Success of Endoscopic Treatment in Children with Vesicoureteral Reflux and Overactive Bladder Syndrome?  Journal of Urological Surgery ; 2: 135-140 (2015).

7.4.37.TalibzadeF, AkbalC, ŞekerciÇA, ÖzgürMÖ, ÇamHK, ŞimşekF. Management of Neonatal Priapism: Report of Two Cases and Review of the Literature J Urol Surg 2016; 3: 22-24

7.4.38.Şekerci ÇA, Akbal C. Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri. Kanser Gündemi Haziran, Volume:3/2: 100-106 (2015)

7.4.39.Şekerci ÇA, Akbal C. Çoçukluk Çağı Mesane Tümörleri. Kanser Gündemi Volüm 4/4 138-142 Ekim (2016)

7.4.40.Tanidir Y, Şener TE, Şekerci̇ ÇA, Şahan A, Bayri Y, Tanrikulu B, Ti̇nay İ, Alpay H, Tarcan T, Şi̇mşek F, 7.4.41. Akbal C. The role of occult spinal malformation and upper urinary tract deterioration in children with intractable voiding dysfunction. Marmara Medical Journal 29 2016

7.4.41.Şener TE, Şekerci ÇA, Tanıdır Y, Şahin B, Cinel L, Filinte D, Önem İ, Akbal C. Juxtaglomerular Cell Tumor (Reninoma): A Case Report and Mini- Review. Clin Exp Health Sci

 

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1.Şahin, A., S. Tekgül, E. Erdem, S. Ekici, M. Hasçiçek, C. Akbal ve Kendi S, “Üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda perkütan nefrolitotomi deneyimimiz,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim Gaziantep, 1999.

7.5.2. Akbal, C., S. Tekgül, S. Ekici, M. Hasçiçek, N. Atsü, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “77 Hastadaki üreterik re-implant deneyimimiz,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim Gaziantep, 1999.

7.5.3.Öner, S., S. Tekgül, A. Oto, C. Akbal, M. Hasçiçek, İ. Erkan, H. Özen ve S. Kendi, “Çocuk Taş Hastalarında Spiral Bilgisayarlı Tomografi,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim Gaziantep, 1999.

7.5.4.Atsü, N., S. Tekgül, C. Akbal, E. Erdem, H. Özen, M. Bakkaloğlu,  C. Koçal ve S.Kendi, “Reflü Tedavisinde 89 olguluk endoskopik cerrahi deneyimimiz,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim Gaziantep, 1999.

7.5.5.Tekgül, S., S. Ekici, C. Akbal, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “İşeme disfonksiyonu olan reflülü hastalarda anti-reflü cerrahinin sonuçları,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim Gaziantep, 1999.

7.5.6.Erdem, E., C. Akbal, N. Atsü, A. Ayhan, M. Özmen ve A. Şahin, “Non- ürolojik pelvik malignansilerde meydana gelen üreteral obstrüksüyonlara yaklaşım,” 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 1-2 Haziran İstanbul, 2000.

7.5.7.Hasçiçek, M., D. Aktaş, E. Tunçbilek, S. Öner, C. Akbal, S. Kendi  ve  H. Özen, “BPH ve Prostat kanserinde risk belirleyicisi olarak Glutation S-Transferaz M1 ve Sitokrom P-450 1A1 genotip oranlarının değerlendirilmesi,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.8.Özen, H., S. Sözen, C. Akbal, S. Ekici, A. Ergen, A. Şahin ve S. Eskiçorabcı, “Sinir koruyucu RRP: 30 olgunun sonuçları,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.9.Sözen, S., G. Özyiğit, C. Akbal, F. Akyol, A. Şahin, A. Ergen ve H. Özen, “Lokalize ve lokal yayılım gösteren prostate kanserinde kombine hormonoterapi ve küratif radyoterapi uygulaması,”. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.10.Eskiçorabcı, S., S. Sözen S, N. Atsü, S. Ekici, C. Akbal, A. Ergen ve H. Özen, “Prostat iğne biyopsisi ve radikal prostatektomi spesmenlerin de Gleason skorlarının korelasyonu,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.11.Erdem, E., C.Y. Bilen, N. Atsü, C. Akbal, F. Çakmak ve H. Özen, “Radikal prostatektomi sonrası patolojik sonucun belirlenmesinde serbest/total PSA değerlerinin etkinliği” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir 2000.

7.5.12.Akbal, C., S. Tekgül, S. Ekici, M. Hasçiçek, M. Bakkaloğlu ve S Kendi, “Üreterik reimplantasyonda başarı ve morbidite”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.13.Tekgül, S., N. Atsü, C. Akbal, S. Eskiçorabcı, S. Ekici, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “İşeme disfonksiyonu olan ve olmayan hastalarda veziko üreteral reflü tedavisinde farklı cerrahi yöntemlerin sonuçları. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.14.Akbal, C., S. Tekgül, Ö. Öge, A. Ergen ve S. Kendi, “Reflüsü olan mesaneler de ogmentasyon cerrahisi sonrası veziko üreteral reflünün durumu,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.15.Akbal, C., S. Tekgül, E. Özden, N. Atsü, A. Ergen ve S. Kendi, “Nörojenik işeme disfonksiyonu olan çocuklar da fasiyal sling sistoüretropeksi deneyimimiz,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.16.Tekin, A., N. Atsü, C. Akbal, S. Öner, A. Şahin ve H. Özen, “Hospitalizasyonun serum PSA düzeyi üzerine etkisi ve gün içi değişimi,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.17.Özen, H., S. Ekici, M. Uygur, C. Akbal ve A.Şahin, “Yaygın mesane tümörlerinin tedavisinde tekrarlayan TUR ve intravezikal imünoterapi kombinasyonu,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.18.Öner, S., S. Tekgül, A. Oto, C. Akbal, M. Hasçiçek, İ. Erkan, H. Özen ve S. Kendi, “Çocuk Taş Hastalarında Spiral Bilgisayarlı Tomografi,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.19.Eskiçorabcı, S., A. Şahin, C. Akbal, N. Atsü, Ç. Taşar ve F. Çakmak, “Böbrek taşlarında reküren ESWL: 3 ve daha fazla ESWL uygulanan olgular,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim İzmir, 2000.

7.5.20.Özden, E., S. Tekgül, S. Öner, C. Akbal, M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “İşeme disfonksiyonu vezikoüreteral reflü ilişkisi,” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.21.Akbal, C., S. Tekgül, M. Cimbiş ve H. Topaloğlu, “Duchene Müsküler Distrofi (DMD) ve işeme disfonksiyonu birlikteliği” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.22.Akbal, C.,S. Tekgül, S. Öner, N. Atsü, A. Ergen ve F. Çakmak, ” Ogmentasyon cerrahisi sonrası vezikoüreteral reflü devamlılığını etkileyen faktörler,” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.23.Akbal, C., S. Tekgül, S. Eskiçorabcı, N. Atsü, E. Özden, İ. Erkan ve S. Kendi, “Aralıklı oral desmopresin tedavisinin erken sonuçları”. 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.24.Eskiçorapçı, S., S. Tekgül, S. Doğan, C. Akbal, N. Atsü, H. Özen ve M. Bakkaloğlu, “Yenidoğan döneminde görülen vezikoüreteral reflü,” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.25.Akbal, C.,S. Tekgül, S. Öner, S. Eskiçorabcı, A. Ergen, İ. Erkan ve M. Bakkaloğlu, “Primer enürezis nokturnanın desmopresinle tedavisinde erken relaps oranını artıran fakörler,” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.26.Akbal, C., S. Tekgül, S. Eskiçorabcı, S. Öner, A. Ergen ve İ. Erkan, “Erişkin dönemde devam eden primer enürezis nokturna ve oral desmopresinle tedavisi,” 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 19-21 Eylül Samsun, 2001.

7.5.27.Eskiçorapçı, S., S. Tekgül, B. Akdoğan, C. Akbal, S. Doğan ve S. Kendi, “Non-Palpabl testis tanı ve tedavisin de laparoskopinin yeri” 6. Akdeniz video-endoskopik üroloji kursu. 27-30 Mart Antalya, 2002.

7.5.28.Akbal, C., S. Ekici, E. Özden, B. Başeskioğlu, D. Baydar ve H Özen, “RRP sonrası cerrahi sınır pozitif ve seminal vezikül tutulumu olan olgularda uzun dönem sonuçlarımız,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.29.Akbal, C., S. Ekici, C. Önal, F. Akyol, A. Ergen ve  H. Özen, “Lokalize ve lokal yayılım gösteren prostat kanserlerinde combine hormonoterapi ve küratif radyoterapi uygulaması,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.30.Keskin, M.S., S. Tekgül, C. Akbal, M. Sofikerim, G. Bozok ve M. Arslan, “Pediatrik Ürolojida CHEOPS ile postoperative ağrı değerlendirmesi,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.31.Sofikerim, M., A. Şahin, C. Akbal, K. İnci,  İ Erkan ve S. Kendi. “60 yaş üzerindeki hastalarda perkütan nefrolitotomi,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.32.Akbal, C., S. Ekici, E. Özden, B. Başeskioğlu, S. Kendi ve H. Özen, “247 RRP zamanla neler değişti,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.33.Özden, E., S. Tekgül, N. Atsü, C. Akbal, Ç. Taşar ve M. Bakkaloğlu, “Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik tedavi yaklaşımı,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.34.Akbal, C.,S. Tekgül, S. Keskin, B. Akdoğan, K. İnci ve H. Özen, “Megaüreter tedavisinde iki farklı cerrahi tekniğin karşılaştırılması,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.35.Akbal, C., S. Tekgül, A. Bakkaloğlu, N. Beşbaş, İ. Erkan ve M. Bakkaloğlu, “Ogmentasyon yapılan mesanelerde transplantasyon deneyimimiz,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.36.Akbal, C., S. Ekici, E. Özden, B. Başeskioğlu, D.E. Baydar ve  H. Özen, “Sinir koruyucu RRP 58 olgunun sonuçları,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.37.Keskin, S., S. Tekgül, C. Akbal, A. Ergen, F. Çakmak ve  S. Kendi, “Pediatrik olgularda ogmentasyon başarıyı etkileyen faktörler,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.38.Eskiçorabçı, S., S. Tekgül, C. Akbal, B Başeskioğlu ve İ. Erkan, “Yenidoğan döneminde görülen VUR” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim Antalya, 2002.

7.5.39.Akdoğan, B., F. Glüyev, C. Akbal, S. Özen, R. Topaloğlu, İ. Erkan ve S. Tekgül. “Çocuk taş hastalarında metabolic değerlendirme,” 3. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi 10-13 Kasım Antalya, 2002.

7.5.40.Akbal, C., M. Cimbiş, H. Topaloğlu, A. Ergen ve S. Tekgül, “Duchene Musküler Distrofi (DMD) ve işeme disfonksiyonu birlikteliği,” 3. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi 10-13 Kasım Antalya, 2002.

7.5.41.Sofikerim, M., B. Başeskioğlu, S. Keskin, C. Akbal,  B. Burgu ve S. Tekgül, “Neonatal Hidronefroz sonuçları,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.42.Keskin, S., C. Akbal, O. Özcan, E. Özden, M. Bakkaloğlu ve  S Tekgül, “Subtrigonal Enjeksiyon sonrası uygulanan üreterik reimplntasyonda başarı ve    morbidite,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.43.Özden, E., N. Atsü, C. Akbal, İ. Erkan ve S. Tekgül, “Veziko üreteral Reflüde Endoskopik tedavi yaklaşımı,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.44.Keskin, S., M. Sofikerim, C. Akbal, B. Burgu, M. Arslan ve S. Tekgül, “Üreterik reimplantasyonda stentlemenin postoperatif ağrı düzeyine etkisi,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.45.Akbal, C., E. İslamoğlu ve  S. Tekgül, “Tek aşamalı ekstrofi tamiri (Mitchell Tekniği): Hacettepe Deneyimi,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.46.Akbal, C.,B. Burgu, S. Keskin, İ. Erkan ve  S. Tekgül, “Normal çocuklarda işeme bozuklukları tanısında kullanılan minimal invazif tetkiklerin değerlendirilmesi,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.47.Akbal, C., B. Burgu, Ç. Taşar ve S. Tekgül, “İşeme disfonksiyonlu çocuklarda görülen enuresis nokturnanın giderilmesi için ek tedavilere gerek var mı?,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.48.Akbal, C., Y. Genç, B. Burgu, S. Keskin, E. Özden ve S. Tekgül, “Pediatrik yaş grubu olgularda işeme bozuklukları semptomlarının standardizasyonu: İşeme bozuklukları semptom skoru,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.49.Akbal, C., S. Keskin, A. Ergen, F. Çakmak ve S. Tekgül, “Pediatrik olgularda otoogmentasyon; Uzun dönem sonuçlar ve başarıyı etkileyen faktörler,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.50.Akbal, C., K. Ashour, S. Keskin, E. İslamoğlu, A. Ergen, H. Özen, S. Kendi ve S.Tekgül, “Ogmentasyon sistoplasti: 90 olgunun uzun dönem sonuçları,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.51.Burgu, B., C. Akbal, B. Akdoğan, A. Ergen, M. Bakkaloğlu ve S. Tekgül, “Ogmentasyon sonrası çocuk ve adolesanlarda yaşam kalitesi,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.52.Akbal, C., A. Bakkaloğlu, S. Özen, İ. Erkan, M. Bakkaloğlu ve S. Tekgül, “Ogmentasyon yapılan mesanelerde Transplantasyon deneyimimiz,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.53.Akbal, C., I. Koçer, M. Haliloğlu ve S. Tekgül, “Pediatrik olgularda MR Ürografinin kullanımı,” VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim komitesi kursu. 11-14 Eylül Kapadokya, 2003.

7.5.54.Keskin, S., C. Akbal, M. Sofikerim, S. Doğan, O. Özcan, İ. Erkan ve S. Tekgül, “Çeşitli nedenlere bağlı İndiana Poşu yapılmış pediatrik olguların uzun dönem sonuçları,” 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim Antalya, 2004.

7.5.55.İslamoğlu, E., S. Doğan, S. Keskin, C. Akbal ve S. Tekgül, “Ogmentasyon sistoplastide 102 hastalık Hacettepe deneyimi,” 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim Antalya, 2004.

7.5.56.Başeskioğlu, B., H.S. Doğan, C. Akbal, E. Özden, Ö. Oruç, A Ergen ve S. Tekgül, “İşeme disfonksiyonlu çocukların kardeşlerinin işeme bozukluğu semptom skoru (İBSS) ile değerlendirilmesi,” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.57.Akbal, C., Ö, Örs, H.C. Irkılata, Z. Çelik, F. Gök, S. Kalman ve M. Dayanç, “Valide edilmiş işeme bozuklukları semptom skorunun üroflov ve eksternal sfinkter EMG sonucunu belirlemedeki yeri,” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.58.Akbal, C., H.C. Irkılata, Y. Kibar, F .Gök, S. Kalman, Z. Çelik ve M. Dayanç, “Normal ve işeme disfonksiyonlu olguların işeme paternlerinin karşılaştırılması,” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.59.Akbal, C., Ö. Örs, H.C. Irkılata, F. Gök, S. Kalman, Z. Çelik ve M. Dayanç, “İşeme disfonksiyonlu olguların “Biofeedback”tedavisine cevaplarının valide edilmiş skorlama sistemi ile değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.60.Akbal, C., S.D. Lee, R, Rink ve M. Kaefer, “Artmış hidrostatik basınç sonrası yükselen Platlet derived büyüme faktörü,” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.61.Akbal, C., S.D. Lee, R. Rink ve M. Kaefer ”Hasta hayvan modelinde asellüler deri biomatriksi ile mesane ogmentasyonu,” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.62.Dayanç, M., M. Türegün, C. Akbal, Y. Kibar, H.C. Irkılata, A.F. Peker, “Gömük penis olgularında liposakşın ve penis rekonstrüksüyonu” VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Günceleştirme Kursu. 1-4 Ekim Marmaris, 2005.

7.5.63.Tarcan, T., C. Akbal, İ. Tinay, Y. Genç ve Y. İlker, “SEAPI-QMM yaşam kalitesi  sorgulama formunun Türkçe validasyonu ve TVT başarısı değerlendirmesinde kullanılması,” 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Kasım 03 Kasım, Antalya, 2007

7.5.64.İlker, Y., İ. Tinay, C. Akbal ve T. Tarcan, “Invance Bone Anchord Male Sling, başarısızlığı sonrasında ikinci male sling işleminin kısa dönem sonuçları,” 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Kasım 03 Kasım, Antalya, 2007

7.5.65.Akbal, C., P. Türker, M. Özyürek, G.Erkanlı,F. Simşek,L Türkeri,“Sisplatin tedavisi sonrasi gelişen erkek infertilitesi için yeni bir oluşum mekanizmasi: Sisplatinin y kromozomu üzerindeki etkisi,” 8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım, 2 Aralık, Ankara, 2007

7.5.66.Akbal, C., P. Türker, H.H. Tavukçu,F. Simşek ve L,Türkeri.‘ Saturasyon biyopsisi yapilan hastalarda erektil fonksiyon değerlendirmesi: prostat kanseri tanisi alan va almayan hastalarin karşılaştırılması. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım, 2 Aralık, Ankara, 2007

7.5.67.Özgür Ö., C. Akbal, N Mangır, A Gümrah, T Tarcan. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Aşır Aktif Mesane Sorgulama formunun oluşturulması ve validasyonu. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.68.Irkılata HC., F Çanaklı, Ö örs, Y Kibar, C Akbal, M Dayanç. Semptom skoru çocuklarda işeme disfonksiyonundaki iyileşmeyi ve eşlik eden reflünün rezolusyonunu öngörebilir mi?20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.69.Akbal C., Ç Şekerci, İ Tinay, A, Gümrah, F, Şimşek. ‘Androlog PDE-5 İnhibitörü ile yapılan tedavide başarıyı etkiler mi?’ 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.70.Akbal C.,H Tavukçu, Ö Özgür, P Türker, F Şimşek. Erkek İnfertilitesinin Cinsel İşlev Bozukluğu üzerine Etkisi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.71.Akbal C.,H Tavukçu, Ç Şekerci, F Şimşek. İnfertilite Nedeni ile ortaya çıkan erkek cinsel işlev bozukluğuna yardımcı üreme tekniği sonucuna etkisi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.72.Özgür Ö, C Akbal, N Mangır, A Gümrah T Tarcan. OAB-Q aşırı aktif mesane sorgulama formu validasyon çalışması. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

7.5.73.Akbal C., P Türker, H Tavukçu, L Türkeri, F Şimşek. Olgu Sunumu ; Onko-TESE 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım, Antalya, 2008.

 

DOÇENTLİK SONRASI

7.5.74.Özgür Ö, Mangır N, Akbal C, Bekiroğlu N, İlker Y, Türkeri L, Tarcan T. Marmara RRP sonrası inkontinans değerlendirme formunun oluşturulması ve Validasyonu. 9. Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009

7.5.75.Akbal C, Tarcan T, Şekerci ÇA, Top T, Alpay H, Şimşek F, Tanıdır Y. Miyelodisplazili Çocuklarda Üst Üriner Sistem, Mesane-Barsak İşlevinde ‘’ Trifecta’’ olasımıdır? 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.76.Tarcan T, Şekerci ÇA, Top T, Akbal C, Özek M, Şimşek F. Üçüncül Kord Serbestleştirme Cerrahisi Disrafizmli Çocuklarda Nöroürolojik Bulguları Olumlu Etkiler mi ? 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.77.Tarcan T, Akbal C, Şekerci ÇA, Top T, Şimşek F. Miyelodisplazili Çocuklarda Botulinium Nörotoksin A (BONT-A) Mesane Büyütme Ameliyatlarına Bir Alternatif midir ? 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.78.Tarcan T, Akbal C, Tinay I, Sekerci Ça, Top T, Alpay H, Simşek F.  Miyelodisplazili Çocuklarda Üst Üriner Sistemin (ÜÜS) Korunmasında Detrusor Kaçırma Anı Basıncı (DKAB) için güvenilir Sınır Kaçtır ? 40 mı ? 20 mi ? 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.79.Sekerci ÇA, Işbilen B, Işman F, Akbal C, Şimşek F, Tarcan T. Miyelodisplazili Çocuklarda Üst Üriner Sistem Hasarını ve Ürodinamik Bulguları Öngörmede İdrar NGF, TGF, BETA-1, TIMP-2 Düzeyi ve Mesane Duvar Kalınlığının Değeri. 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.80.Top T, Akbal C, Şahan A, Şener E, Tarcan T, Şimşek F. Enurezis Nokturna’nın İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (İBSS) ile Değerlendirilmesi Tedavi Yöntemini Etkiler mi ? 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 16-18 Aralık 2011 Antalya

7.5.81.Akbal C, Akgül M, Sulukaya M, Şahan A, Tarcan T, Şimşek F. İnmemiş Testisli Çocuklarda Testislerin Yerleşim Yeri İle Epididimal Anomali Dereceleri Arasındaki İlişki. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Antalya

7.5.82.Akbal C, Top T, Sahan A, Şener TE, Akgül M, Tarcan T, Şimşek F. İdrar Kaçıran Çocukların Teşhis Ve Tedavi Seçiminde İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (Ibss) Kullanımının Etkisi. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Antalya

7.5.83.Tarcan T, Akbal C, Şekerci Ç, Top T, Şener TE, Şimşek F. Miyelomeningosele Bağlı Nörojenik Detrusor Aşırı Aktiviteli Çocuklarda İntradetrusor Onabotulinium Toksin-A Enjeksiyonu. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Antalya

7.5.84.Tarcan T, Akbal C, Akgül M, Top T, Sulukaya M, Şimşek F Miyelodisplazili Çocuklarda İntradetrusor Onabotulinum Toksin A Enjeksiyonu Ve Mesane Ogmentasyonu Sonrasi Mesane Dinamikleri Ve Üriner İnkontinans Sonuçlarimiz.. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Antalya

7.5.85.Mangır N, Şahan A, Akgül M, Akbal C, Tarcan T. Iciq-SF İdrar Kaçirmanin Tipini Belirlemede Birinci Basamak Sağlik Hizmetlerinde de Kullanilabilecek Etkili ve İnvaziv Olmayan Bir Tani Aracidir. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Antalya

7.5.86.Tarcan T, Akbal C, Akgül M, Top T, Sulukay N, Şimşek F. Miyelodisplazili çocuklerda intradetrusor Onabotulinium Toksin A enjeksiyonu ve Mesane ogmentasyonu sonrası mesane dinamik ve üriner inkontinans sonuçlarımız. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.87.Mangır N, Şahan A, Akgül M, Akbal C, Tarcan T ICIQ-SF İdrar Kaçırmanın tipini belirlemede birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılabilecek etkili ve invaziv olmayan bir tanı aracıdır. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.88.Tavukçu HH, Tanıdır Y, Akbal C, Tarcan T, Şimşek F. Bir anadolu il merkezinde ilköğretim dönemi çocuklarındaki enurezis sıklığı. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.89.Akbal C, Akgül M, Sulukaya M, Şahan A, Tarcan T, Şimşek F İnmemiş tstisli çocuklarda testislerin yerleşim yeri ile epididimal anomali derecesi arasındaki ilişki. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.90.Akbal C, Top T, Şahan A, Şener T, Akgül M, Tarcan T, Şimşek F İdrar kaçıran çocukların teşhis ve tedavi seçiminde işeme bozuklukları semptom skoru (IBSS) kullanımının etkisi. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.91.Tarcan  T, Akbal C, Şekerci Ç, Top T, Şener TE, Şimşek F.Miyelomeningosele bağlı nörojenik detrusor aşırı aktiviteli çocuklarda intradetrusor Onabotulinium toksin A enjeksiyonu. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya

7.5.92.Tarcan T,Akbal C, Top T, Şahin B, Asutay MK, Alpay H, Şimşek F.. Miyelomeningoselli hastalarad nörojenik detrusor aşırı aktivitesine bağlı vezikoüreteral reflünün tedavisinde intravezikal Onabotulinium toksin A enjeksiyonunun etkinliği. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi 3-6 Ekim 2013 Antalya.

7.5.93.Akbal C, Top T, Şahin B, Soysal A, Kepenekli E, Şimşek F, Tarcan T.Miyelodizplazili çocuklarda TAK ilişkili asemptomatik bakterüri: Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz üreten bakteri tedavi yöntemimizi değiştirmeli mi ? 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi 3-6 Ekim 2013 Antalya.

7.5.94.Şahan A, Akbal C, Akgül M, Garayev A, Tarcan T, Şimşek F. Dexell vur® ile uygulanan “double hydrodistentionimplantation” ve sting tekniklerinin Grade I-III vezikoüreteral reflü tedavisinde kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.95.Şahan A, Akbal C, Asutay K, Tarcan T, Şimşek F. Detrüsor aşırı aktivitesi olan veziko üreteral reflülü olgularda endoskopik tedavi öncesi ve sonrası uygulanan antikolinerjik tedavi başarıyı etkiler mi? 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.96.Kazım Asutay,Ahmet Şahan,Cem Akbal,Tufan Tarcan,Ferruh Şimşek. Çocukluk çağı üreter taşı tedavisinde “ultra thin” üreteroskopi ve ince lazer fiberi kullanımı sonuçlarımız. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.97.Şener TE,Akbal C,Şahan A,Top T,Bayri Y, Tanrıkulu B, Tinay I, Şimşek F, Tarcan T. Tedaviye yanıtsız alt üriner sistem disfonksiyonu olan hastaların uzun dönem takip sonuçları: gergin kord malformasyonunun morbiditeye etkisi var mı? 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.98.Akgül M, Şahan A, Akbal C, Alpay H, Şimşek F, Tarcan T. Üreteroneosistostomi mi? Subüreterik enjeksiyon mu?: ailelerin seçimindeki belirleyici kriterler. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.99.Şahan A, Garayev A, Akbal C, Tarcan T, Şimşek F.Desmopressin asetat (DDAVP) ve oksibutinin kombinasyon tedavisi uygulanan enurezis nokturnalı olgularda tedavi başarısını öngörmede pollaküri ne kadar belirleyicidir? 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.100.Asutay KM, Şahan A, Akbal C, Tarcan T, Şimşek F. Distal hipospadias cerrahisi nedeniyle iki farklı postop pansuman uygulanan olguların cerrahi başarı açısından karşılaştırılması. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.101.Akbal C, Şahan A, Şener TE, Şahin B, Tinay I, Tarcan T, Şimşek F. Aşırı aktif mesanesi olan çocuklarda pediatrik alt üriner sistem semptom skorunun tanısal değeri. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.102.Şahan A,Garayev A, Akbal C, Alpay H, Tarcan T, Şimşek F. Konjenital hidronefrotik böbreklerin technetium-99m mercaptoacetyltrıglycıne (MAG3) ve technetıum-99m dımercaptosuccınıcacıd (DMSA) ile sepere fonksiyonlarının karşılaştırılması. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya

7.5.103.Şekerci ÇA, Akbal C, Şahan A, Tinay İ, Şimşek F, Tarcan T. Miyelodisplazili Çocuklarda Üst Üriner Sistemin (ÜÜS) Korunmasında Detrüsor Kaçırma Anı Basıncı (DKAB) için güvenilir sınır kaçtır? 40 mı? 20 mi?

2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.104.Tanıdır Y, Akbal C, Şekerci ÇA Mini Perkütan Nefrolitotomi için çocuklarda farklı bir akses : Laparoskopik Trokar Kullanı mı ? 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.105.Şahan A, Akbal C, Sulukaya M, Garayev A, Tanıdır Y, Tinay İ, Tarcan T, Şimşek F. Vezikoüreteral Reflü ve Aşırı Aktif Mesane Birlikteliğinde Endoskopik Tedavi Farklı Cerrahi Teknikler Tedavi Başarısını Etkiler mi ? 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.106.Tanıdır Y, Talibzade F, Garayev A, Tinay İ, Akbal C, Şimşek F. Prostat Biyopsisi Sırasında Alınan Kor Uzunluğunun Patoloji Sonucu Üzerine Etkisi. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.107.Asutay KM, Şahan A, Allaverdiyev E, Çam HK, Tanıdır Y, Tinay İ, Akbal C, Şimşek F.

Penil Fraktürde Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Erken Dönem Sonuçları. Marmara Üniversitesi Üroloji Kliniği Deneyimi. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.108.Tanıdır Y, Asutay MK, Talibzade F, Şahan A, Tinay İ, Akbal C, Şimşek F. Selektif Alfa Bloker Tedavisinin Üreteroskopik Litotripsi Cerrahisi Üzerine Etkisi. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya.

7.5.109.Miyelodisplazili Çocuklarda Terminal ve Fazik Detrüsor Aşırı Aktivitesinin Üst Üriner Sistem Hasarına Etkisi. Şekeci ÇA, Akbal C, Şahan A, Şahin B, Şimşek F, Tarcan T. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.110.Top T, Şekerci ÇA, İşbilen B, İşman F, Akbal C, Tarcan T. Miyelodisplazili Çocuklarda Botulinium Nörotoksin A ile Nörojenik Detrüsor Aşırı Aktivite Tedavisinde İdrarda NGF, TGF Beta-1, TIMP-2 Düzeylerinin Mesane Dinamik Üzerine Etkinliği. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.111.Şahan A, Akbal C, Şekerci Ç, Sulukaya M, Garayev A, Tarcan T, Şimşek F.Vezikoüreteral Reflünün Endoskopik Tedavisiyle Düzelen Reflünün Takipte Tekrarlama Oranlari Nelerdir ? 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.112.Şener TE, Yüksel M, Özyılmaz N, Ercan F, Akbal C, Şimşek F, Şener G. Sıçanlarda Testiküler İskemi Reperfüzyon Hasarında Aposininin Rolü. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.113.Şekerci ÇA, Akbal C, Şener TE, Şahan A, Tarcan T, Şimşek F.Çocuklarda Palpe edilemeyen Testisin Değerlendirilmesinde Kontralateral Testis Boyutunun Önemi. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

7.5.114.Erşahin M, Tavukçu H, Şener E, Tinay İ, Akbal C, Çevik Ö, Çadırcı S, Reiter R, Şener. G. Melatonin ve Tadalafil’ in sıçanlarda spinal kord yaralanması sonucunda oluşan erektil disfonksiyon üzerine olan etkilerinin araştırılması. Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi 2014.

7.5.115. Akbal C, Şekerci ÇA, Asutay MK, Top T, Tarcan T, Şimşek F. İntredetrusor Onabotulinum Toksin A Tedavisinin Nörojenik Detrusör Aşırı Aktivitesi İlişkili Vezikoüreteral Reflü Üzerine Etkisi 13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 26-28 Kasım 2015, Antalya

7.5.116.Tanıdır Y, Şekerci ÇA, Garayev A, Şener TE, Akbal C, Şimşek F. Mini Perkütan Nefrolitotomi Giriş Yolu İçin Yeni Bir Seçenek: 5 mm’lik Laparoskopik Trokar. 13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 26-28 Kasım 2015, Antalya

7.5.117.Tanıdır Y, Garayev A, Şener TE, Şahan A, Şekerci ÇA, Tinay İ, Akbal C, Şimşek F. Perkütan Nefrolitotomideki Taş Kültür Pozitifliği Tomografide Ölçülen Minumum Yoğunluk Seviyeleri İle Öngörülebilir. 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-6 Mart 2016, Belek, Antalya

7.5.118.Tanıdır Y, Talibzade F, Sahan A, Garayev A, Top T, Sulukaya M, Şener TE, Şekerci ÇA, Akbal C, Kaya C, Onur AR, Çam HK, Şimşek F. Üreteral Double J Stentlerde Bakteri Kolonizasyonu Anlamlı Mıdır Ve Önceden Tahmin Edilebilir Mi? 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-6 Mart 2016, Belek, Antalya

7.5.119.Şekerci Ç. Tanıdır Y, Top T, Başok Bİ, İşman F, Şimşek F, Akbal C, Tarcan T. Miyelodisplazili çocuklarda Botulunium Nörotoksin A ile Nörojenik Detrüsor Aşırı Aktivite Tedavisinde İdrarda BDNF Düzeyinin Mesane Dinamiklerini öngörmedeki Etkinliği. 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 2-6 Kasım 2016 Antalya

7.5.120.Talibzade F, Kaya C, Şahin B, Tanıdır Y, Şekerci Ç, Akbal C, Şimşek F. Üretero Pelvik Bileşke Darlığı Olan Çocuk ve Erişkin Hastalarda Nötrofil Jeletinaz İlişkili Lipokalin’in Biyokimyasal Belirteç olarak Değerlendirilmesi. 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 2-6 Kasım 2016 Antalya

7.5.121.Şener TE, Şener G, Çevik Ö, Eker P, Çetinel Ş, Traxer O, Akbal C.Deneysel Üriner Sistem Taş Hastalığı Modelinde Melotonin’in Koruyucu Etkileri. 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 2-6 Kasım 2016 Antalya

7.5.122.Şekerci Ç, Tanıdır Y, Şener TE, Şener G, Çevik Ö, Yarat A, Tüzüner AB, Çetinel Ş, Kervancıoğlu E, Şahan A, Akbal C. Sıçan Testisinde Deneysel olarak oluşturulmuşİskemi/ Reperfüzyon Hasarında Tromositten Zengin Plazmanın Koruyucu Etkisi.  3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 2-6 Kasım 2016 Antalya

 

7.6.Diğer yayınlar

Uzmanlık alanında Ulusal Kitap/Kitaba Bölüm

 

7.6.1.Remzi, Doğan, A. Ergen ve C. Akbal. Temel Cerrahi. İskender Sayek. 3. Baskı. Genito Üriner Sistem Anatomisi/ Ürolojik Hastanın İncelenmesi. Bölüm 213, Sayfa 1871-1880. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2004.

7.6.2.Moleküler Üroloji-ürolojik Hastalıkların Moleküler Temelleri. C.Akbal. Sperm Oluşumu ve Fizyolojisi. Bölüm 37. Sayfa 653-662 Üroonkoloji Derneği Edi. L. Türkeri, A. Özer, F. Narter 1. Basım 2012

7.6.3.Moleküler Üroloji-ürolojik Hastalıkların Moleküler Temelleri. C.Akbal . Fertilizasyonun Moleküler Temeli. Bölüm 38. Sayfa 663-670  Üroonkoloji Derneği Edi. L. Türkeri, A. Özer, F. Narter 1. Basım 2012

7.6.4.Moleküler Üroloji-ürolojik Hastalıkların Moleküler Temelleri. C.Akbal.Yardımcı Üreme Tekniklerinde Moleküler Mekanizmalar. Bölüm 39. Sayfa 671-678. Üroonkoloji Derneği Edi. L. Türkeri, A. Özer, F. Narter 1. Basım 2012

7.6.5.Moleküler Üroloji-ürolojik Hastalıkların Moleküler Temelleri. C.Akbal. İnfertilitede İmünolojik Mekanizmalar. Bölüm 40. Sayfa 679-686 Üroonkoloji Derneği Edi. L. Türkeri, A. Özer, F. Narter 1. Basım 2012

7.6.6.Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. Posterior Üretral Valve. C. Akbal. Bölüm: 13.13 Sayfa:556-558 Ürolojik Cerrahi Derneği. Editör: Serdar Tekgül 2012

7.6.7.Güncelleme Serileri. Botulinum Toksini ve Üroloji Sayı Editörü : Dr. Ceyhun ÖZYURT. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Botulinum Toksinin Yeri Dr. Cem AKBAL, Dr. Tufan TARCAN. Ocak 2013 // Cilt:2 //Sayı:1

7.6.8.Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. Posterior Üretral Valve. C. Akbal. Bölüm: 13 H. Sayfa:863-0867 Ürolojik Cerrahi Derneği. Editör: Serdar Tekgül, Levent Türkeri, Adil Esen, Bülent Alıcı 2016

 

8.Projeler

 

Proje Yöneticiliği

8.1.EFC5722: ALFACHIN (3 month, multicenter, double blinde, randomızed, placebo controlled, paralel group study to investigate the efficacy of two dose of alfuzosin) (0.1 mg/kg/day; 0,2 mg/kg/day) in the treatment of children and adolecents 2-16 years of age with elevated detrusor leak point pressure of neuropathic etiology followed by a 40 week open lebel extension study

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cem Akbal

8.2.EFC6269: ALFAHYDRO (12-week, multicenter, open-label, non-comparative study to investigate

pharmacodynamic and safety of alfuzosin 0.2 mg/kg/day in the treatment of children and adolescents 2 – 16 years of age with hydronephrosis associated with elevated detrusor leak point pressure of neuropathic etiology followed by a 40-week open-label extension)

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cem Akbal

8.3.Metastatik Testis Kanserinde Uygulanan Sisplatin Kemoterapisinin Y Kromozomu üzerine etkisi (56.2006 MAR)

8.4.Çalışma Direktörü: Prof. Dr. Ahmet Adil Esen (Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD).  Ülkemizde Prematür Ejakülasyon hasta profili ve Prematür Ejakülasyonun tanımlanmasında Prematür Ejakülasyon hasta profil anketinin rolü

 

 

DOÇENTLİK SONRASI

 

8.5.SAG-A-171108-0259: Sıçanlarda Çift Taraflı Kavernozal Sinir Hasarı öncesi verilen PDE-5 inhibitörlerinin sinir hasarı sonrası oluşan kavernozal düz kas fizyolojisi üzerine koruyucu etkilerinin saptanmas. Marmara Üniversitesi BAPKO

6.SAG-C-TUP-070211-0029: Sıçan Kavernozal Sinir Hasarı Modelinde Adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin erektil işlev Bozukluğunun Düzeltilmesi üzerine etkisi

8.7.SAG-C-TUP-130612-0208: Mesane Kanseri hastalarında Gas 6 gen ekspresyonu ve tirozin kinaz Axl-Sky resöptörleri: Tanı, Tümör evresi tümör evresi, tümör derecesi ve klinik seyir ile ilişkisi

8.8.TAD 2010: Radikal Prostatektomi sonrası ortaya çıkan erektil işlev bozukluklarının geri döndürülmesinde cinsel ilişki öncesi düzenli 20 mg Tadalafil kullanımı randomize çift kör, Plasebo Kontrollü etkilik çalışması

Koordinatör ve Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem AKBAL

8.9.Astellas 905-CL-076: A Study to Investigate How Safe and Effective Solifenacin Solution is in Treating Children/Adolescents With Symptoms of Overactive Bladder (OAB) Who Completed Study 905-CL-076 (LEOPARD)

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cem Akbal

8.10.Astellas 905-CL -077: An Open-Label, Long-Term Extension, Multi-center, Sequential Dose Titration Study to Assess Safety and Efficacy of Solifenacin Succinate Suspension in Pediatric Subjects with Overactive Bladder (OAB)

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cem Akbal

8.11.Astellas 905-CL -047: Long Term Effect, Safety and Metabolism of a Solifenacin Liquid Suspension in Patients 5 to 18 Years of Age With Neurogenic Detrusor Overactivity

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cem Akbal

8.12.Radikal Prostatektomi sonrası ortaya çıkan erektil işlev bozukluklarının geri döndürülmesinde cinsel ilişki öncesi düzenli 20 mg. Tadalafil kullanımı, randomize çift kör plasebo kontrollu etkililik çalışması (Üroonkoloji Derneği)

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

8.13.Sıçan Kavernozal Sinir Hasarı Modelinde Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Erektil İşlev Bozukluğunun Düzeltilmesindeki Etkinliği. Marmara Üniversitesi BAPKO

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

8.14.Mesane kanserli hastalarda Gas 6 gen ekspresyonu ve tirozin kinaz Axl – Sky reseptörleri :Tanı, tümör evresi, tümör derecesi ve klinik seyir ile ilişkisi. Marmara Üniversitesi BAPKO

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

8.15.Erkek infertilitesi vakalarında otozomal gen kusurlarının araştırılması. Marmara Üniversitesi BAPKO

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

8.16.Deneysel olarak diyabet oluşturulan sıçanlarda gelişen erektil disfonksiyonda melatonin tedavisinin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

8.17. eneysel Üriner Sistem Taş Hastalığı Modelinde Melatonin’in Koruyucu Etkileri. Marmara Üniversitesi

BAPKO

Sorumlu Araştırmacı: Dr. Cem Akbal

 

9.İdari Görevler

9.1.2006-2014 Eğitim Koordinatörü Marmara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı

9.2.2006- 2013 Androloji Bilim Dalı Başkanı: Marmara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı

9.3. 2013- 2017 Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı: Marmara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Ürolojik Cerrahi Derneği: Genel Sekreter 2013- 2015 / Üroloji Okulu ve Eğitim Komisyonu Başkanı 2015-2017

Ankara Ürologlar Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU)

 

11.Ödüller

11.1.2001 EBU (European Board of Urology) in- service sınavında Türkiye den katılan 95 Asistan içinde birincilik ödülü.

11.2.EAU 2005/ İstanbul. 3 adet en iyi poster ödülü.

11.3.2. lik ödülü ESPU Kelm Hjalmas Poster Prize, Basic Research (ESPU-AAP Meeting Haziran 2005 Upsala/Sweden.)

11.4.9. Çocuk Ürolojisi Ulusal Kongresi Marmaris. En iyi poster sunumu birincilik ödülü.

11.5.As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması Birincilik Tez Danışmanlık Ödülü (14.Mart.2010)

11.6.As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması Birincilik Tez Danışmanlık Ödülü (14.Mart.2012)

11.7.As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması Üçüncülük Tez Danışmanlık Ödülü (14.Mart.2014)

11.8.Marmara Tıbbi Hizmetler Geliştirme ve Yardım Derneği 2014 Bilimsel Araştırma 3. lük Ödülü.

11.9.Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Yılın Bildirileri 7. lik Ödülü (4-8 Nisan 2014)

11.10.1.lik ödülü ESPU Kelm Hjalmas Poster Prize, Basic Research 27. Avrupa Çocuk Ürolojisi Kongresi Harrogate, UK (22-25 Haziran 2016)

11.11.1.lik ödülü. En iyi sözlü sunum “3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi” 02-06 Kasım 2016.

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.