Sipina Bifida

Spina Bifida hastalarında mesane kası içine Botulinum toksin A (Botox) neden yapılır? Nörojenik Mesanede Başarısı Kanıtlanmış  İleri Tedavi Yöntemi.

Spina Bifida gelişmiş ülkelerde 1/10000 oranında gözükür. Bu hastalık 10-69 yaş aralığında 8-9/10000 oranındadır. Hastaların % 90’ ının da üriner sistem ile ilgili yakınmalar vardır. Mesane içi artmış basınç ve beraberinde geçirilen sık idrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmediği taktir de böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

Bu hastalarda ilk tedavi Temiz Aralıklı Kateterizasyon ve anti muskarinik ilaç kullanımıdır. Bu tedavinin fayda etmediği seçilmiş hastalarda mesane kası içine Botulinum toksin A (Botox) uygulaması çok iyi bir tedavi alternatifidir.

Botulinum toksin A (Botox) nörojenik mesane hastalarında mesane dinamiğini düzelterek böbreklerin korunmasını ve TAK aralarında idrar kaçırmanın önlenmesini sağlar.

Nasıl Yapılır?

Genel Anestezi Altında mesane içine sistoskop denilen kameralı bir sistem ile girilip mesane içi haritalandırılır ve kiloya uygun dozda mesane içi kasına 20-30 bölgeye küçük miktarlarda enjekte edilir. Hasta aynı gün eski tedavisine devam ederek evine gidebilir.

Takipte ne yapılır?

Mesane içine uygulanan Botulinum toksin A (Botox) tedavisi ortalama 9 ay içinde etkisini kaybeder ve işlem yeniden tekrarlanır. Gerek bizim çalışmalarımız gerek diğer yayınlar tekrarlamaların mesaneye zarar vermediği ve aynı başarılı etkiyi göstermeye devam ettiğini göstermektedir.

spina bfidaspina bfida

Ayrıca Bakınız: Üriner Sistemde Genişleme